Gå till innehåll

Skandia i topp inom hållbarhetsarbete – i år igen

När Söderberg & Partners betygsätter pensionsbolagens hållbarhetsarbete hamnar vi i topp. Bland 12 granskade bolag är vi ett av endast tre som får grönt ljus.

Växter och vattenkanna

Söderberg & Partners har för åttonde året i rad släppt rapporten ”Hållbara Pensionsbolag”, som analyserar pensionsbolagens hållbarhetsarbete. Analysen omfattar 12 av de svenska pensionsbolagen och syftet med rapporten är att hjälpa dig som sparare att kunna välja det mest hållbara alternativet.

– Det är en tuff konkurrens där ute. Det går inte att stå still. Det är därför glädjande att se att vårt arbete får fint genomslag. Vi har ett dedikerat team, en egen analysmodell för att bedöma företag och djupgående analyser för utvalda företag. Vårt arbete är väl integrerat i förvaltarnas arbete och i investeringsprocessen, säger Helena Hagberg, hållbarhetschef på Skandia.

Läs rapporten här

Vi är i topp

Söderberg & Partners betygsätter hållbarhetsarbetet utifrån ett trafikljussystem, där vi behåller vår topplacering och gröna ljus från fjolårets granskning.

”De har ett dedikerat ESG*-team som arbetar för hela organisationen vilket möjliggör integrering av hållbarhet i alla organisationens delar”, skriver Söderberg & Partners om Skandia.

”Skandia har en egen modell för att bedöma företag ur ett ESG-perspektiv och mer djupgående analyser görs även för utvalda företag. Hållbarhetsanalyserna ligger till grund för respektive förvaltarteams bedömning och förvaltarna får tydliga mål och incitament att integrera hållbarhet i investeringsprocessen. Bolaget har antagit en klimatfärdplan som innebär att de väljer bort investeringar i företag som de bedömer är dåligt linjerade med Parisavtalet”, står det vidare i rapporten.

Offensiva mål

Vårt mål är att minska innehav i fossila bränslen med 75 procent fram till 2025, samtidigt som vi fördubblar våra gröna investeringar.

–  Vi har successivt minskat andelen tillgångar i fossila bränslen, som idag utgör enstaka procent av vårt investerade kapital. Samtidigt växlar vi upp takten i investeringar som bidrar till klimatomställningen, säger Helena Hagberg.

–  Det innebär inte att vi enbart kommer att investera i förnyelsebar energi och grön teknik – vår omvärld ser inte ut så. Omställningen är långsiktig och inbegriper många olika sektorer och går olika fort i olika delar av världen. Men vi har inte tid att vänta och agerar nu för att långsiktigt anpassa portföljerna och bidra till de globala klimatmålen, säger Helena Hagberg.

Så jobbar dina pengar för en mer hållbar värld

Vad är ESG?

*ESG står för Environmental, Social and Governance – vilket är ett internationellt samlingsbegrepp för så kallade icke-finansiella frågor som är väsentliga för ett företags verksamhet – miljö, samhälle, arbetsrätt och bolagsstyrning – och hur dessa risker och möjligheter integreras i hållbarhetsarbetet samt finansiell analys.

Tänk på

En placering i en försäkring med traditionell förvaltning är förenad med viss risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Överskott från vår kapitalförvaltning fördelas till försäkringen med en återbäringsränta. Beroende på resultatet i kapitalförvaltningen kan ditt försäkringskapital både öka och minska i värde. I en försäkring traditionell förvaltning finns dock en garanti när det blir dags för utbetalning, vilket innebär att du inte kan få mindre än vad vi har garanterat dig. Garantin baseras på en viss del av den premie du betalar in. Informationen i artikeln är inte avsedd som rådgivning. Behöver du rådgivning utifrån dina personliga förutsättningar, kontakta gärna en rådgivare.     

Andra läser om

Fler nyheter