Gå till innehåll

Sveriges bästa hållbarhetschef 2015

"Lena Hök har bevisat att målinriktat arbete kan ge imponerande resultat. Med ledord som full transparens och kunden i centrum har Lena och Skandia integrerat hållbarhet i kärnaffären.

Vinnaren av priset Sveriges bästa hållbarhetschef 2015 har inte bara gjort en värdefull insats för sitt företag, utan också bidragit till att göra det svenska samhället till en bättre plats."

Motiveringen fortsätter: "Lenas arbete har gett direkt positivt resultat på bolagets affär och drivit på utvecklingen i en konservativ bransch. Dessutom har Skandias stiftelse, under Lenas ledning, utvecklat ett beräkningsverktyg för sociala investeringar och drivit fram Finanskoalitionen mot barnpornografi."

Lena Hök är hållbarhetschef på Skandia sedan 2011 med ansvar för att leda och utveckla Skandias hållbarhetsarbete och integreringen av hållbarhet i hela koncernen.

Högsta betyg i hållbarhetsrankning 

– Det är extra roligt att arbeta med hållbarhet på Skandia just nu, berättar Lena Hök. Vi fick nyligen högsta betyg i Söderberg och Partners hållbarhetsrankning av fondförsäkringar. Vi är också först ut att introducera en ny standard för fonders hållbarhetsinformation, som gör det möjligt för sparare att jämföra olika fonders hållbarhetsarbete.

– För Skandia är målet att det ska bli lika enkelt att göra hållbara fondval som att välja mellan eko-bananer eller besprutade bananer i matvarubutiken, fortsätter Lena.

Skandia drivande i arbetet

Den nya standarden för fonders hållbarhetsinformation har tagits fram tillsammans med Swesif, ett branschforum för hållbara investeringar där ca 40 finansbolag ingår. Skandia har varit drivande i att ta fram standarden i samverkan med Swesif och vi har också varit först ut att lansera det på vårt fondtorg. Inom kort ansluter också fler bolag standarden till sina fonder.

– En härlig utveckling, tycker Lena. Det ska inte behöva vara en djungel för enskilda kunder att värdera fonders hållbarhetsarbete. Läs mer om satsningen i Svenska dagbladet

Hållbarhetsprofilen – etik & hållbarhet

Hållbarhetsprofilen är ett komplement till fondfaktabladen som beskriver fondens arbete med etik- och hållbarhetsfrågor utifrån tre kategorier: positivt urval, exkludering av kontroversiella bolag och påverkan på bolag som agerar ohållbart. Hållbarhetsprofilen är även implementerad på PPM och i dag är det ett krav för de 150 PPM-fonder som har miljö-etisk märkning (M/E-fonder).

Nya hållbarhetssidor på skandias webbplats

Som ett ytterligare steg i att göra det enklare har vi gjort om våra hållbarhetssidor 

Där hittar du bland mycket annat vår rykande färska hållbarhetsredovisning, som belyser Skandias verksamhet i syfte att ge en förståelse för företagets utveckling, resultat, ställning och konsekvenserna av verksamheten ur ett hållbarhetsperspektiv. I redovisningen hittar du också information om hur Skandia som kundstyrt bolag fungerar och röstningen till vårt högst beslutande organ, det kundvalda Fullmäktige.