Gå till innehåll

Ge pengarna chans att växa

Tänk till ett varv innan du låter pengar ligga och sova. För ett långsiktigt sparande är det viktigt att våga ta vissa risker för att pengarna ska kunna jobba för dig.

Logga in och fyll på sparande

Så överför du pengar till ett ISK

Kom igång – 3 enkla steg!

 • Logga in och överför

  Logga in här för att överföra pengar till ett investeringssparkonto (ISK), om du har ett sådant. 

 • Välj fonder

  När du har pengar på ett investeringssparkonto kan du börja sondera bland fonderna. Det gör du under Aktier & Fonder > Handla fonder > Köp fonder. Om du är osäker på vad du ska välja, så har vi gjort valet enklare med våra SMART-fonder med 3 olika risknivåer.

 • Börja månadsspara

  Om du istället skulle vilja börja månadsspara i fonder går du via Aktier & Fonder > Månadsspara i fonder. Där väljer du först vilket konto som månadssparandet ska dras från och därefter vilka fonder som ska ingå i din månatliga så kallade placeringsplan. Det är viktigt att du har koll på risknivån i din placeringsplan så att du övertid kan följa upp risken i ditt sparande.

Vanliga frågor om Investerings­sparkonto

 • ISK har en årlig schablonmässig skatt som bestäms utifrån statslåneräntan. Vi räknar ut skatten åt dig och skickar in uppgifterna till Skatteverket. På så sätt är allt förtryckt och klart i din deklaration.

  Exempel på schablonbeskattning

  Portföljvärde utan insättningar* Schablonskatt 2019 Schablonskatt 2020
   

  (Beräknat på statslåneräntan nov 2018, 0,51 %)

  (Beräknat på statslåneräntan nov 2019, -0,09 %)
  25 000 kr 113,25 kr 93,75 kr
  100 000 kr 453 kr 375 kr
  250 000 kr 1 132,50 kr 937,50 kr
  * I portföljens värde har vi räknat på att inga insättningar är gjorda under året och att ingen värdeökning har skett.

  Så här räknas skatten fram för 2020

  Tillgångarnas värde på kontot mäts vid fyra tidpunkter under året (varje kvartal). Skatten beräknas på värdet av dina tillgångar på kontot, insättningar under året och utvecklingen på dina fonder, aktier och andra värdepapper m.m.  

  För att räkna ut den beskattningsbara delen så delar du det värdet med 4 (kapitalunderlaget) och multiplicerar resultatet med statslåneräntan från 30 november föregående år ökad med 1 % (schablonintäkten). Det belopp du får beskattas med 30 %.

  • tillgångarnas värde kvartal 1 + kvartal 2 + kvartal 3 + kvartal 4 + alla insättningar under året = x
  • x / 4 = y
  • Statslåneräntan (använd räntan från 30 november föregående år) + 1 % = z (dock lägst 1,25 %)
  • y * z = belopp som ska beskattas med 30 %.

  Läs mer om schablonbeskattningen på Skatteverket

  Öppna Investeringssparkonto

 • Att flytta dina värdepapper från ett annat Investeringssparkonto är enkelt: logga in i internetbanken och gör flytten under Flytta värdepapper. Är du inte kund ännu blir du det med ett Bank-ID, genom att öppna ett Investeringssparkonto hos oss. Om du flyttar fonder från en annan bank kan det finnas avgifter som utlöses hos banken du flyttar fonder ifrån. Om fonder du vill flytta inte finns i vårt utbud kan du tvingas sälja av dem, vilket kan ge upphov till kapitalvinstskatt. Ta enkelt reda på om en fond finns i vårt sortiment genom att titta i fondlistan.

  Att flytta dina värdepapper från en annan typ av depå är i princip lika enkelt, men du kommer att behöva deklarera flytten som om en försäljning hade skett och betala skatt på eventuell vinst. I vissa lägen kan det alltså vara smartare att låta befintliga värdepapper ligga kvar där de ligger, och använda Investeringssparkontot för ett nytt sparande. Om du ändå vill flytta dina värdepapper använder vi stängningskursen för den dag flyttanmälan kommit oss tillhanda.

  En fördel med att flytta dina värdepapper till oss är att du får bättre översikt över hur du har fördelat dina placeringar och risker – och tillgång till våra kunniga aktiemäklare!

  Öppna Investeringssparkonto

  • Aktier: Nasdaq Stockholms samtliga aktielistor, Spotlight Stock Market,
   First North, Externa listan, NGM Equity, NGM Nordic SME. Du har också möjlighet att handla med utländska aktier (Norden, västra Europa, Kanada och USA) via telefon.
  • Fonder: Skandiabankens utbud av fonder
  • Övriga värdepapper: warranter och certifikat, obligationer, strukturerade produkter, premieobligationer, teckningsoptioner, emissionsrätter
 • Lagen begränsar möjligheten för att i ISK ta del av börsintroduktioner. För att det ska vara godkänt för ISK måste bolaget göra nyemission i och med erbjudandet och det får endast vara nyemitterade aktier som erbjuds. Skulle det i erbjudandet finnas befintliga aktier till försäljning kommer det inte vara möjligt att ta del av erbjudandet.

 • Ring till oss på 0771-55 55 00 så hjälper vi dig.

Alla frågor och svar

Våra mest köpta fonder

De mest köpta fonderna i augusti bland våra utvalda fonder

 1. Skandia Småbolag Sverige
 2. C Worldwide Sweden Small Cap
 3. Schroder Global Energy Transition
 4. ODIN Sverige
 5. Morgan Stanley US Advantage

Period 1–31 augusti 2020

Våra mest sålda fonder

De mest sålda fonderna i augusti bland våra utvalda fonder

 1. Skandia SMART Försiktig
 2. AXA Biotech
 3. Skandia Kortränta
 4. JPMorgan Global Healthcare
 5. Skandia Kapitalmarknad

Period 1–31 augusti 2020