Gå till innehåll

Thulestiftelsen

Thulestiftelsen bildades 2011 med syftet att möjliggöra Skandia Livs köp av Skandia AB. Det var ett steg i att vända på relationen mellan Skandia Liv och Skandia AB och göra Skandia Liv till moderbolag – med kundinflytande i centrum.

Thulestiftelsen stödjer forskning om långsiktigt sparande i Sverige, t.ex. genom att dela ut stipendier till forskningsarbeten.

Finansiell info

Styrelse

Lars Bergendal Lars är bolagsjurist på Skandia och han har lång erfarenhet av försäkringsbranschen. 
Magnus Dahlquist Magnus Dahlquist är professor och chef för institutionen för finansiell ekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm. Han har även några sidouppdrag, bland annat i Nobelstiftelsens och Polarprisets investeringskommittéer. Han är även ledamot i Skandias fullmäktige och styrelseledamot i kapitalförvaltningsbolaget IPM AB. 
Kajsa Lindståhl Styrelseproffs och före detta vd för Banco Fonder. Hon har också varit styrelseledamot i Skandia och har lång erfarenhet av försäkringsbranschen. Kajsa är även ledamot i Skandias fullmäktige.