Gå till innehåll

Så mycket sparar vi utan att ge pengarna möjlighet att växa

Tusentals miljarder fortsätter strömma in på svenska sparkonton och når nya rekordnivåer, trots nollräntan på storbankerna.

BILDEN: Johan Lundqvist, ekonom.

Vi kontosparar som aldrig förr. Färsk statistik från SCB visar att svenskar nu har 1,6 biljoner kronor sparade på sina sparkonton. Under andra kvartalet 2016 gjorde vi nettoinsättningar på 71 miljarder kronor. 

Trots att storbankerna har nollränta på sina vanliga sparkonton med fria uttag, är det den i särklass vanligaste sparformen i dag. Många är medvetna om den obefintliga avkastningen – men väljer alltså ändå att sätta in pengarna på sparkonton. En förklaring kan vara att många av oss saknar en plan för sparandet. En annan att händelser som Brexit, en skakig börs och osäkerheten inför det amerikanska presidentvalet gör oss nervösa och försiktiga. Ytterligare förklaringar kan vara ökade amorteringskrav och slopade pensionsavdrag.

– Var det länge sedan du såg över ditt sparande kan det vara klokt att göra slag i saken nu, säger Johan Lundqvist, ekonom på Skandia.

– Men det är viktigt att skilja på buffertsparande och sparkapital. Om du har mer pengar undansparade på ett sparkonto än vad som behövs i buffertsparande, kan det vara klokt att placera kapitalet, så att det har möjlighet att växa.

För den som redan har byggt upp en buffert och som har pengar över på sparkontot kan det finnas skäl att placera överskottskapitalet för att ha möjlighet att få avkastning på pengarna. Placerade pengar innebär dock högre risk än pengar som är parkerade på sparkontot.

– Att flytta kapitalet från ett sparkonto direkt till börsen innebär en rejält ökad risk och det passar inte alla. En bättre strategi är att dela upp sitt sparande i olika "påsar" med olika placeringsinriktningar med en risknivå som överenstämmer med den egna livssituationen. En ensamstående 30-åring har inte samma behov som barnfamiljen eller den som inom kort ska gå i pension. Därför gäller det att välja ett sparande med rätt balans, säger Johan Lundqvist.

Den som exempelvis planerar att använda pengarna inom den närmaste tiden brukar få rådet att inte satsa på aktier. Men för den som sparar på längre sikt är sparkontot en dålig lösning.

– Det unika läget vi har med rekordlåga räntor gör att alternativen till aktiemarknaden är få om man vill få avkastning på sitt sparande. Men man behöver inte skyffla in hela sparkapitalet på börsen på en gång. En mer försiktig strategi är att portionera ut investeringarna månadsvis under till exempel ett år och sedan fortsätta med ett regelbundet månadssparande. Då minskar man risken att man köper på en tillfällig topp. Ofta är en kombination av aktiefonder med global spridning,  företagsobligationsfonder samt traditionella räntefonder lämpligt. Då får man god riskspridning och begränsar portföljens totala risk, säger Johan Lundqvist.

Osäker på hur du ska spara? Så kan du spara med garanti

Eftersom den här artikeln handlar om sparande i någon form, vill vi påminna om att historisk avkastning inte är någon garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder eller aktier kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationen i denna artikel ska inte i något avseende betraktas som ett råd inför tilltänkta investeringar eller andra transaktioner. Du bör alltid ta del av detaljerad information innan du fattar beslut om en investering.