Gå till innehåll

Snart klart med fondflytten!

Gör så här bara

Fyll i flyttanmälan (se nedan) senast den 30 september. Läs mer på länken nedan.

Läs mer om att flytta fonder till Skandia

Tänk på att vissa institut säljer av fonderna och bara flyttar likviden mellan investeringssparkonton, vilket inte utlöser någon vinstskatt för dig som kund. När likviden flyttats till Skandia är det viktigt att du senast 31 december placerar likviden i fonder i vårt kvalitetssäkrade utbud för att kunna ta del av kampanjen. Notera att detsamma även gäller vid flytt mellan IPS-konton om du saknar placeringsplan.

Läs mer under Frågor och svar nedan.

Har du själv frågor eller funderingar är du välkommen att ringa oss på 0771-11 55 11, vardagar 09.00-16.00

Frågor och svar om fondflyttsbonus

Här kan du läsa mer om erbjudandet, t.ex. vad du behöver göra för att få din fondflyttsbonus, och hur det går till att flytta fonder. 

 • 1. Vad innebär erbjudandet? 

  Du som anmäler ditt intresse för att delta i kampanjen och flyttar in dina fonder till oss får 1 % i bonus på det totala inflyttade fondkapitalet. Du kan maximalt få 3000 kr i bonus, och för det krävs en inflytt av fonder värda minst 300 000 kronor. Erbjudandet gäller endast en gång per person. 

  2. Hur länge gäller erbjudandet?

  Kampanjen startar 2 september och pågår till och med 30 september. Du måste ha anmält dig till oss via webbformuläret senast den 30 september 2019 för att ta del av erbjudandet. Om du gör din flytt själv måste din begäran om fondflytt (digitalt och/eller via blankett) vara oss tillhanda senast den 30 september 2019. Själva fondflytten tar sedan 1- 4 veckor. 

  3. Finns det några restriktioner som gäller mina inflyttade fonder?

  Ja, för att du ska få fondflyttsbonusen måste fondandelarna eller motsvarande belopp i andra fonder (om fondbyte skett) fortfarande vara registrerade på värdepappersdepån, investeringssparkontot eller IPS-depån den 31 december 2019. Därefter sker en avstämning och bonusen betalas ut senast 31 januari till den depå eller investeringssparkonto där fondandelarna är registrerade. Minsta inflytt för att få bonus är 50 000 kr.

  4. Vad händer om mina fonder minskat i värde fram till september?

  Bonusen beräknas utifrån fondandelarnas värde på inflyttsdagen (Affärsdag). Har fonderna ökat eller minskat i värde efter flytten påverkar det alltså inte din bonus.

  5. Kan vilka fonder som helst flyttas in?

  Skandia reserverar sig för att vissa fonder inte är möjliga att flytta in. Detta kan bero på specifika handels- och regelmässiga restriktioner för den specifika fonden som gör att vi inte kan hantera en fondflytt systemmässigt, eller på att fonden inte finns i vårt sortiment. Normalt inträffar detta väldigt sällan. Har du frågor om en specifik fond är du välkommen att kontakta oss på 0771-11 55.  

  6. Behöver jag sälja fondandelar när jag flyttar fonderna?

  Om du flyttar från en värdepappersdepå hos en annan bank/annat institut till en värdepappersdepå hos oss behöver du inte sälja några fondandelar, och du behöver alltså inte tänka på kapitalvinstskatter. 

  Om du flyttar fonder från ett investeringssparkonto (ISK) hos en annan aktör till ett investeringssparkonto hos oss behöver du normalt sett inte heller sälja av dina fonder. Vissa banker omsätter dock fonderna i ISK till kontanter före flytt, exempelvis Nordea och Handelsbanken. Vi kan hjälpa dig att köpa nya fonder från vårt utbud om du vill. Observera att den inflyttade likviden behöver vara omsatt i fondandelar innan avstämningsdagen den 31 december.

  Om du tvingas avyttra dina fonder i samband med flytten till oss löper du en kursrisk mellan kursdagen för försäljningen hos ditt gamla förvaringsinstitut och kursdagen för återköpet som görs i din nya ISK hos Skandia.

