Gå till innehåll
Skandia i Almedalen 2016

Skandia i Almedalen 2017

Den 3 juli 2017 går den årliga politikerveckan i Visby av stapeln. Under veckan träffas beslutsfattare och opinionsbildare inom politik, näringsliv, ideella organisationer och övriga samhället för att lyssna till partiledarnas tal, delta på seminarier och skapa nya kontakter.

Våra seminarium

Med våra 2 miljoner kunder, drygt 600 miljarder i förvaltat kapital och 2 500 anställda – är Almedalen en naturlig plats för oss att visa hur vi bidrar till ett bättre samhälle.

Liksom tidigare år anordnar vi på Skandia ett flertal seminarier i vår trädgård samt arrangerar under onsdagen Almedalsloppet. Vi genomför även  hälsokoller under veckan samt att du kan i vår Pensionskoll få, med hjälp av våra rådgivare, en överblick på ditt pensionssparande

 • Datum: 3 juli
  Tid: 12:15-13:15

  Beskrivning av samhällsfrågan
  Andelen som inte klarar skolan innebär för en enda årskull 53 miljarder kronor i förlorade löner och skatteintäkter under ett arbetsliv. Det visar rapporten Samhällsförlusten av skolmisslyckande som Skandias stiftelse Idéer för livet tagit fram. Förlusten drabbar både individer och offentlig sektor. 

  Utökad beskrivning av samhällsfrågan
  Värdet av social hållbarhet och förebyggande insatser är underskattat. Det leder till bortprioriteringar av sociala investeringar som skulle skapat stora mänskliga och samhällsekonomiska värden. Rapporten Samhällsförlusten av skolmisslyckande visar kostnaden för att 14 000 ungdomar i varje årskull saknar gymnasieexamen. Rapporten är framtagen av Skandias stiftelse Idéer för livet tillsammans med Nima Sanandaji, utifrån statistik från SCB. Skolmisslyckanden i denna omfattning orsakar ett socialt ohållbart samhälle som på sikt urholkar de svenska välfärds- och försäkringssystemen. Med Idéer för livet-modellens beräkningsverktyg kan förebyggande sociala insatsers effekt och ekonomiska värde tydliggöras. Risker som psykisk ohälsa, arbetslöshet och sämre ekonomisk standard har stark koppling till skolmisslyckanden och att fler klarar skolan är därmed avgörande både för individer och för samhället i stort.

  Medverkande:

  •      Lena Hök, hållbarhetschef, Skandia
 • Datum: 4 juli
  Tid: 10:45-11:45

  Beskrivning av samhällsfrågan
  Hur kan en investering i social hållbarhet skapa affärsnytta och ökat värde i exempelvis ett fastighetsbolag? 

  Utökad beskrivning av samhällsfrågan
  Samtidigt som FN:s hållbarhetsmål appliceras i näringslivet blir metoder för att mäta effekter allt viktigare och kopplas allt närmare företagens affärsutveckling. Alltifrån kapitalförvaltare till fastighetsbolag och kommuner behöver verktyg för att utvärdera sociala insatsers effektivitet och bedöma det ekonomiska värdeskapandet. Handelshögskolan i Stockholm tar just nu fram en metod för att mäta hur social hållbarhet såsom ökad trygghet i ett område även skapar affärsnytta.

  Medverkande:

  •      Bo Jansson, fastighetschef, Skandia fastigheter
  •      Lena Hök, hållbarhetschef, Skandia
 • Datum: 4 juli
  Tid: 12.30-13.15

  Beskrivning av samhällsfrågan
  Men med färska skandaler och skriverier kring vissa aktörer i premiepensionssystemet kanske det är dags att våga göra lite större omtag. Hur ser dagens politiker på pensionsöverenskommelsen och hur värnar vi framtidens pensionärer? 

  Utökad beskrivning av samhällsfrågan
  Sedan pensionsöverenskommelsen 1994 har flera utredningar försökt lappa och laga på premiepensionen inom ganska snäva direktiv från riksdagsmajoriteten bakom pensionssystemet. Den senaste utredningen lämnade ett förslag i höstas med vissa idéer som gör det lite bättre och andra som istället skapar nya problem och kolliderar med klassiska spelregler för retroaktiva åtgärder. Men med färska skandaler och skriverier kring vissa aktörer i premiepensionssystemet kanske det är dags att våga göra lite större omtag. Hur ser dagens politiker på pensionsöverenskommelsen och hur värnar vi framtidens pensionärer?

