Gå till innehåll

Extra bolagsstämma 2016

Måndagen den 19 december 2016 hålls en extra bolagsstämma. Extrastämman är endast öppen för fullmäktigeledamöter. Kallelse, material till stämman protokoll från stämman hittar du nedan.

Kallelse

Bilaga 1a

Bilaga 1b

Protokoll extra stämma 2016-12-19

Protokollsbilaga 1 2016-12-19

Protokollsbilaga 2 2016-12-19

Protokollsbilaga 3 2016-12-19

Ordinarie bolagsstämma 2016

Onsdagen den 11 maj 2016 hölls Skandias ordinarie bolagsstämma på Skandiascenen, vid Cirkus på Djurgården. Om du inte hade möjlighet att delta kan du se en video från stämman och läsa protokollet nedan.

Nästa bolagsstämma hålls den 4 maj 2017 i Skandias lokaler på Lindhagensgatan 86.

Så kan du påverka

På bolagsstämman kan du

  • få ditt ärende behandlat (då måste du skicka in en begäran i förhand)
  • ställa frågor till styrelsen och till den verkställande direktören

Få ett ärende behandlat

Du som är röstberättigad (kund i Skandias livbolag) har rätt att få ett ärende behandlat vid den ordinarie bolagsstämman. Du anmäler ett ärende och kan påverka genom att ditt ärende tas upp i dagordningen på stämman. Rösträtt vid den ordinarie bolagsstämman har dock endast fullmäktige, även när det gäller ärenden som kunder har anmält.


Så här gör du:

För att ett ärende ska kunna behandlas vid bolagsstämman ska det ligga inom bolagsstämmans ansvarsområde, dvs. vara något som bolagsstämman kan besluta om.
Det kan t.ex. handla om riktlinjer till styrelsen eller andra ledande befattningshavare eller om ersättning till dem. 

Observera att du inte kan begära att få ett ärende behandlat som syftar till upplysningar i ett specifikt ämne vid bolagsstämma. Du kan inte heller använda rätten att få ett ärende behandlat i syfte att göra ett uttalande vid stämman.

För att få ditt ärende behandlat behöver du skicka in en begäran. Den ska innehålla:

  1. Uppgifter om dig som röstberättigad kund (namn/firmanamn, personnummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer, mejladress)
  2. En beskrivning av ärendet som du begär att bolagsstämman ska behandla
  3. Vilket beslut som bolagsstämman enligt ditt förslag ska fatta
  4. Vilka skälen till det önskade beslutet är

Du kan lämna ärenden och förslag till årets stämma fram till den 30 mars 2016 till kundinflytande@skandia.se.

Tidigare bolagsstämmor