Gå till innehåll
Kvinna med paraply

Skandia i Almedalen 2019

Som Sveriges ledande pensionsbolag är Almedalen en naturlig plats för oss att visa hur vi bidrar till ett bättre samhälle. Efter 8 år i Skandias trädgård rör vi oss till andra sidan Almedalsparken. Under veckan vill vi sätta fokus på hur fler svenskar ska kunna få 80 % av sin slutlön i pension och hur förebyggande hälsoarbete kan minska sjuktalen.

Våra seminarier

Liksom tidigare år anordnar vi ett flertal seminarier i vår trädgård samt arrangerar under onsdagen Almedalsloppet.

 • Datum: Måndag 1 juli
  Tid:
   09.30-10.15
  Plats: Skandias nya trädgård, Korsningen Donnersgatan/Strandvägen

  Pensionerna faller för stora yrkesgrupper – inte minst bland de yngre generationerna. I centrum för pensionsdebatten finns nu förslag från flera politiker om att höja pensionerna genom att höja avsättningarna till den allmänna pensionen. Regeringen vill att målet ska vara att den samlade pensionen ”för vanliga löntagare” på sikt ska motsvara 70 procent av slutlönen. Men hur ska det gå till? Hör ledamöter från pensionsgruppen diskutera om höjda avsättningar behövs, hur höjningen i så fall kan se ut och hur den ska finansieras. Skandia har räknat på hur en ökad andel av premiepension inom den allmänna pensionen också kan ge effekt i pensionskuvertet. Kan det vara ett alternativ?

  Moderator: Mattias Munter, pensionsekonom, Skandia

  Dubbelpanel av politiker och pensionsexperter:

  • Mats Persson (L)
  • Solveig Zander (C)
  • Frans Lindelöw VD och koncernchef, Skandia
  • Håkan Svärdman, samhällspolitisk chef, Forena
  • Renée Andersson, utredare, LO
  • Patrik Nilsson, Företagarna
  • Mats Langensjö, utredare
 • Datum: Måndag 1 juli
  Tid: 10.30-11.15
  Plats: Skandias nya trädgård, korsningen Donnersgatan/Strandvägen

  70 är det nya 50. I takt med att fler lever allt längre behöver vi också arbeta fler år. Med de nya riktåldrarna för pensionering vill politikerna få fler svenskar att arbeta högre upp i åldrarna. Men nog så viktigt för pensionerna är att fler unga börjar arbeta tidigare. Ett sabbatsår som skjuter upp etableringen på arbetsmarknaden ett år innebär till exempel 90 000 kronor i minskat pensionskapital. När Pensionsmyndigheten idag gör sina beräkningar utgår myndigheten från en etableringsålder på 23 år i sina typfall men sanningen är att stora grupper av akademiker kommer i arbete först vid 30 års ålder. Vad skulle det innebära för samhällsekonomin och pensionerna om fler unga kommer ut i arbete tidigare? Och vilka politiska initiativ behövs för att det ska ske?

  Moderator: Johan Hakelius, chefredaktör, Fokus

  Panel:

  • Bettina Kashefi, chefsekonom Svenskt Näringsliv
  • Göran Arrius, SACO
  • Hans Eklind (KD)
  • Fredrik Lundh Sammeli (S)
  • Mattias Munter, pensionsekonom, Skandia
 • Datum: Måndag 1 juli
  Tid: 11.30-12.30
  Plats: Skandias nya trädgård, korsningen Donnersgatan/Strandvägen

  Vad är egentligen en kaffenap? Hur påverkar mobilerna vår sömn? Hur påverkas vi när sömnen tryter? Och stämmer det att vi besökare sover sämre under Almedalsveckan?

  Inspireras och hör sömnforskaren Christian Benedicts, docent i neurovetenskap, bästa knep för att sova bättre om natten. Hör också Skandias hälsostrateg berätta hur en tjänstepensionslösning med förebyggande hälsoförsäkring kan få dig att ta itu med sömnproblemen innan det är för sent.

   

 • Datum: Tisdag 2 juli
  Tid: 11.45-12.30
  Plats: Skandias nya trädgård, korsningen Donnersgatan/Strandvägen

  Digitalisering. Urbanisering. Generationsskifte. Den svenska arbetsmarknaden står under kraftig förändring och framtiden pekar på en arbetsmarknad med flera nya typer av anställningsformer. Framtidens egenanställda som jobbar på uppdrag saknar dock ofta tjänstepension – och det kommer få avgörande effekter på pensionen. GIG-ekonomin inkluderar såväl frilansare som fria yrkesutövare, men även personer som tar tillfälliga korttidsanställningar eller timanställningar. En IT-konsult som saknar tjänstepension går exempelvis miste om 1,8 miljoner kronor i pensionsinkomst. Hur ska gig-ekonomisterna få en rimlig pension?

