Gå till innehåll
Paraply

Pensionsspara med garanti

På sikt kan det göra stor skillnad att välja rätt bolag och en bra förvaltningsform för dina pensionspengar. Genom att välja oss för din tjänstepension kan du tryggt och enkelt placera dina pengar med traditionell förvaltning.

Så flyttar du din tjänstepension

Traditionell förvaltning innebär att våra kapitalförvaltare sköter förvaltningen åt dig. Vi placerar ditt kapital och tar ansvar för att dina pengar ska växa på bästa sätt. Du är garanterad ett visst belopp när det är dags för utbetalning men du har också möjlighet till mer.

  • Du får inte avkastning direkt på placeringarna, i stället får du återbäringsränta. Det resultat som uppstår utifrån vår kapitalförvaltning fördelas i huvudsak ut med hjälp av återbäringsräntan, som jämnar ut avkastningen över tid. Svängningarna på de finansiella marknaderna blir på detta sätt mindre kännbara för dig som kund. 

  • Med traditionell förvaltning placeras alla sparares pengar i samma portfölj. Vår finansiella styrka gör att vi kan placera mer pengar till högre risk, utan att riskera vad vi lovat våra kunder och på så sätt skapa möjlighet till högre avkastning. Det betyder att du utöver garantin har goda möjligheter till hög avkastning på ditt sparande. 

  • Miljömässiga och etiska hänsynstaganden är en självklar del i vår kapitalförvaltning. Vi placerar i bl.a. räntebärande värdepapper, aktier och fastigheter och du behöver inte själv ha specialistkunskaperna. Vi anpassar förvaltningen och risken efter marknadsläget. 

30 miljarder i återbäring

Så mycket överskott fördelades under 2018 till våra kunder med traditionellt förvaltad försäkring med hjälp av återbäringsräntan. Detta är möjligt tack vare en fortsatt bra utveckling av livportföljens placeringar, genomsnittet för återbäringsräntan 2018 var 8,4 %.

Mer om vår traditionella förvaltning

Flytta din tjänstepension

Genom att välja oss för din tjänstepension kan du placera dina pengar med traditionell förvaltning. Vilket tjänstepensionsavtal du tillhör och/eller haft sen tidigare avgör till vilka bolag du har möjligheten att flytta. Du kan flytta tjänstepensionen inom samtliga avtal till oss förutom SAF-LO och PA16. 

Så flyttar du din tjänstepension

Du kan gå miste om tusenlappar i framtida pension om du saknar tjänstepension. 

Det är din arbetsgivare som sätter ramarna för tjänstepensionen, men för dig som anställd kan det vara bra att förbereda dig på vilka valmöjligheter som finns, t.ex. förvaltningsformer, trygga tillägg, utbetalningstid och inbetalningsnivåer. Tips till dig som saknar tjänstepension

Tänk på

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Du kan dock inte få mindre än det garanterade beloppet.