Gå till innehåll

Fortune Magazine: Skandia ett bolag som förändrar världen

Fortune Magazine har släppt sin årliga rankinglista Fortune’s Change the World. Skandia rankades som nummer 20 av 50 bolag i världen och är det enda svenska bolaget på listan. Vårt framgångsrika arbete med att minska ohälsa avgjorde toppnoteringen.

Skandias hälsoerbjudande har bidragit till att vi det senaste tio åren lyckats med att mer än halvera antalet sjukskrivningar hos kunderna. Detta genom effektiv rehabilitering, men framför allt genom en stor satsning på förebyggande åtgärder som kraftigt minskat risken att kunderna blir sjuka.

Skandias modell handlar om att satsa resurser på exempelvis terapi och sjukgymnastik vid minsta risk för sjukskrivning. Samtidigt har bolaget sänkt försäkringspremierna, ökat vinsten både för Skandia och arbetsgivarna, samt undvikit personligt lidande och offentliga välfärdskostnader som uppstår när en person blir sjukskriven.  

Nu intar alltså Skandia en toppnotering i Fortune Magazines internationella rankning Fortune’s Change the World. Bland de 50 på listan finns företag från 22 länder.

Skandias koncernchef Frans Lindelöw beskriver toppnoteringen som ett erkännande för Skandias långsiktiga arbete med att kombinera affärsnytta, lönsamhet och samhällsnytta.

– Vårt hälsoerbjudande har bidragit till sänkta sjuktal och det är vi stolta över. Andra exempel på när avkastning och samhällsvinst går hand i hand är vår investering i vindkraft och hur vi finansierat en klinik för avancerad cancervård, säger Frans Lindelöw.     

Fortune Magazine Change the World List syftar till att uppmärksamma företag som har gjort en viktig social eller miljömässig skillnad genom sin affärsidé. Det handlar om företag som tagit hållbarhetsarbetet till en ny nivå för att skapa affärsmöjligheter. Företagen på listan rankas efter tre kriterier: samhällseffekt, reell affärsnytta och innovation.

– Fortune’s Change the World list visar att företag kan vara med och förändra världen till det bättre och samtidigt tjäna pengar. Det är avgörande för att näringslivet ska bidra till FN:s hållbarhetsmål, säger Skandias hållbarhetschef Lena Hök (bilden).  

– Som kundägt bolag kan vi tänka längre och agera idag för att skapa långsiktiga resultat. Det visar sig både i vår goda avkastning och vårt hälsoexempel. Vår modell skulle även kunna användas för att vända den stora ökningen av sjukskrivningar i Sverige, avslutar Lena Hök.

Här kan du läsa mer om Fortune's Change the World