Gå till innehåll

Så blir du en mer attraktiv arbetsgivare

Att locka de bästa medarbetarna till företaget, och nå tillväxt genom sina anställda, innebär en knivskarp konkurrens. Skandias pensionsekonom Mattias Munter avslöjar sina bästa tips för att sticka ut på marknaden. – Det handlar om att vara en bra arbetsgivare, en ansvarsfull arbetsgivare och en attraktiv arbetsgivare, säger han.

Grundbulten i varje företags jakt på att bli en attraktiv arbetsgivare är självklar, menar Mattias Munter.

Allt börjar med tjänstepensionen.

– Den är något av en hygienfaktor men handlar samtidigt om mer än bara sparande för framtiden utan också om trygghet här och nu bland annat i form av försäkring vid sjukdom, säger Mattias Munter och påpekar samtidigt vikten av förebyggande åtgärder som ofta kan bli avgörande för den enskilde individen.


 • För arbetstagaren är fördelarna många. Den allmänna pensionen utgör på sin höjd 50 procent av inkomsten när man går i pension, och tjänstepensionen kan då fylla ut ytterligare 20 till 30 procent.

  – Och ju högre lön man har desto större andel kommer tjänstepensionen att utgöra.

  Mattias Munter förklarar tjänstepensionen som en trygghet på långt sikt – ”livet efter lönen” – men att det även finns inslag av trygghet här och nu.

  Behöver ditt företag hjälp att förebygga sjukskrivningar? Boka rådgivning med oss

  – Det handlar exempelvis om att koppla en sjukförsäkring till sparandet, en så kallad premiebefrielseförsäkring, vilket innebär att om du blir långtidssjukskriven så går försäkringsbolaget in och tar över betalning av premien. Den anställde får alltså sina tjänstepensionsbetalningar ändå.

  Förbyggande åtgärder

  Ytterligare en förmån Mattias Munter rekommenderar är den sjukförsäkring hanterar inkomstbortfallet om man blir sjukskriven.

  – Och även en så kallad sjukvårdsförsäkring. Den ger arbetsgivaren en trygghet i att de anställda snabbare kan få specialistvård.

  Han ser också vikten av förebyggande åtgärder som avgörande. Genom en hälsoförsäkring går det att i högre utsträckning förhindra sjukskrivningar. Det kan handla om att den anställde får tid med en samtalsterapeut, eller annan relevant hjälp, innan sjukskrivningen blir ett faktum.

  – De företag som har helheten – hälsoförsäkring, sparande, sjukförsäkring och sjukvårdsförsäkring – är också friskare företag generellt sett. Och ett friskare företag är ett lönsammare företag, säger Mattias Munter.

Visste du att?

Hjärnan påverkas av långvarig stress. När allt går bra är det lätt att missa varningssignalerna. Därför har vi på Skandia tjänstepension med förebyggande hälsoförsäkring.

Vi har en lång historia av att arbeta förebyggande. Vi vet att det ger resultat. Det är självklart omöjligt att helt undvika sjukdom, men våra kunders erfarenhet är att sjuktalen kan halveras med förebyggande insatser. Åtta av tio personer som kontaktar Skandias hälsosluss gör det i förebyggande syfte. Det ger oss möjlighet att fånga upp problemen i tid och förhindra sjukskrivningar.

Så funkar hälsoförsäkringen

Fånga upp signalerna i tid

Att arbeta förebyggande mot sjukskrivningar kan bli avgörande. Inte bara för att minska mänskligt lidande och stora samhällsförluster. Utan även för ditt företag. 

Läs artikeln

Har du koll på varningssignalerna?

Jobb, social status och vardagspussel. Tempot har skruvats upp i vårt samhälle och på många arbetsplatser. Men hur vi hanterar stress är individuellt. Här är tio vanliga varningssignaler.

Läs artikeln

Enkla knepen som boostar kontorshälsan

Tillväxt skapas av friska medarbetare. Men chefer som vill sänka sjukskrivningstalen har en mäktig fiende, som dessutom ofta är både bekväm och ergonomisk: kontorsstolen. Vid sidan av tv-soffan bidrar den i stor utsträckning till vårt stillasittande. Enligt livsstilsprofessorn Mai-Lis Hellénius måste vi hitta effektivare lösningar för att förbättra hälsan på arbetsplatsen.

Läs artikeln

Tänk på

Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vid produkter med garanti kan du dock aldrig få lägre än det garanterade beloppet. Du kan alltid få råd om placeringar anpassade efter din finansiella situation från en rådgivare i Skandia.