Gå till innehåll

Vanligast använda blanketterna

Här finner du en sammanställning av blanketter och andra trycksaker som används mer frekvent inom olika produktområden.

I tabellerna finner deras trycksaksnummer och namn. För vissa blanketter kan du, genom att dra muspekaren över trycksaksnumret, få en kortare beskrivning av hur och när de används. 

Observera att vid tecknande av kapitalförsäkring och direktpensioner, ej livförsäkring, ska PEP-blanketten 90668 skickas in på ägaren. När det gäller omyndiga barn, ska båda vårdnadshavarna skriva under.