Gå till innehåll

Spara med garanti

Letar du efter ett sparande som jämnar ut svängningarna på börsen och samtidigt ger tillväxt över tid? Kapitalförsäkring Traditionell är en bekväm sparform med historiskt hög avkastning och låga avgifter när du tecknar online.

Så placerar vi dina pengar

Vi investerar i olika slags tillgångar, även sådana som inte är direkt beroende av vad som händer på marknaden. Målet är att placeringarna ska skapa bra avkastning i olika börsklimat. 

 • För några år sedan tog vi beslutet att öka andelen onoterade innehav – som ett alternativ i tider när räntan är nära noll och börserna högt värderade. Sedan dess har vi byggt upp ett av Sveriges största innehav i teknik- och bioteknikbolag, t.ex. Spotify, iZettle, Kry och Linas Matkasse. 

  Ungefär 10 % av placeringarna i sparformen görs i fonder för onoterade bolag. Det är en betydligt större andel än vad många andra svenska institutioner har. 

  Just Spotify är ett bra exempel på en investering som har betalat sig. Vi är delägare i Spotify via Creandums fond II sedan 2008. Då var det inte många som kunde ana att grundarna Martin Lorentzon och Daniel Eks skapelse 10 år senare skulle börsnoteras och värderas till över 200 miljarder kronor.

 • Andra alternativa tillgångar är infrastruktur som höghastighetståg och vindkraft. Även fastigheter är en del av de alternativa tillgångarna i vår portfölj – en styrka i oroliga tider på finansmarknaden.

  Innan vi väljer investeringar gör vi en gedigen analys, t.ex. av aktören bakom en fond, historisk av­kastning, om man följer sin placerings­filosofi eller inte. Vi tar också hänsyn till miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och andra hållbarhetsaspekter. Dessutom utövar vi påverkan på de bolag vi investerar i.

  Påverkan innebär bl.a. att vi är aktiva i styrelse­rekryteringar, på bolags­stämmor och i samtal med företags­ledningar. Vår grund­inställning är att vi gör mer nytta genom att stanna kvar och verka för förändring så långt det är möjligt, än genom att sälja av vårt innehav. 

 • Som trygg bas i sparandet står obligationer och en balanserad riskspridning mellan t.ex. tillgångar, marknader och branscher. 

  Vi styrs inte av av något jämförelseindex, utan målet är att med ett balanserat risktagande skapa så bra avkastning som möjligt – oavsett vad det är för väder på kapitalmarknaderna. Vi brukar säga att spararnas kapital placeras i en "allvädersportfölj".

  För dig som inte själv vill bevaka och hantera oväntade händelser på marknaden är Kapitalförsäkring Traditionell en bekväm sparform. Men det är också ett unikt sätt för privatpersoner att kunna investera indirekt i onoterade bolag som just Spotify. 

3 vanliga frågor

När du sparar med garanti i traditionell förvaltning sparar du i vår allra mest bekväma sparform. Vi har gjort den så enkel som möjligt på utsidan för att du ska kunna luta dig tillbaka. Men på insidan finns det ett helt maskineri som jobbar för att dina pengar ska växa på bästa sätt. 

 • När vi placerar dina pengar får du återbäringsränta istället för direktavkastning på placeringarna. Det är så sparformen är uppbyggd. 

  När placeringarna ger överskott ska det fördelas till spararna genom återbäringsräntan. Räntan är ett sätt att preliminärt fördela överskottet över tid till försäkringarna. Det här ger en jämnare utveckling både för spararnas kapital och utbetalningarna. Därför brukar vi säga att det är ett sparande som jämnar ut svängningarna på börsen. Återbäringsräntan är helt enkelt ett effektivt sätt att parera för toppar och dalar – och göra dessa mindre kännbara för spararna.

  Att sparandet är uppbyggd på det här viset har varit gynnsamt. Vi har historiskt sett haft en hög avkastning. Det är samtidigt ingen garanti för framtiden och vi vet att återbäringsräntan kommer att variera över tid. 

  De senaste 15 åren har återbäringsräntan i genomsnitt varit 5,8 % före skatt och avgifter (2004–2018). De senaste 5 åren har den varit 8,4 % (2014–2018).

 • Att du sparar tillsammans med andra kallas för ett kollektivt sparande. Det innebär i praktiken att dina pengar hamnar i samma portfölj som de andra spararnas pengar och placeras av våra kapitalförvaltare.

  Eftersom vi är ett kundägt bolag finns inga externa aktieägare som tar hand om vinsten. Allt överskott går istället tillbaka till våra 1,2 miljoner ägare – alla som sparar i traditionellt förvaltad försäkring.

  Just att många sparar i den här sparformen tillsammans ger oss större möjligheter – och dig chans att få mer än garantin. Att vi har lyckats med det visas t.ex. av att vi de senaste åren hamnat i topp bland bolag som erbjuder samma sparform. Söderberg & Partner utvärderar oss och andra livförsäkringsbolag med traditionellt förvaltade försäkringar varje år.

  – Skandia har genomgående belönats med grönt betyg under året tack vare sin finansiella styrka och diversifierade portfölj, lyder den senaste motiveringen.

 • Vi är måna om att du ska välja ett sparande som motsvarar dina förväntningar och passar dina behov. 

  En kapitalförsäkring med traditionell förvaltning och garanti passar den som vill ha trygghet och spara bekvämt. Det enda valet du behöver göra är hur mycket du ska spara per månad och sedan sköter vi resten. 

  Om du vill kan du också välja vem som får dina pengar om du dör under för­säkrings­tiden. Det kan t.ex. vara bra om du är omgift och har barn i ett tidigare äktenskap eller av annan anledning vill styra detta.

  Eftersom du sparar tillsammans med andra vill vi att du kan tänka dig att spara i minst 15 år. På så sätt kan vi på förhand veta ungefär hur mycket pengar vi har att placera framåt och ungefär hur mycket som ska betalas ut. Det är också därför som vi kan lova garanti. Om du skulle ångra dig finns möjligheten att ta ut dina insatta pengar i förskott mot en avgift.

  När du sparar i den här sparformen dras en årlig så kallad avkastningsskatt. Den utgår från en schablonmässigt beräknad avkastning på försäkringssparande. Själva utbetalningen är skattefri. En bekväm sparform, med andra ord.

Läs mer och börja spara idag!

 • Historiskt hög avkastning
 • Låga avgifter när du tecknar online
 • Garanterat belopp vid utbetalning
Läs mer och börja spara