Gå till innehåll

Fortune Magazine: Skandia ett bolag som förändrar världen

Fortune Magazine släpper årligen rankinglistan Fortune’s Change the World. I fjol rankades Skandia som nummer 20 av 50 bolag i världen och var det enda svenska bolaget på listan. Vårt framgångsrika arbete med att minska ohälsa avgjorde toppnoteringen.

Skandias hälsoerbjudande har bidragit till, att vi tillsammans med våra kunder, de senaste tio åren lyckats med att halvera antalet sjukskrivningar hos kunderna. Detta genom effektiv rehabilitering, men framför allt genom en stor satsning på förebyggande åtgärder som kraftigt minskat risken att kunderna blir sjuka.

Skandias modell handlar om att satsa resurser på exempelvis terapi och sjukgymnastik vid minsta risk för sjukskrivning. Samtidigt har bolaget sänkt försäkringspremierna, ökat vinsten både för Skandia och arbetsgivarna, samt undvikit personligt lidande och offentliga välfärdskostnader som uppstår när en person blir sjukskriven.  

2016 intog alltså Skandia en toppnotering i Fortune Magazines internationella rankning Fortune’s Change the World. Bland de 50 på listan fanns företag från 22 länder.

Skandias koncernchef Frans Lindelöw beskriver toppnoteringen som ett erkännande för Skandias långsiktiga arbete med att kombinera affärsnytta, lönsamhet och samhällsnytta.

– Vårt hälsoerbjudande har bidragit till sänkta sjuktal och det är vi stolta över. Andra exempel på när avkastning och samhällsvinst går hand i hand är vår investering i vindkraft och hur vi finansierat en klinik för avancerad cancervård, säger Frans Lindelöw.     

Fortune Magazine Change the World List syftar till att uppmärksamma företag som har gjort en viktig social eller miljömässig skillnad genom sin affärsidé. Det handlar om företag som tagit hållbarhetsarbetet till en ny nivå för att skapa affärsmöjligheter. Företagen på listan rankas efter tre kriterier: samhällseffekt, reell affärsnytta och innovation.

Fortune’s Change the World list visar att företag kan vara med och förändra världen till det bättre och samtidigt tjäna pengar. Det är avgörande för att näringslivet ska bidra till FN:s hållbarhetsmål.