Gå till innehåll

"Arbetsgivaren spelar viktig roll"

2017-12-04 I Skandia

December är årets stressigast månad, enligt svenskarna. Men det är bara toppen av ett isberg. Hela sex av tio svenskar uppger att de har oroat sig för sin hälsa på grund av stress det senaste året, visar en ny undersökning gjord av Novus på uppdrag av Skandia. – Arbetsgivarna spelar en mycket viktig roll, säger Skandias hälsostrateg Kristina Hagström.

Mer än var femte svensk (23 procent) uppger att december är årets stressigaste månad. Bland höginkomsttagare är siffran 29 procent. Men det handlar inte enbart om att ordna med julbestyren utan till stor del också om att hinna både arbetsliv och privatliv under en intensiv period.

Oroar sig för hälsan

Vi är nog många som då och då känner oss otillräckliga. Tiden räcker inte. Energin tar slut. Måstena bygger bo i huvudet – och tycks trivas utmärkt där uppe. Till slut känns det som att den accelererande stressen i vardagen, de ökade prestationskraven och det ständiga informationsflödet nästan får hjärnan att kortsluta.

Läs mer: Så påverkas våra hjärnor av långvarig stress

December är kulmen på ett stressfyllt år. Nära sex av tio svenskar (58 procent) har oroat sig för sin hälsa på grund av stress någon eller flera gånger det gångna året. Var tredje (33 procent) har oroat sig flera gånger eller hela tiden. 14 procent av männen svarar att de känner sig oroliga för sin hälsa på grund av stress. Motsvarande siffra bland kvinnorna är 28 procent.

– Sjukskrivningar bland kvinnor är betydligt mer vanligt. Våra undersökningar visar att kvinnor ofta tar ett stort ansvar både i arbetslivet och i privatlivet, säger Kristina Hagström. 

De främsta hälsoutmaningarna uppger man i tur och ordning är motion, sömn och kost. Även nedstämdhet/depression och brist på återhämtning hamnar högt upp på listan.

– Stress på kort sikt är inte negativt – det är en nödvändighet för att vi människor ska kunna fungera. Men långvarig stress under perioder av månader och år, där man inte har möjlighet att återhämta sig, kan vara skadligt. Sjukskrivningar på grund av psykisk ohälsa, ofta stressrelaterad, är idag ett stort samhällsproblem och det är bra att känna till varningssignalerna, säger Kristina Hagström.

Läs mer: Så mycket kan vi spara med förebyggande hälsovård

”Nästa år blir bättre”

Svenskarna är optimistiska när det gäller hälsan inför 2018. Men var femte känner sig samtidigt redan nu orolig för sin hälsa på grund av stress när de tänker på nästa år. 

– Det är mänskligt att tänka att det blir bättre framöver, att det snart lugnar ned sig. Men vi vet att det är svårt att bryta stressrelaterade levnadsmönster. Vården är viktig, men arbetsgivarna spelar en mycket viktig roll genom satsningar på förebyggande åtgärder som kan fånga upp individer i riskzonen. Det är självklart omöjligt att helt undvika sjukdom, men våra kunders erfarenhet är att sjuktalen kan halveras med förebyggande insatser, säger Kristina Hagström.

Läs mer: Fånga upp signalerna i tid

Har du koll på varningssignalerna?

1. Huvudvärk. Ett av de mest klassiska symtomen på överbelastning är huvudvärk. Det här kan yttra sig i en punktvis värk eller mer generell. I vissa fall kan det även resultera i migrän.

2. Sömnproblem. En av de första varningssignalerna, enligt överläkaren Anders Hansen. Om vi inte sover ordentligt under en längre period kommer vi inte att fungera. 

3. Glömmer och tappar ord. Svårigheter att koncentrera sig är väldigt vanligt under stressiga perioder när det är mycket att hålla reda på. Det kan även upplevas som att det är svårare att ta beslut, se mål och arbeta strukturerat. Det är inte lätt att hålla reda på allt när det är mycket att tänka på. Därför är det heller inte konstigt att korttidsminnet påverkas när du varit stressad under en längre tid.


 • 4. Spänningar och värk. Det är inte helt ovanligt att känna värk och spänning i nackregionen när stressnivån är hög. Det här beror till stor del av att ett högt tempo leder till att vi drar upp axlarna och har en försämrad arbetsställning.

  5. Nedsatt immunförsvar. De flesta av oss drabbas av en infektion eller förkylning ett par gånger om året. Vid långdragen stress påverkas vårt immunförsvar så att vår motståndskraft minskar.

  6. Oro och ångest. Det hör till vanligheterna att känna sig orolig och få ångest när stressnivån är hög. Känslan av att inte ha kontroll kan orsaka dessa känslor i vår kropp.

  7. Irritation och nedstämdhet. Även de här symtomen är ett resultat av att inte ha kontroll över situationen. Att lätt bli irriterad, känna sig nedstämd och gråta vid konstiga tillfällen hör inte till ovanligheterna.

  8. Hudirritation. Stress kan lätt orsaka olika sorters utslag på huden. Eksem och herpesinfektioner kan blomma upp under en tid när påfrestningar är större.

  9. Magproblem. Stress kan ta sig uttryck i en rad symtom från magtrakten. Många människor förlägger spänningar och oro till denna del av kroppen. Buksmärtor är ett vanligt varningstecken.  

  10. Hjärt- och kärlsjukdomar. Högt blodtryck kan bli följden av långvarig stress och är en riskfaktor för en rad sjukdomar, där en av de allvarligaste är hjärt- och kärlsjukdomar.

   

  Upplever du ovanstående tecken på långvarig stress bör du kontakta läkare. Ett uteslutande av annan sjukdom förutsätter en medicinsk undersökning. Medarbetare som har tjänstepension med sjukförsäkring hos Skandia har också hälsoförsäkring utan extra kostnad. Via Skandias hälsosluss får du och dina medarbetare kontakt med en hälso- och rehabvägledare. Hälsoförsäkringen hjälper med­arbetaren vid t.ex. ned­stämd­het, stress eller värk. 8 av 10 använder hälsoförsäk­ringen före­byggande för att undvika sjuk­skrivning. Läs mer om Skandias hälsoförsäkring

Vi kan inte plocka bort stressen ur våra liv. Men vi kan försöka bli mer toleranta. Se överläkaren Anders Hansens lösning, som nästan låter för bra för att vara sann.

Visste du att?

Hjärnan påverkas av långvarig stress. När allt går bra är det lätt att missa varningssignalerna. Därför har vi på Skandia tjänstepension med förebyggande hälsoförsäkring.

Vi har en lång historia av att arbeta förebyggande. Vi vet att det ger resultat. Det är självklart omöjligt att helt undvika sjukdom, men våra kunders erfarenhet är att sjuktalen kan halveras med förebyggande insatser. Åtta av tio personer som kontaktar Skandias hälsosluss gör det i förebyggande syfte. Det ger oss möjlighet att fånga upp problemen i tid och förhindra sjukskrivningar.

Så funkar hälsoförsäkringen

Samhällsförlusten av sjukskrivningar

Sjukskrivningar är ett stort och växande problem i Sverige. Bakom de höga sjukskrivningstalen finns ett stort mänskligt lidande – och stora samhällskostnader.

Läs artikeln