  Moderator: Johan Hakelius, chefredaktör, Fokus

  Panel:

  • Mattias Munter, pensionsekonom, Skandia
  • Ann-Therese Enarsson, VD, Futurion
  • Pernilla Norlin, vice VD, Entreprenörskapsforum
  • Thomas Nyberg, "gig-spanare"
  • Josefin Malmqvist (M)
  • Caroline Szyber, Styrelseledamot, Småföretagarnas Riksförbund

   

 • Datum: Tisdag 2 juli
  Tid: 12.45-13.30
  Plats: Skandias nya trädgård, korsningen Donnersgatan/Strandvägen

  Vem vill bli pensionär? Så räddar du din pension! Så mycket behöver du spara för att gå i pension vid 63! Kvällstidningarna fylls dagligen med svarta rubriker om låga pensioner, både för dagens och morgondagens pensionärer. Beskriver de svarta rubrikerna ett relevant samhällsproblem eller är det skrämseltaktik för att sälja lösnummer och sparande? Hör hur pensionsbolagen tänker, hur ser Pensionsmyndigheten på all pensionskommunikation och sitt informationsuppdrag och hör mediarepresentanter om hur klickmängden styr för en fråga som det skrivs allt mer om.

  Moderator: Johan Hakelius, chefredaktör, Fokus

  Panel:

  • Frans Lindelöw, Koncernchef, Skandia
  • Daniel Barr, Generaldirektör, Pensionsmyndigheten
  • Arturo Arques, Privatekonom, Swedbank
  • Thomas Matsson, Chefredaktör, Expressen
  • Staffan Ström, Pensionsekonom, Alecta
  • Johanna Kull, Sparekonom, Avanza
 • Datum: Tisdag 2 juli
  Tid: 14.45-15.30
  Plats: Skandias nya trädgård, korsningen Donnersgatan/Strandvägen

  Mer än varannan sjukskrivning beror nu på någon form av psykisk ohälsa, det motsvarar nästan en miljon svenskar i arbetsför ålder. Psykisk ohälsa kommer sannolikt att fortsätta öka, eftersom studier visar att nya sjukdomsfall blir långvariga. Risken är att individer fastnar i en ond spiral, där psykisk ohälsa och sjukskrivningar går hand i hand. För att psykisk ohälsa ska förbättras gäller det att alla aktörer i samhället spelar en aktiv roll.

  Panel:

  • Kristina Hagström, Hälsostrateg, Skandia
  • Stefan Andersson, VD, Tidigare vd för Sophiahemmet Rehab Center
  • Aleksandar Djordjevic, Psykolog, Sophiahemmet Rehab Center
  • Gilbert Tribo, Regionråd Region Skåne, Liberalerna
  • Daniel Persson, Innovationschef, Min Doktor
  • Mattias Munter, Moderator, Skandia
  • Jessica Carragher Wallner, Director, konsultchef PS Consulting/Strategy&Analytics PwC

Skandias stiftelse Idéer för livet

Vår stiftelse Idéer för livet arrangerar tillsammans med samarbetspartners ett flertal seminarier i vår trädgård.

 • Datum: Måndag 1 juli
  Tid: 12.45-13.30
  Plats: Skandias nya trädgård, korsningen Donnersgatan/Strandvägen

  För att säkerställa social hållbarhet i verksamheter behövs konkreta system och verktyg. Till skillnad från miljömässig hållbarhet är social hållbarhet svårare att mäta utifrån absoluta och kvantifierbara värden. Allt fler inser vikten av att säkerställa social hållbarhet i verksamheter, både insatser och investeringar, men det behövs konkreta system och verktyg. Att mäta och följa upp sociala effekter och hållbara insatser kan vara komplext. Och tyvärr saknas det fortfarande ett fungerande system för mätning som garanterar effekt och ekonomiska besparingar. Hur kan vi mäta social hållbarhet och säkerställa att de insatser som görs innebär en faktisk och långvarig skillnad, både hos individen och samhället. Hur fångar vi värden för att veta att det vi gör är resurseffektivt? Hur kan ny teknik hjälpa till och hur säkerställer vi att verktygen mäter rätt och vad säger forskningen kring att mäta effekter?

