Gå till innehåll

Så blir du en mer attraktiv arbetsgivare

Att locka de bästa medarbetarna till företaget, och nå tillväxt genom sina anställda, innebär en knivskarp konkurrens. Skandias pensionsekonom Mattias Munter avslöjar sina bästa tips för att sticka ut på marknaden. – Det handlar om att vara en bra arbetsgivare, en ansvarsfull arbetsgivare och en attraktiv arbetsgivare, säger han.

Grundbulten i varje företags jakt på att bli en attraktiv arbetsgivare är självklar, menar Mattias Munter.

Allt börjar med tjänstepensionen.

– Den är något av en hygienfaktor men handlar samtidigt om mer än bara sparande för framtiden utan också om trygghet här och nu bland annat i form av försäkring vid sjukdom, säger Mattias Munter och påpekar samtidigt vikten av förebyggande åtgärder som ofta kan bli avgörande för den enskilde individen.

”Ju högre lön desto större andel”

För arbetstagaren är fördelarna många. Den allmänna pensionen utgör på sin höjd 50 procent av inkomsten när man går i pension, och tjänstepensionen kan då fylla ut ytterligare 20 till 30 procent.

– Och ju högre lön man har desto större andel kommer tjänstepensionen att utgöra.

Mattias Munter förklarar tjänstepensionen som en trygghet på långt sikt – ”livet efter lönen” – men att det även finns inslag av trygghet här och nu.

– Det handlar exempelvis om att koppla en sjukförsäkring till sparandet, en så kallad premiebefrielseförsäkring, vilket innebär att om du blir långtidssjukskriven så går försäkringsbolaget in och tar över betalning av premien. Den anställde får alltså sina tjänstepensionsbetalningar ändå.

Förbyggande åtgärder

Ytterligare en förmån Mattias Munter rekommenderar är den sjukförsäkring hanterar inkomstbortfallet om man blir sjukskriven.

– Och även en så kallad sjukvårdsförsäkring. Den ger arbetsgivaren en trygghet i att de anställda snabbare kan få specialistvård.

Han ser också vikten av förebyggande åtgärder som avgörande. Genom en hälsoförsäkring går det att i högre utsträckning förhindra sjukskrivningar. Det kan handla om att den anställde får tid med en samtalsterapeut, eller annan relevant hjälp, innan sjukskrivningen blir ett faktum.

– De företag som har helheten – hälsoförsäkring, sparande, sjukförsäkring och sjukvårdsförsäkring – är också friskare företag generellt sett. Och ett friskare företag är ett lönsammare företag, säger Mattias Munter.

Visste du att?

På tio år har vi på Skandia bidragit till att halvera antalet sjukskrivningarna bland våra kundföretag. Deras medarbetare har genom vår unika Hälsoförsäkring fått förebyggande hjälp redan innan de blir sjuka. Tillsammans med våra kunder har vi förstått att en sund livsstil förebygger sjukskrivningar. Och att friska företag är sjukt lönsamma. Något som vi alla tjänar på i längden. 

Vill du veta mer?