Gå till innehåll

Bolagsstämma 2019

Skandias ordinarie bolagsstämma 2019 kommer att hållas i Stockholm den 8 maj 2019.

Delägare och andra röstberättigade till fullmäktigeval har rätt att få ett ärende behandlat på stämman, under förutsättning att ärendet anmäls senast åtta veckor före stämman, dvs. senast den 13 mars 2019.

Så kan du påverka

På bolagsstämman kan du

  • få ditt ärende behandlat (då måste du skicka in en begäran i förhand).
  • ställa frågor till styrelsen och till den verkställande direktören