Gå till innehåll

Skandia deltar i Earth Hour 2018

Skandia deltar i WWF:s klimatmanifestation Earth Hour och släcker lamporna på alla kontor mellan 20.30 och 21.30 lördagen den 24 mars. Var med i väldens största miljömanifestation och bli inspirerad till klimatsmartare vanor.

Vi vill minimera Skandias klimatpåverkan

Skandia har undertecknat Climate Action 100+

Skandia har skrivit under klimatinitiativet Climate Action 100+, ett globalt projekt för investerare. Initiativet är kopplat till Parisavtalet och målet är att påverka de 100 bolag i världen som släpper ut mest koldioxid att sänka sitt koldioxidavtryck, vara transparenta med sin klimatpåverkan och förbättra bolagsstyrningen i klimatfrågor.

Läs mer om Climate Action 100+

Skandia Världsnaturfonden

Skandia Världsnaturfonden en matarfond som placerar i andelar i Skandia Sverige Hållbar och investerar huvudsakligen i svenska aktier. Även upp till 10 procent av mottagarfondens värde kan placeras på aktiemarknaderna i Danmark, Finland och Norge. 

Spara med gott samvete

  • Varje år går 2 procent av fondens värde till Världsnaturfonden WWF
  • Inriktar sig på bolag som arbetar för miljö och hälsa
  • Är fri från investeringar i tobak, vapen, fossila bränslen och genmodifierade grödor samt bolag som inte följer internationella normer 

179 miljoner kr till Världsnaturfonden WWF

Sedan starten har Skandias kunder bidragit med totalt ca 179 miljoner kr till Världsnaturfonden WWF. Fondens värde minskar alltså med det belopp som går till Världsnaturfonden varje år. 

Kombinerar sparande och miljönytta

  • Passar som en basplacering i svenska aktier för dig som vill bidra till Världsnaturfonden
  • Hög risk
  • Placeringshorisont 7 år

Läs mer om Skandia Världsnaturfonden

Läs mer om Svanen

Våra Svanenmärkta fonder

Vi har tre av Sveriges första Svanenmärkta fonder. Svanenmärkningen är en oberoende hållbarhetsmärkning och är en vägledning till ett hållbart sparande. 

Läs mer om alla våra Svanenmärkta fonder
}