Gå till innehåll

Bolagsstämma 2017

Torsdagen den 4 maj 2017 med start kl. 16.00 hålls årets bolagstämma i Skandias lokaler på Lindhagensgatan 86. Anmälan är öppen till och med den 26 april.
Om du inte kan anmäla dig via länken nedan går det bra att ringa 0771 - 27 17 00,
vardagar kl. 8.15 - 16.45.

Anmäl dig här till bolagstämman 2017

Privatperson Företag

Så kan du påverka

På bolagsstämman kan du

 • få ditt ärende behandlat (då måste du skicka in en begäran i förhand)
 • ställa frågor till styrelsen och till den verkställande direktören

Få ett ärende behandlat

Du som är röstberättigad (kund i Skandias livbolag) har rätt att få ett ärende behandlat vid den ordinarie bolagsstämman. Du anmäler ett ärende och kan påverka genom att ditt ärende tas upp i dagordningen på stämman. Rösträtt vid den ordinarie bolagsstämman har dock endast fullmäktige, även när det gäller ärenden som kunder har anmält.
Du kan lämna ärenden och förslag till årets stämma fram till den 23 mars 2017 till kundinflytande@skandia.se.


 • För att ett ärende ska kunna behandlas vid bolagsstämman ska det ligga inom bolagsstämmans ansvarsområde, dvs. vara något som bolagsstämman kan besluta om.
  Det kan t.ex. handla om riktlinjer till styrelsen eller andra ledande befattningshavare eller om ersättning till dem. 

  Observera att du inte kan begära att få ett ärende behandlat som syftar till upplysningar i ett specifikt ämne vid bolagsstämma. Du kan inte heller använda rätten att få ett ärende behandlat i syfte att göra ett uttalande vid stämman.

  För att få ditt ärende behandlat behöver du skicka in en begäran. Den ska innehålla:

  1. Uppgifter om dig som röstberättigad kund (namn/firmanamn, personnummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer, mejladress)
  2. En beskrivning av ärendet som du begär att bolagsstämman ska behandla
  3. Vilket beslut som bolagsstämman enligt ditt förslag ska fatta
  4. Vilka skälen till det önskade beslutet är