Gå till innehåll
Pappa med barn på utflykt i stickade tröjor

Vi tänker längre:

  • Vi hjälper våra kunder att ta beslut här och nu – för ett tryggt och rikt liv på sikt
  • Vi satsar på långsiktiga investeringar som ger en stabil och hållbar tillväxt
  • Genom vårt förebyggande hälsoarbete är vi med och bidrar till ett friskare Sverige

Vi har erbjudit människor ekonomisk trygghet i mer än 160 år – vi vet att det är lönsamt att förutse och förebygga.

Om Skandia

Skandia är ett av Sveriges ledande livbolag. Vi erbjuder sparande med garanti, fondsparande, försäkringar för hälsa och trygghet, banktjänster och rådgivning. 

Med en stark tradition av pionjärsanda, produktutveckling och samhällsengagemang har vi i 160 år arbetat med att förebygga och förutse risker. På så sätt har vi kunnat ge människor ekonomisk trygghet i livets olika skeden. 

Att "Tänka Längre" innebär att vi hjälper våra kunder att ta beslut här och nu – för ett tryggt och rikt liv på sikt. Vi har också ett större perspektiv än så. Genom att verka i skärningspunkten mellan näringsliv och samhälle bidrar vi till ett mer hållbart samhälle, samtidigt som vi skapar värde för kunderna.


Bolag och organisationsnummer för Skandia i Norden

Skandia i Sverige

Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt
106 55 Stockholm
Org.nr: 516406-0948

Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ)
106 55 Stockholm
org.nr 502017-3083

Skandiabanken Aktiebolag (publ) 
106 55 Stockholm
org.nr 516401-9738

Skandia Fonder AB
c/o Skandia, Bolagsjuridik
106 55 Stockholm
org.nr 556317-2310

Skandia Investment Management AB
106 55 Stockholm
org.nr 556606-6832

Skandikon Pensionsadministration Aktiebolag
Box 14, 101 20 Stockholm
org.nr 556217-8300

Skandikon Administration Aktiebolag
Amiralsgatan 17, 211 55 Malmö
org.nr 556023-4782

Skandia Fastigheter AB
Box 7063
103 86 Stockholm
org.nr 556467-1641

Skandia i Danmark

Skandia A/S
Kay Fiskers Plads 9
DK-2300 København S
Danskt org.nr (CVR-nr): 2719 2319

Skandia Link Livforsikring A/S
Kay Fiskers Plads 9
DK-2300 København S 
Danskt org.nr (CVR-nr): 2095 2237

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
Kay Fiskers Plads 9
DK-2300 København S
Danskt org.nr (CVR-nr): 3161 3876

Långsiktighet, transparens & hållbarhet

Vi vet att långsiktighet och förebyggande arbete lönar sig, både mänskligt och ekonomiskt. Ett konkret exempel är att vi har avskaffat bonus för alla ledande chefer. Vi tar också ansvar för att göra kloka investeringar.

På finansmarknaden i dag är det ofta fokus på kvartalsresultat, det vill Skandia vara en motvikt mot. Därför placerar vi också i tillgångar som ger utdelning på sikt, t.ex. i cancervård, vindkraft, onoterade bolag och fastigheter. På så sätt skapas avkastning samtidigt som vi bidrar till att bygga Sverige.

Skandionkliniken – en investering för bättre cancervård

Ömsesidigt & finansiellt starkt bolag

Skandia är kundägt – vi ägs av våra 1,4 miljoner kunder i Skandias traditionella livbolag, som också är koncernens moderbolag. Det särskiljer oss från många andra i branschen. Allt överskott som skapas stannar hos kunderna i livbolaget, vi har inga externa aktieägare som får del av vinsten. 

Det innebär också att vi står på kundens sida, med uppdrag att maximera värdeskapandet för våra ägare. Under 2015 fördelades hela 42 miljarder till våra kunder vars sparkapital varit med och byggt upp överskottet.

Vi är finansiellt starka och har god solvens. Det betyder att vi har större frihet att utforma vår investeringsportfölj och på så sätt skapa förutsättningar för högsta möjliga avkastning.

Kundägda Skandia – så kan du påverka