Gå till innehåll

Skandia får toppbetyg av kunderna i SKI

Publicerad 15-12-2016

Branschen backar – men Skandia tar ett rejält kliv framåt. Det visar årets stora kundnöjdhetsmätning från Svenskt Kvalitetsindex (SKI). – Nu har vi bara ett pinnhål kvar, säger Kajsa Nordborg, ansvarig för kundinflytande på Skandia.

Skandia hamnar högt när SKI rankar bolagen inom livförsäkring, sparande och bolån. Faktum är att Skandia i år har Sveriges näst mest nöjda kunder i samtliga kategorier.

Nöjda kunder är vårt viktigaste mål och något vi ständigt jobbar stenhårt för. En stor del av vårt utvecklingsarbete handlar om att förenkla och förbättra för dig som är kund, säger Kajsa Nordborg.

Enligt Skandias försäljningschef Bosse Ågren är rekordfördelningen på 42 miljarder kronor till Skandias sparare, som också är livbolagets ägare, en viktig orsak till den ökade kundnöjdheten inom SKI Försäkring.

– Vi levererar helt enkelt på den allra viktigaste parametern. Nu gäller det att jobba ännu hårdare för att förtjäna kundernas förtroende även i framtiden. Vi vill bli ännu mer proaktiva och ännu bättre på att ge våra kunder löpande information, säger han. 

Flera faktorer
SKI-betyget förklaras av flera faktorer, såsom image, förväntning, produktkvalitet, servicekvalitet och lojalitet. I SKI Livförsäkring för privatpersoner ökar Skandias totalpoäng från 63,8 till 67. Branschgenomsnittet hamnar på 66,2 jämfört med förra årets 66,8. Skandia har även Sveriges näst mest nöjda sparkunder efter en kraftig ökning på +8,5 till 72,5.

Inom bolån fortsätter Skandia att öka till 74,2, jämfört med branschsnittet 65,7 (-3,5). En rad andra aktörer backar i SKI-mätningen, där Skandia har lägst andel klagande kunder (6 procent) och störst andel kunder som inte har anledning att klaga (93 procent).

– Allt fler upptäcker och förstår vår transparenta bolånemodell, där rabatten inte försvinner. Våra kunder får automatisk rätt rabatt utifrån sin individuella situation, utan att behöva förhandla och pruta, säger Kajsa Nordborg.

Här kan du läsa mer om våra tranparenta bolån

Skandia går mot strömmen bland livbolagen, där branschen i övrigt har haft ett betydande tapp jämfört med SKI-mätningen i fjol. Flera av jättarna hamnar i botten och kunderna visar tydligt missnöje med storbankernas livbolag.

– Det här sänder tydliga signaler även till oss på Skandia, även om vi inte råkar falla inom kategorin ”storbank”. Skandia är ett ömsesidigt bolag – vi ägs av våra 1,4 miljoner kunder i Skandias traditionella livbolag, som också är koncernens moderbolag. Det särskiljer oss från många andra i branschen. Allt överskott som skapas stannar hos kunderna i livbolaget, vi har inga externa aktieägare som får del av vinsten. Vi har också avskaffat bonus för alla ledande chefer, säger Kajsa Nordborg. 

Populär Tipsbank
Dagligen får Skandias kollegor på kundenheterna i Linköping, Göteborg och Sundsvall in synpunkter och tips till vår Tipsbank. De tar även hand om goda idéer från till exempel social medier, där inte minst Facebook är en viktig kanal för kundservice.  Det kommer även in en hel del kommentarer via mobilappens Tyck till-funktion och löpande kundundersökningar.

Kajsa Nordborg berättar att Skandia sammanställer alla synpunkter och tips på förbättringar och prioriterar utifrån det antal kunder som tyckt om ett önskemål, vilken effektivisering förslaget skulle kunna ge och vilken kundnytta det skapar.

- Jag är stolt och tacksam över det ökade förtroende som våra kunder visar oss. Tack alla ni som lämnat önskemål om förbättring, säger Kajsa Nordborg.

Har du något förslag på förbättring? Gå in i Tyck-till i mobilappen

Här är ett axplock av genomförda förbättringar:
- Digital sparsnurra för
privat pensionssparande
- Digital guide för pensionsoptimering.
- Vård online. Tillgång till läkarbesök online via privatvårdsförsäkring
- Skandia Ung. Konto, kort, Swish samt mobil- och internetbank för barn och ungdomar från 9 år.
- Sänkt pris på internettecknad kapitalförsäkring (till 0 kr)
- Sänkt flyttavgifterna på p-försäkring
- Förbättrat vår tjänst inför utbetalning, Trygghetsplan
- Talsvar på engelska.
- Sök- och utskriftsfunktion på kontoutdraget.
- Göra överföringar till och från depåer i mobilappen.
- Köpbevakning på extrakort.
- Kontaktlösa kort