Gå till innehåll

Välj Skandia för din tjänstepension – BTP 1

 • BTP1 är en premiebestämd ålderspension för anställda inom bank och finans 
 • Betalas ut livsvarigt från 65 års ålder
 • Varje månad betalar din arbetsgivare ett belopp motsvarande 4,5 % av din lön upp till 7,5 inkomstbasbelopp, och 30 % på lön därutöver

Läs mer om BTP 1 nedan och gör sedan ditt val på Valcentralen. Du kan välja traditionell förvaltning och fondförvaltning.

Välj hos Valcentralen

Så fungerar det

Du kan påverka din pension genom att välja försäkringsgivare, dvs. vilket bolag du vill placera dina BTP 1-pengar i, t.ex. Skandia, och förvaltningsform, fördelat på en trygg del och en valbar del.

På Skandia kan du välja

 • Traditionell förvaltning för både den trygga delen och den valbara delen
 • Fondförvaltning för den valbara delen

 • Den trygga delen
  • Din arbetsgivare betalar 2,5 % på lönedelar upp till 7,5 inkomst­basbelopp till denna del
  • Den trygga produkten ska vara godkänd av kollektiv­avtals­parterna i BTP-nämnden, t.ex. en traditionellt förvaltad pensions­försäkring hos Skandia
  • För att kunna ta ut pensionen krävs det att du avslutar din tjänst i pensionerings­syfte
  Den valbara delen
  • Din arbetsgivare betalar 2 % på lönedelar upp till 7,5 inkomstbasbelopp och 30 % på lönedelar mellan 7,5–30 inkomstbasbelopp till denna del
  • Hos oss kan du välja att placera pengarna i fondförvaltning eller traditionell förvaltning
  • Det finns inget krav på att du avslutar din tjänst i pensioneringssyfte
  • Uttag kan göras tidigast från 55 års ålder

BTP2 (BTPK)

Varje månad betalar din arbetsgivare motsvarande 2 % av din lön. 

Din pension från BTP 2 består av två delar:

 • En del är premiebestämd (kallas BTPK) – kontakta din arbetsgivare som vet vart du kan placera din BTPK
 • Den andra delen är förmånsbestämd – du kan inte påverka den förmånsbestämda pensionen, din slutlön avgör storleken på pensionen

Det här får du när du väljer Skandia

Paraply

Spara med garanti – traditionell förvaltning

 • Våra kapitalförvaltare förvaltar dina pengar och du är garanterad ett visst belopp vid utbetalningen 
 • Du kan aldrig få mindre än vad vi har garanterat dig  däremot mer
 • Alla med traditionell försäkring hos oss får ta del av överskottet i Skandias livbolag
Varför traditionell förvaltning?

Genomsnittlig återbäringsränta historiskt

Genomsnittlig återbäringsränta historiskt (20032017) 5,3 %

Senaste faktablad Skandia i siffror 

Pappersflygplan

Spara i fonder – fondförvaltning

 • För dig som vill spara långsiktigt och påverka möjligheterna till högre pension – du bestämmer vilka fonder du vill placera i och du kan kostnadsfritt byta fonder när du vill
 • Kvalitetsgranskat utbud med 18 fonder som är noggrant utvalda av våra fondanalytiker.
 • Med fonder kan du sprida ditt sparande på flera marknader och tillgångsslag för att öka dina möjligheter till en jämn och god avkastning

Att spara i fonder innebär att kapitalet är beroende av fondernas avkastning. Mer information i fondens faktablad. 

Pengar till din familj

När du har BTP 1 får du automatiskt ett återbetalnings­skydd som ger din familj (förmånstagare) dina sparade pengar om du skulle dö. Det innebär samtidigt att din egen pension blir lägre. 

Om du är ensamstående och saknar barn finns ingen anledning att ha återbetalningsskydd eftersom det begränsningar för vem som får dina pengar. 

Om du vill ändra förmånstagare ska du fylla i en blankett om förmånstagar­förordnande och skicka den till Valcentralen.

Här kan du läsa mer om återbetalningsskyddet och hitta blanketten

Gör ditt val hos Valcentralen

Du kan välja oss antingen för enbart nya inbetalningar eller för både nya och det du redan har sparat ihop (det är dock ditt nuvarande bolag som bestämmer om du kan flytta eller ej). 

Valet görs på Valcentralen och du kan enkelt logga in med BankID eller Mobilt BankID.

Välj hos Valcentralen