Gå till innehåll
Hand lägger bollar i glasskål

Få skatteåterbäringen att växa

Tänk till ett varv innan du sätter in pengarna på sparkontot. För ett långsiktigt sparande är det viktigt att våga ta vissa risker för att pengarna ska kunna jobba för dig.

Logga in och fyll på din värdepappersdepå

Så överför du skattepengarna till din värdepappersdepå

Kom igång – 3 enkla steg!

 • Logga in och överför

  Logga in här för att överföra pengar till din värdepappersdepå. Får du pengarna till någon annan bank hittar du kontonumret till ditt VP-konto på samma sida.

 • Välj fonder

  När du har pengar på din värdepappeersdepå kan du börja sondera bland fonderna. Det gör du under Aktier & Fonder > Handla fonder > Köp fonder. Om du är osäker på vad du ska välja, så har vi gjort valet enklare med våra SMART-fonder med 3 olika risknivåer.

 • Välj fonder

  Om du i stället vill se skatteåterbäringen som start på ett månadssparande i fonder går du via Aktier & Fonder > Månadsspara i fonder. Där väljer du först vilket konto som månadssparandet ska dras från och därefter vilka fonder som ska ingå i din månatliga så kallade placeringsplan. Det är viktigt att du har koll på risknivån i din placeringsplan så att du övertid kan följa upp risken i ditt sparande.

Vanliga frågor om Värdepappersdepå

 • Du kan handla med svenska aktier och fonder, med undantag för derivat och penningmarknadsinstrument, via internetbanken eller mobilbanken. Du kan även handla med utländska aktier via telefonhandel.

  Följande värdepapper kan du handla med i en Värdepappersdepå:

  Aktier noterade på

  • Large Cap
  • Mid Cap
  • Small Cap
  • Spotlight Stockmarket
  • First North
  • NGM Equity
  • NGM Nordic MTF
  • Emissionsrätter (Nasdaq Stockholm & NGM)
  • Även viss handel i svenska onoterade aktier (via telefon)

  Warranter/Certifikat

  • Warranter – Nasdaq Stockholm
  • Certifikat – Nasdaq Stockholm
  • ETN (Exchange Traded Note) – Nasdaq Stockholm
  • Warranter – NDX Sweden
  • Certifikat –  NDX Sweden

  Obligationer/konvertibler

  Samtliga obligationer på Nasdaq Stockholm & NDX Bonds Sweden, t.ex. Premierobligationer, Konvertibler – Nasdaq Stockholm och Företagsobligationer – Nasdaq Stockholm


  Börshandlade fonder

  • Samtliga ETF:er – Nasdaq Stockholm

  Fonder

  • Skandias eget kvalitetsgranskade fondutbud

  Utlandshandel

  • Nordiska aktier (via telefon)
  • Utomnordiska aktier, t.ex. NYSE, NASDAQ (via telefon)

   

  Mer om värdepapper

  • Du betalar en årlig schablonskatt för fonder (0,12 % av värdet på fondandelarna vid ingången av året) men inte för andra värdepapper
  • Du betalar kapitalvinstskatt när du säljer fonder
  • Du ska redovisa vinster och förluster i deklarationen
  • Kapitalförluster är avdragsgilla

  För att underlätta kan du få en årssammanställning och uppgifter till din K4 utan kostnad för värdepapper som sålts under föregående år. Du hittar dessa i internetbanken.

 • Alla priser och avgifter hittar du här

  Vid handel med fonder får Skandia ersättning från det fondbolag som förvaltar fonden. Ersättningen innebär dock inte någon ytterligare kostnad för dig. Vi är transparenta med samtliga ersättningar, och storleken på ersättningen framgår alltid när du köper en fond. Du kan läsa mer om ersättningar till och från tredje parter vid handel med finansiella instrument och hur Skandia förebygger intressekonflikter både i produktinformationen och under ”Om oss/Att handla på skandia.se"

 • När du sparar i fonder tar du enkelt del av avkastningen på hela världens aktie- och räntemarknader. Om värdepappren som dina fonder innehåller stiger i värde stiger också värdet på din fondandel, du får avkastning på din investering. 

  • Det enda du behöver för att månadsspara i fonder är ett konto för fondsparande (ett investerings­sparkonto, depå eller en kapitalförsäkring) där du kan samla dina fonder och andra värdepapper om du vill. Du väljer depå när du har loggat in. Om du inte är kund än blir du det på vägen med ett Bank-ID. 

  • Du väljer sedan vilka fonder du ska placera, dvs. gör en placeringsplan. När du väljer att månadsspara så placeras dina pengar i samma fonder varje månad – ett smidigt sätt att komma igång med ditt sparande. Du kan också välja att sätta in ett engångsbelopp. Det går bra att när som helst ändra både fonder och belopp. 

