Gå till innehåll

Ny prognosränta för framtida utbetalningar

  • Den 1 januari 2020 sänker vi prognosräntan från 2,5 % till 2 %
  • Påverkar i vilken takt ditt försäkringskapital betalas ut
  • Påverkar inte storleken på ditt försäkringskapital eller det garanterade månadsbeloppet

Vi anpassar oss efter det ekonomiska läget

Den 1 januari 2020 sänker vi prognosräntan eftersom våra prognoser om den framtida avkastningen är mer försiktiga nu än tidigare. Genom att sänka prognosräntan minskar vi risken för att betala ut ditt försäkringskapital i högre takt än att det räcker under hela utbetalningstiden. Det är viktigt att komma ihåg att prognosräntan enbart påverkar i vilken takt ditt försäkringskapital betalas ut. Den påverkar inte storleken på ditt försäkringskapital eller det garanterade månadsbeloppet.

graf-prognosranta.png

Hur påverkas jag som kund?

Konsekvensen blir att många av våra kunder i sina årsbesked kommer att få prognoser om framtida utbetalningarna som är försiktigare än tidigare. Ju längre tid som är kvar till utbetalningens start och ju längre utbetalningstiden är, desto större blir effekten på de prognostiserade utbetalningarna.