Gå till innehåll
Person bygger torn med träklossar

Ge dina sparpengar möjligheten att växa – spara SMART*

  • Mer än 1500 miljarder sparas idag med låg ränta
  • Större buffertsparande än vad du behöver? Se över ditt sparande
  • Vi anpassar placeringen aktivt – våra experter gör jobbet

Svenskarnas sparande har nått rekordnivåer, idag ligger över tusen miljarder oplacerade med låg ränta. Vi kan hjälpa dig att placera dina pengar för att på lång sikt få möjlighet till bättre avkastning.

Placera i våra SMART-fonder här

Du kan välja tre olika nivåer med våra SMART-fonder! 

I våra tre SMART-fonder väljer du mellan tre risknivåer, du behöver inte själv agera om det sker förändringar på finansmarknaden – vi anpassar innehaven i fonden efter rådande marknadsläge. Vilka nivåer passar dig?

 *SMART (Skandia Multi Asset Return Target)

Vi har gjort valet enklare för dig med våra egna SMART-fonder

Skandia SMART är för dig som vill börja spara i fonder men inte riktigt vet vilka. Vi har gjort valet enklare med våra tre Skandia SMART-fonder. Försiktig har lägst risk, Offensiv har högst risk och Balanserad ligger mittemellan, läs mer och jämför nedan:

SMART Försiktig

Målet är att placeringarna ska vara kapitalbevarande – vanligtvis 20 % aktier och 80 % räntebärande papper.
Välj SMART Försiktig

SMART Balanserad

Fondens mål är att skapa en stabil avkastning och har vanligtvis 60 % aktier
Välj SMART Balanserad

SMART Offensiv

Fonden har ett tydligt fokus på att möjliggöra tillväxt – andelen aktier är vanligtvis 100 %.
Välj SMART Offensiv
SMART Försiktig SMART Balanserad

SMART Offensiv

Risk
Måttlig Medelhög Hög
Minsta rekommenderade spartid
3 år 5 år 7 år
Kursfakta
SMART Försiktig SMART Balanserad SMART Offensiv
Faktablad och övriga dokument

Faktablad

Informationsbroschyr

Faktablad

Informationsbroschyr

Faktablad

Informationsbroschyr

Informationen om SMART-fonderna tillhandahålls av Skandias fondbolag som även förvaltar fonderna. Jämförelsen bygger på den fakta som anges i respektive fonds faktablad.

Saknar du depå (konto)?

Om du inte redan är kund hos oss behöver du fylla i blanketten nedan för att öppna en depå för Investerings­spar­konto.

Öppna Investeringssparkonto

Osäker? Ring oss, vi hjälper dig

Vi hjälper dig att hitta de mest lönsamma sparformerna

  • Välj sparform utifrån hur aktiv du vill vara och vilka förmåner som passar dig
  • Ring oss på telefon 0771-55 55 05, så hjälper vi dig med ditt sparande.
Få hjälp med ditt sparande