  Du kan sprida riskerna

  Du kan sprida riskerna genom att spara i många olika fonder. När du dessutom sprider ut dina inköp över en längre tidsperiod kommer du köpa fondandelar både när börsen står högt och lågt. En nedgång på börsen kan innebära att du köper nya andelar till ett lägre pris. 

  Du väljer alltid dina fonder själv. Vilka fonder som passar dig beror t.ex. på hur länge du tänker spara och hur du resonerar om risk i förhållande till möjlig avkastning.

  Osäker?

  Är du osäker kan du alltid ringa vår kundservice, 0771-55 55 00, och om du vill ha mer stöd i ditt sparande kan du boka tid för personlig rådgivning.

 • Olika fonder har olika grad av risk. Högre risk är ofta nyckeln till en bra avkastning, men innebär samtidigt att dina investeringar kan öka och minska i värde, och att du kan förlora hela eller delar av din investering. Lägre risk ger ofta lite lägre avkastning.

  När du väljer fonder kan du bl.a. titta på fondens avkastning, dvs. hur värdet på en fond har förändrats under en viss tid. Avkastningen redovisas i procent och alltid efter att avgifterna är avdragna. Att en fond haft bra avkastning genom åren är förstås ingen garanti eftersom värdet både kan öka och minska. Däremot finns det fonder som är lite tryggare än andra, där avkastningen är stabilare och svängningarna inte lika stora.

  Vilka fonder du ska välja mellan beror på vad du har för sparmål, hur långsiktigt ditt sparande är och hur du resonerar om risk och avkastning.

  De vanligaste fonderna är:

  Aktiefonder

  • Den fondtyp som har högst risk och störst möjligheter till högre avkastning på sikt
  • Genom att aktierna placeras i olika börsbolag sprids risken
  • Kan passa för ett långsiktigt sparande, t.ex. pensionen

  Räntefonder

  • Lägre risk och lägre avkastning än aktiefonder
  • Placerar i räntebärande värdepapper, exempelvis obligationer och statsskuldväxlar

  Blandfonder

  • En blandfond investerar både i aktier och i räntebärande värdepapper
  • Lägre risk än aktiefonder och högre risk än räntefonder
  • Vi har många bra blandfonder, t.ex. Skandia Smart

  Alternativa investeringsfonder

  • T.ex. råvarufonder, valutafonder, hedgefonder
  • Bra komplement om du vill ha flera olika slags fonder, eftersom de oftast inte följer utvecklingen på aktie- eller räntemarknaden

  Fond-i-fond

  • Bra alternativ om du vill slippa att själv välja olika slags fonder
  • Det finns fond-i-fonder med både lägre och högre risk
  • Innebär att en förvaltare investerar i ett antal olika fonder, vilket innebär att de kan vara lite dyrare i avgiften

  Indexfonder

  När börsen stiger eller sjunker menar man egentligen att ett visst index stiger eller sjunker. Ett index mäter utvecklingen för ett antal utvalda aktier. Om ett index stiger betyder det att det sammanlagda värdet av alla aktier som indexet mäter har ökat. En indexfond följer ett visst index, alltså en särskild grupp aktier. Sverigefonder är vanligast, de följer utvecklingen för de 30 eller 85 största bolagen på Stockholmsbörsen. Globalfonder är också vanliga, de följer ett världsaktieindex. Behöver inte aktiv förvaltning så förvaltningsavgifterna är ofta låga.

  Ideella fonder 

  För dig som vill kombinera ditt sparande med ett gott ändamål, samtidigt som du givetvis får ta del av avkastningen. En ideell fond kan t.ex. ha som policy att aktivt investera i företag som uppfyller vissa etiska riktlinjer. Ideella fonder skänker oftast också en viss summa till välgörande ändamål varje år.

  Du hittar alla våra fonder med kursfakta, rating, avgifter etc. i vår fondlista, där du också kan jämföra olika fonder med varandra.

 • En placering i fonder är alltid förenad med en risk. Dina pengar kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det placerade kapitalet. När du sparar i fonder kan du själv välja vilken grad av risk du vill ha i ditt sparande. Risk kan vara en av nycklarna till en bra sparplan och ett mått på hur fondens värde varierar. Ju större risk desto större svängningar.

  En fonds värde kan svänga kraftigt kortsiktigt, men också ge hög avkastning på längre sikt. Ha dock i minnet att en fonds historiska avkastning inte är någon garanti för framtida avkastning.

  Att tänka på:

  • Är du beredd på eventuella svängningar om du väljer fonder med hög risk?
  • Hur hög blir den möjliga avkastningen om du väljer fonder med låg risk?
  • Klarar din ekonomi eventuella nedgångar?
Alla frågor och svar