  Om du flyttar från en IPS-depå skickar vi först din flyttbegäran till ditt gamla bolag. Fonderna säljs av men du behöver inte betala någon vinstskatt. Har du en placeringsplan upplagd på din IPS depå i Skandia, hjälper vi dig att automatisk placera ditt inflyttade kapital enl. den. Har du ingen placeringsplan upplagd måste du själv placera dina överflyttade pengar. Du kan också få hjälp av oss att lägga upp en ny placeringsplan; kontakta bara kundservice i så fall.

  7. Vad gäller om min gamla bank tar ut en flyttavgift?

  Skulle den bank/institut som du vill flytta ifrån kräva en avgift för att flytta fonderna så är det du som kund som står för denna. 

  8. Hur går det till att flytta fonderna?

  Du anmäler intresse för att flytta fonder till oss via ett formulär på webben. Där ska du ange namn, personnummer och telefonnummer. Inom ett par dagar ringer vi upp dig som valt att få hjälp med flytten och hanterar den tillsammans med dig via telefon. 

  För att vi ska kunna hjälpa dig på bästa sätt med fondflytten behöver du ta fram några uppgifter från ditt nuvarande institut: 

  • Fondkontonummer/depånummer (vid flytt från Handelsbanken, tänk på att du har ett kontonummer per fond)
  • Fondens namn och ISIN-kod

  Vill du flytta fonderna själv kan du läsa om hur man gör här.

  Om du är ny kund i Skandia eller om du vill flytta fonder från ett investeringssparkonto rekommenderar vi att du låter oss sköta flytten åt dig. 

  9. Hur lång tid tar själva flytten?

  Fondflytten tar normalt 1-4 veckor. 

  10. Hur får jag reda på att min bonus betalats ut och till vilket konto betalas den?

  Utbetalningen av flyttbonus sker senast den 31 januari 2020. Utbetalningen görs till den depå/ISK/IPS som fonderna flyttades med undantag för IPS:er som är under utbetalning. Där sätts bonusen istället in på ditt konto som är kopplat till din IPS-depå.  

  11. Varför ska jag placera mina fonder hos Skandia?

  Att samla sina fonder på ett ställe ger ofta bättre överblick. Vi har ett brett utbud av kvalitetsgranskade fonder från svenska och utländska förvaltare, och vi tar inte ut några köp-, sälj- eller depåavgifter. Dessutom får du tillgång till fakta och betygsättning samt verktyg för egna analyser. 

  12. Vilka depåer gäller för erbjudandet?

  Erbjudandet gäller för värdepappersdepå, investeringssparkonto och IPS-depå. Vi rekommenderar att du flyttar fonder i ett investeringssparkonto till ett investeringssparkonto, fonder i en värdepappersdepå till en värdepappersdepå och fonder i en IPS-depå till en IPS-depå. Flyttar du fonder från en värdepappersdepå till en ISK behöver du sälja av fonderna vilket troligen utlöser kapitalvinster eller -förluster. 

  13. Gäller bonusen om jag flyttar fonder inom Skandiakoncernen? 

  Nej, om du flyttar från en depå till en annan inom Skandia så gäller inte erbjudandet. 

  14. Behöver jag betala skatt för den flyttbonus jag får från Skandia?

  Det beror på vilken typ av depå/konto du flyttar till. Följande skatteregler gäller: 

  Värdepappersdepå
  Den bonus du får av Skandia vid inflytt av fonder utbetalas i kontanter till din depå. Bonusen räknas som inkomst av kapital och är därmed skattepliktig (kapitalvinstskatten är 30 %). Skandia drar ingen skatt, men skickar kontrolluppgift till Skatteverket. 

  Investeringssparkonto (ISK)
  Flyttbonusen utbetalas i kontanter till ditt investeringssparkonto och inkluderas i kapitalunderlaget som ligger till grund för den årliga schablonbeskattningen. Schablonskatten för 2019 är 0,453 %. 

  Läs mer om hur skatten beräknas här.

  IPS-depå
  Flyttbonusen blir föremål för beskattning på IPS. Skatten på kontot beräknas dels genom en årlig schablonskatt samt inkomstskatt när pengarna betalas ut.

  15. Hur mycket bonus kan jag få?

  Vi har lagt ett tak på 3 000 kr i bonus. För att få detta krävs att du flyttar in minst 300 000 kr.

  16. Hur beräknas min bonus?

  Storleken på din flyttbonus beräknas på de inflyttade fondandelarnas värde den dagen din bank/fondbolag flyttar in dem till Skandia.