  Panel:

  • Stina Liljekvist, Ordförande, Idéer för livet
  • Anna Sarkadi, Professor, Uppsala Universitet
  • Björn Bergstrand, Hållbarhetschef, Kommuninvest
  • Ingrid Alexandersson, Hållbarhetschef, Accenture
 • Datum: Tisdag 2 juli
  Tid: 10.30-11.15
  Plats: Skandias nya trädgård, korsningen Donnersgatan/Strandvägen

  Samhällsengagemang växer fram som näringslivets nya stora hållbarhetsfråga i Sverige. Det gäller särskilt inkludering i samhället. Många nya partnerskap formas mellan företag och organisationer kring samhällsansvar och inkludering. Men hur ska dessa samarbeten växa så de ger en mätbar större effekt och kan bidra till att lösa samhällsutmaningarna Sverige står inför i form av exkludering och otrygghet? Vilka hinder och möjligheter finns. Ofta uppstår det goda resultat i det lilla projektet men inte alltid en mätbar effekt på viktiga nyckeltal på makronivå som arbetslöshet eller otrygghet. Hur kan man skala upp de många initiativen så att de gör en större nytta? Var med i en debatt mellan aktörer i fältet.

  Panel: 

  • Åke Pettersson, VD, Skandia Fastigheter
  • Lena Hök, Hållbarhetschef, Skanska
  • Jennie Perzon, Forskare, Misum/Handelshögskolan
  • Stig-Arne Bäckman, Entreprenör och grundare, Talangakademin
 • Datum: Tisdag 2 juli
  Tid: 13.45-14.30
  Plats: Skandias nya trädgård, korsningen Donnersgatan/Strandvägen

  Sociala investeringar och innovationer uppmärksammas allt mer och spelar en viktig roll i de sociala, ekonomiska och miljömässiga utmaningarna som samhället står inför. Företag, organisationer och myndigheter söker efter socioekonomiska beräkningsverktyg för sociala insatser. Med beräkningsverktyg går det exempelvis att ta reda hur mycket ett uteblivet avhopp av en elev från gymnasiet innebär i framtida hälsovinster och ekonomiska vinster för både individen och samhället. Verktyget kommer att omfatta upp emot tio olika målgrupper. Vilken roll kan verktyg ha för planering, satsningar och uppföljning av sociala insatser de kommande åren?

  Panel:

  • Stina Liljekvist, Ordförande, Idéer för livet
  • Anneli Ivarsson, Professor, Umeå Universitet
  • Elisabeth Dahlin, Barnombudsman, Barnombudsmannen
  • Oliver Rosengren (M)
 • Datum: Onsdag 3 juli
  Tid: 10.30-11.25
  Plats: Skandias nya trädgård, korsningen Donnersgatan/Strandvägen

  Barn rör på sig för lite och få kommer upp i rekommendationerna för daglig fysisk aktivitet. De som rör på sig minst är flickor boende i områden med socioekonomiska utmaningar. Riksidrottsförbundets strategi 2025 siktar mot en inkluderande idrott och regeringen ser idrottsrörelsen som en stark kraft för att nå folkhälsomålen. Flera organisationer i civilsamhället gör ytterligare insatser för specifika målgrupper i utvalda områden. Hur kan vi mäta och förstå effekten av civilsamhällets insatser? Hur kan övriga civilsamhället och Riksidrottsförbundet samverka för att tillsammans bidra till en bättre folkhälsa och nå målen i Riksidrottsförbundets strategi 2025?

  Moderator: Carolina Klüft, Generalsekreterare, Generation Pep

  Panel:

  • Christina Wahlström, Hållbarhetsstrateg, Idéer för livet
  • Gisela Nyberg, Forskare, GIH/KI
  • Magnus Lindwall, Professor, Göteborgs Universitet
  • Tina Sahlén, Sakkunnig, Riksidrottsförbundet
Tjej som löptränar

Gå, jogga eller spring Almedalsloppet - onsdag 3 juli!

I fem år har vi lyft hälsofrågan i Almedalen genom att arrangera Almedalsloppet. Sjukskrivningarna i Sverige ligger på en fortsatt hög nivå och med dem även samhällskostnaderna. Spring, jogga eller gå 4,2 km för att lyfta att små förändringar i vardagen, som att röra lite mer på sig, kan ge hälsovinster i det långa loppet. Det är faktiskt en fråga som rör oss alla. Så rör på dig med oss!

Datum: Onsdag 3 juli
Tid: Uppvärmingen startar 7.30 
Plats: Skandias nya trädgård, korsningen Donnersgatan/Strandvägen

För varje anmäld skänker vi 150 kr till Cancerfonden.

Anmäl dig här