Gå till innehåll

Thulestiftelsen

Thulestiftelsen bildades 2011 med syftet att möjliggöra Skandia Livs köp av Skandia AB. Det var ett steg i att vända på relationen mellan Skandia Liv och Skandia AB och göra Skandia Liv till moderbolag – med kundinflytande i centrum.

Thulestiftelsen stödjer forskning om långsiktigt sparande i Sverige, t.ex. genom att dela ut stipendier till forskningsarbeten.

Finansiell info

Styrelse

Magnus Dahlquist Professor och chef för institutionen för finansiell ekonomi vid Handels. Han är styrelseledamot i Handels styrelse och i kapitalförvaltningsbolaget IPM AB. 
Bo Eklöf Har varit verksam i nuvarande Alecta (dåvarande SPP) och Skandia, senast som ordförande i Skandia Liv. Han har lång erfarenhet av försäkringsbranschen.
Kajsa Lindståhl Styrelseproffs och före detta vd för Banco Fonder. Hon har också varit styrelseledamot i Skandia och har lång erfarenhet av försäkringsbranschen.