Gå till innehåll

Sparekonomen: "Våga vara nöjd"

Trots en turbulent start och nedgångar i samband med Brexit har börsen fortsatt uppåt i år. För aktiva sparare kan det därför vara läge att ta hem delar av vinsten, menar Skandias sparekonom Maria Landeborn. – Som svensk sparare har man fått en bra årsavkastning hittills i år tack vare den svaga svenska kronan och stigande värderingar, säger hon.

Att våga vara nöjd, att stimulansfesten nått sin kulmen och räntefonder som en krockkudde i portföljen. Det är de tre huvudbudskapen i Skandias nya nummer av Placeringsutsikter.

Sammantaget har ett globalt börsindex stigit med omkring 14 procent i år i svenska kronor, vilket är mer än en genomsnittlig årsavkastning.

– Kombinationen av svag krona och dyr börs gör att vårt bästa tips just nu, till den som vill vara mer aktiv i sitt sparande, är att våga vara nöjd och ta hem en del av årets avkastning, säger Maria Landeborn.

– Vi tror fortfarande långsiktigt att aktier är något man ska ha i sin portfölj. Däremot måste man fundera på varför man har fått en så bra årsavkastning hittills i år. Det beror både på ökade värderingar på börsen och att Riksbanken försvagat svenska kronan.   

Att pricka toppar och dalar på börskurvan är oerhört svårt och förutsätter även en stor portion tur. Risken är dessutom att man hamnar ”bakom kurvan” och agerar för sent. Maria Landeborn avråder därför sparare från att försöka ”tajma marknaden”, men tillägger samtidigt att det för den som vill vara aktiv i sitt sparande nu kan vara läge att ta hem delar av vinsten för att invänta ett bättre läge att öka risken igen.

– Det handlar inte om trading, utan om att ibland våga vara nöjd. Vi tror på aktier även framöver, men tycker att värderingarna har sprungit i väg för tillfället, säger Maria Landeborn.

Stimulansfesten över?

I rapporten från Skandias kapitalförvaltning konstateras att marknaderna fått en ordentlig skjuts uppåt senaste åren, mycket på grund av en ständigt mer expansiv penningpolitik. Enligt Skandias ekonom Johan Lundqvist kan stimulansfesten nu ha nått sin kulmen.

– Vi börjar snarare se försiktiga tecken på inflation, något som har potential att öka osäkerheten kring de penningpolitiska stimulanserna och leda till ökad risk på börsen, säger han.

Valsegern för Donald Trump kan komma att bidra till utvecklingen.

– Hittills har vi sett positiva marknadsreaktioner på USA-valet men långräntorna har samtidigt kommit upp. Det beror i stor utsträckning på förväntningar på utspel från den nya presidenten om både skattesänkningar och infrastrukturinvesteringar. Detta kan ge skjuts till den inhemska konjunkturen men också vara inflationsdrivande, vilket skulle stärka tesen om att penningpolitiken går i en mindre expansiv riktning framöver, säger Johan Lundqvist.  

USA hamnar på tredje plats när Placeringsutsikter rankar världens aktiemarknader. Skandias Värdeindikator, som har en investeringshorisont på fem år eller mer, bygger på faktorer som börsutveckling, vinsttillväxt i börsbolagen och värderingar.

I topp hamnar återigen Japan och Pacific, följt av Asien. 

– Japan har gett näst bäst avkastning sedan vi förra våren för första gången rankade den marknaden högst, säger Maria Landeborn.

– Sett till värderingsläget är det också den enda marknad som är lägre värderad än sitt historiska snitt. Det är särskilt intressant idag när värderingarna börjar bli ansträngda på olika håll. Men det finns också betydande utmaningar för den japanska ekonomin vilket vi också skriver i rapporten.  

Aktier störst potential

Det gäller att komma ihåg att en uppgång snabbt kan raderas ut. Under förra våren steg de globala börserna med närmare 20 procent i genomsnitt – nästan tre gånger en genomsnittlig årsavkastning på knappt fyra månader. I det läget var Skandias rekommendation att ”våga missa slutspurten i börsrallyt”. Sparare som gjorde slag i sak och minskade på delar av sitt aktieinnehav slapp se hur hela årets uppgång raderades ut under sommar- och höstmånaderna och hade dessutom tillgängligt kapital att köpa aktier för när börserna hade fallit.

Aktier är det tillgångsslag med störst potential framöver, skriver Skandias ekonomer i Placeringsutsikter. För den med ett långsiktigt perspektiv kvarstår därmed rekommendationen att behålla aktier, men att inte öka risken och vara inställd på att sättningar lär följa längs vägen.

– Vi anser att den potentiella avkastningen på aktier och andra tillgångar är lägre än historiskt. Men detta gäller inte bara från nu och framåt utan det har även gällt sedan ett bra tag bakåt. Trots det har ett globalt börsindex redan hittills i år stigit mer än under ett genomsnittligt år i svenska kronor. För varje dag som går med positiv börsutveckling ökar förväntningarna och kraven på framtiden, men dessvärre har förutsättningarna för att uppfylla förväntningarna inte förbättrats. Vi är därför av åsikten att årets uppgång har sprungit före utvecklingen för bolagsvinster och konjunktur, säger Johan Lundqvist.

Ett förslag kan vara att sälja av en andel av aktieportföljen som motsvarar storleken på årets uppgång, för att istället parkera kapitalet i penningmarknadsfonder.

– Vi tycker att korta räntefonder är det bästa valet och den bästa krockkudden, trots att de i princip inte ger någon avkastning idag. De kommer inte göra dig rik, men inte ruinera dig heller. Det handlar om att bevara kapital om börsen går ned, säger Maria Landeborn.

Passar den här sparstrategin alla?

– Nej, många sparare vill inte vara inne och göra affärer. I så fall kan man mycket väl ligga kvar. På lång sikt tror vi fortfarande på aktier.

Läs hela rapporten: Placeringsutsikter 2016 november

Publicerad 2016-11-17

Tänk på att informationen i denna artikel inte ska betraktas som ett råd inför tilltänkta investeringar eller andra transaktioner. Du ansvarar själv fullt ut för dina investeringsbeslut och bör därför alltid ta del av detaljerad information innan du fattar ditt beslut. En placering i finansiella instrument som t.ex. aktier eller fonder är alltid förknippad med ett ekonomiskt risktagande. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du kan alltid få råd om placeringar anpassade efter din finansiella situation från en rådgivare i Skandia.