Gå till innehåll

Slutliga villkor

Sverige

Medium Term Note

Lånenummer, ISIN-kod, valuteringsdag–förfallodag

104-1, SE0006342713, 2014-09-30–2019-05-27
104-2, SE0006342713, 2014-09-30–2019-05-27
106-1, SE0006504726, 2014-11-28–2020-02-28
106-2, SE0006504726, 2017-05-12–2020-02-28
106-3, SE0006504726, 2017-05-15–2020-02-28
106-4, SE0006504726, 2017-05-22–2020-02-28

110-1, SE0009548506, 2017-01-25–2019-04-25

111-1, SE0009548514, 2017-01-25–2019-10-25

113-1, SE0009662711, 2017-02-22–2021-02-22

114-1, SE0009994205, 2017-05-26–2020-05-26

115-1, SE0010297263, 2017-08-29–2022-08-29

116-1, SE0010325613, 2017-09-14–2020-09-14

117-1, SE0010714550, 2017-12-27–2019-12-27

118-1, SE0010948075, 2018-02-28–2020-02-28

119-1, SE0010832725, 2018-03-20 - 2021-09-20

119-2, SE0010832725, 2018-09-21 - 2021-09-20

119-3, SE0010832725, 2018-10-15 - 2021-09-20

120-1, SE0011061977, 2018-03-22 - 2021-03-22

121-1, SE0012013019, 2019-02-08 - 2021-02-08

Säkerställda obligationer

Lånenummer, ISIN-kod, valuteringsdag–förfallodag

503-1, SE0005676343, 2014-01-24– 2019-05-24 
503-2, SE0005676343, 2015-01-24 - 2019-05-24 
503-3, SE0005676343, 2015-02-24–2019-05-24
503-4, SE0005676343, 2015-09-28 - 2019-05-24  
503-5, SE0005676343, 2017-05-26-2019-05-24
504-1, SE0006965927, 2015-04-07 - 2020-04-07 
504-2, SE0006965927, 2015-04-21 - 2020-04-07

508-1, SE0008293989, 2016-04-21 - 2019-10-21

508-2, SE0008293989, 2016-05-25 - 2019-10-21

508-3, SE0008293989, 2016-05-31 - 2019-10-21

508-4, SE0008293989, 2016-06-08 - 2019-10-21

508-5, SE0008293989, 2016-06-21- 2019-10-21
509-1, SE0008963714, 2016-08-31- 2021-09-15
509-2, SE0008963714, 2016-09-14 - 2021-09-15
509-3, SE0008963714, 2016-10-17 - 2021-09-15
509-4, SE0008963714, 2016-10-31 - 2021-09-15
509-5, SE0008963714, 2016-12-08 - 2021-09-15
509-6, SE0008963714, 2016-12-23 - 2021-09-15
510-1, SE0009606783, 2017-02-13- 2019-02-13
511-1, SE0009662984, 2017-02-21- 2020-02-21
512-1, SE0009665011, 2017-03-02- 2022-03-02
512-2, SE0009665011, 2017-06-16 -2022-03-02
513-1, SE0009889827, 2017-05-05 - 2020-09-08
513-2, SE0009889827, 2017-05-23 - 2020-09-08
513-3, SE0009889827, 2017-09-20- 2020-09-08
513-4, SE0009889827, 2018-01-22 -2020-09-08
514-1, SE0010323790, 2017-09-06 - 2019-09-06

515-1, SE0011205236, 2018-05-11 - 2023-03-15

515-2, SE0011205236, 2018-05-30 - 2023-03-15

515-3, SE0011205236, 2018-06-15 - 2023-03-15

515-4, SE0011205236, 2018-08-30 - 2023-03-15

515-5, SE0011205236, 2018-09-11 - 2023-03-15

515-6, SE0011205236, 2018-11-20 - 2023-03-15

516-1, SE0011063023, 2018-10-15 - 2023-09-20

516-2, SE0011063023, 2018-11-02 - 2023-09-20

516-3, SE0011063023, 2018-11-16 - 2023-09-20

516-4, SE0011063023, 2018-12-05 - 2023-09-20

516-5, SE0011063023, 2019-01-15 - 2023-09-20

517-1, SE0011869635, 2019-02-13 - 2024-02-22

517-2, SE0011869635, 2019-02-15 - 2024-02-22

552-1, SE0008992226, 2016-09-13 - 2021-09-13

553-1, SE0009580475, 2017-02-02 -2027-02-02