Gå till innehåll

Nu höjer vi återbäringsräntan till 5%

2016-10-03

Den 1 oktober 2016 höjde Skandia den ordinarie återbäringsräntan på våra kunders traditionellt förvaltade försäkringskapital från 3 till 5 procent före skatt och avgifter. Skandias pensionsekonom Mattias Munter reder ut begreppen.

BILDEN: Mattias Munter, pensionsekonom.

Anledningen till höjningen är att Skandias livportfölj har utvecklats fortsatt positivt under sommaren, trots osäkerheten i vår omvärld.

 Aktieportföljen samt onoterade aktier har utvecklats särskilt väl under perioden, vilket gör att vi känner oss trygga i en höjning av återbäringsräntan till 5 procent, säger Skandias koncernchef Frans Lindelöw i en kommentar.

Bekväm sparform
Skandia förvaltar ca 390 miljarder kronor i traditionell förvaltning åt 1,4 miljoner kunder. Mattias Munter beskriver traditionell förvaltning som en bekväm sparform för den som inte själv vill bevaka och hantera oväntade händelser på kapitalmarknaden. Kunden gör ett val och låter sedan Skandia sköta resten.

 Kapitalförvaltningen styrs inte av något jämförelseindex utan målet är att med ett balanserat risktagande skapa så bra avkastning som möjligt – oavsett vad det är för väder på kapitalmarknaderna, säger Mattias Munter.

– I rådande lågräntemiljö med relativt stor osäkerhet ger vår livportfölj en bra och trygg sparform som fler borde överväga.

Balanserad portfölj
Kapitalet placeras i en rad olika tillgångar, för att sprida riskerna och ge högre avkastningspotential. I portföljen finns en väl avvägd mix av bland annat räntebärande papper, noterade och onoterade aktier, fastigheter, råvaror och infrastruktur. Avkastningen fördelas sedan till din försäkring i form av återbäringsränta. På så sätt jämnas avkastningen ut över tid och de tillfälliga svängningarna på kapitalmarknaden blir mindre kännbara för dig som kund.

Återbäringsräntan höjdes från och med den 1 oktober till 5 procent före skatt och avgifter.

 Eftersom Skandia är ett ömsesidigt bolag så ska allt överskott tillbaka till kunderna som valt traditionell förvaltning, avslutar Mattias Munter.

Spara i Kapitalförsäkring Traditionell

Fakta om traditionell förvaltning i Skandia

• Traditionell förvaltning innebär att kunden ger Skandia förtroendet att placera sparkapitalet.

• Skandia förvaltar ca 390 miljarder kronor i traditionell förvaltning åt 1,4 miljoner kunder.

• Avkastningen fördelas ut till kunderna löpande genom återbäringsräntan, men den fördelningen är inte garanterad.

• När kunden sedan går i pension, utbetalas eventuell återbäring tillsammans med utbetalningarna av garanterad förmån.

• Skandias genomsnittliga återbäringsränta de senaste 15 åren uppgår till 5,3 procent före avdrag för skatt och avgifter.

• Avkastningen under första halvåret 2016 uppgick till 2,5 procent.

• Solvensgraden, det vill säga bolagets tillgångar i förhållande till de garanterade åtagandena gentemot försäkringstagarna, uppgick den 31 augusti till 164 procent, vilket innebär att bolaget har en mycket god finansiell ställning.

• Den kollektiva konsolideringsgraden, ett mått som visar relationen mellan Skandias tillgångar och värdet av kundernas samlade försäkringskapital, uppgick den 31 augusti till 110 procent.

Så fungerar Kapitalförsäkring Traditionell