  Medverkande:

  •      Frans Lindelöw, vd, Skandia
 • Datum: 4 juli
  Tid: 13.45-14.30

  Beskrivning av samhällsfrågan
  Försäkringar har i alla tider kompletterat och avlastat de allmänna systemen. En av de snabbast växande försäkringarna är sjuvårdsförsäkringen som mellan år 2000 till 2015 har blivit sex gånger så vanlig i Sverige. Nu utmanas alternativet av förmånsbeskattning av användarna. 

  Utökad beskrivning av samhällsfrågan
  Idag har ca 650 000 svenskar en sjukvårdsförsäkring, sju av tio får den betald av jobbet. Är det så att sjukvårdsförsäkringarna avlastar den offentliga vården, minskar vårdköerna och bidrar till en minskad ohälsa eller bidrar de bara till att skapa ojämlikhet i vården? Välkommen till en debatt om vad införandet av förmånsbeskattning på sjukvårdsförsäkringar kommer ge för effekter i samhället. 

  Medverkande:

  •      Mattias Munter, pensionsekonom, Skandia
 • Datum: 5 juli 
  Tid: 10:45-11:45

  Beskrivning av samhällsfrågan
  Stillasittande ökar risken för allvarliga hälsoproblem som cancer, diabetes och hjärt- kärlsjukdomar. Trots det fortsätter stillasittandet att öka både bland barn och vuxna. Var är dagens motsvarighet till 90-talets kampanjer om rökningens effekter och vems ansvar är det att vända utvecklingen?

  Utökad beskrivning av samhällsfrågan
  Stillasittande är enligt forskare från KI minst lika farligt som rökning och en bidragande orsak till flera stora folksjukdomar. Hur påverkas arbetsgivare och vad finns det för mänskliga och ekonomiska vinster med att minska stillasittande? Rätt eller fel av arbetsgivare att kräva fysisk aktivitet bland anställda? Allt fler företag inför motivationsverktyg för ökad fysisk aktivitet men hur gör vi med dem som inte vill? Är det upp till var och en eller ska arbetsgivare och staten lägga sig i? Forskningen är överens om stillasittandets risker och konsekvenserna drabbar alla i form av ohälsa eller kostnader för sjukvård och sjukskrivning. Hur motar vi stillasittandet lika framgångsrikt som vi en gång stoppade rökningens utbredning och effekter på hälsan?

  Medverkande:

  •      Kristina Hagström, hälsostrateg, Skandia
  •      Ulrika Årehed Kågström, generalsekreterare, Cancerfonden
 • Datum: 6 juni
  Tid: 11:00-12:00

  Beskrivning av samhällsfrågan
  Marknaden för gröna obligationer har tagit fart och idag finns större efterfrågan än utbud på finansiella instrument som ger möjlighet att investera hållbart. Hur kan social impact bonds bidra till en lösning även för andra samhällsutmaningar, som exempelvis minskad sjukfrånvaro? 

  Utökad beskrivning av samhällsfrågan
  Svenska regeringen pekar ut hållbara obligationer som en het framtidsmarknad som gynnar investeringar i en hållbar samhällsutveckling. Samtidigt som internationella ramverk och initiativ tas inom gröna obligationer börjar sociala obligationer nå ut till marknaden. Sveriges välfärdssystem är i behov av innovation, kapital och fokus på resurseffektivitet. En av Sveriges största utmaningar är växande ohälsa och kostnader för sjukskrivningar och sjukvård. Skandia har vågat ta innovativa grepp och lyckats halvera ohälsan bland sina försäkringskunder. Kan social bonds vara en del i lösningen för att vända trenden också för samhället i stort? Är Sverige redo att ta nästa kliv för att släppa in finansiärer i sociala insatser? Vad krävs för att lyckas i att följa upp sociala insatsers effekter, resultat och ekonomiska värde?

Almedalsloppet

För tredje året i rad arranger vi Almedalsloppet på Idrottens dag, onsdagen den 5 juli. Förra året snörade cirka 350 personer på sig löparskorna och sprang! Loppet är 4,2 km långt och vi vill med loppet lyfta hur viktigt vardagsmotionen är för hälsan. Loppets startavgift går även i år oavkortat till Cancerfonden.

Anmälan till loppet öppnar i juni.