Gå till innehåll

Vinstöverraskningar slår stigande räntor

Efter en trög börsutveckling under starten på hösten, steg optimismen på nytt i oktober. Aktiekurserna får nytt stöd ifrån bolagens delårsrapporter för tredje kvartalet som sammantaget var bättre än förväntat. Såväl Stockholmsbörsen som ett globalt börsindex handlas nu nära nya rekordnivåer. Men kan bolagen fortsätta att överraska och hur länge kan börsen ignorera de stigande räntorna?

Blandade budskap i bolagsrapporter

Den oro som hade smugit sig in på börserna under den tidiga hösten skingrades när rapportsäsongen drog igång. Bolagens delårsrapporter för tredje kvartalet var i genomsnitt bättre än väntat även om utbudsstörningarna sätter tydligt avtryck på sina håll. I USA har de samlade vinsterna i skrivande stund varit ca 10 procent högre än vad analytikerna hade räknat med, även om den siffran lyfts av att bankerna har återfört kapital som de reserverade för kreditförluster under pandemin. Även europeiska bolag har överraskat positivt med vinster som är omkring 8 procent högre än prognoserna. Bland Stockholmsbörsens storbolag har det varit spridda skurar. Även om många av bolagen visar fina siffror har andra bjudit på besvikelser, inte minst i verkstadssektorn.

marknadsbrev november 2021 - börs 1.png

Samtidigt blir pressen från utbudsstörningar allt tydligare. I USA uppgav Apple att de har ”förlorat” omkring 6 miljarder dollar i försäljning till följd av att de inte kan tillgodose efterfrågan på sina produkter. Amazon varnade samtidigt för att vinsten under fjärde kvartalet kan ätas upp av ökade kostnader. Även bland svenska företag är påverkan tydlig via en kombination av komponentbrister och ökade kostnader. Bolagen tycks dock lyckas väl med att lämpa över kostnadsökningarna på sina kunder, vilket dämpar den negativa påverkan.

Gemensamt för de flesta delårsrapporter är dock en bekräftelse på att efterfrågan är stark, vilket har lett till att vinstprognoserna har skruvats upp. Det förklarar varför ett globalt börsindex steg omkring 5 procent under oktober som därmed blev den bästa börsmånaden hittills i år.

Mer utmanande miljö framöver?

Vändningen uppåt på börsen under oktober hänger alltså i hög grad ihop med höjda vinstprognoser. När vi nu blickar framåt så ser vi dock en mer utmanande miljö. Till viss del bygger det på utbudsstörningarna som fortsätter att hämma produktionen och gör det svårare att realisera potentiella vinster. Men även andra frågetecken färgar bilden. Hittills har bolagen kunnat rida på återhämtningsvågen, men nu börjar konjunkturbilden se svajigare ut. Vi räknar förvisso med fortsatt stark efterfrågan, men förbättringen kommer att ske i långsammare takt. Bolagen har dessutom återställt och i många fall förbättrat sin lönsamhet. Genomsnittliga vinstmarginaler på de stora börsindexen har ökat påtagligt i år och på ett globalt börsindex är den rekordhög. Det innebär inte att ytterligare förbättring är utesluten, men det blir allt svårare att pressa upp marginalerna än mer. Särskilt i en miljö där kostnaderna på allt ifrån råvaror och frakt till energi fortsätter att öka.

Dessutom har vi räntorna som stiger på bred front. Under oktober kunde aktiemarknaden trotsa ränteuppgången tack vare stigande vinstprognoser. Men om kostnadstryck eller utbudsstörningar börjar störa tillväxten än mer eller om efterfrågan tappar fart kommer inte marknaden ha samma överseende med stigande räntor.

marknadsbrev november 2021 - börs 2.png

”Behärskad” optimism

Våra förväntningar på börsen är fortsatt att ett globalt börsindex bör kunna ge en årlig avkastning som är i nivå med historiska genomsnitt under de kommande åren. Det får betraktas som en god potential i relation till alternativen. Däremot förväntar vi oss att avkastningen fördelas ojämnt över tid. Vi skulle till exempel inte bli förvånade om börsen går igenom en större, tvåsiffrig sättning framöver, för vi anser fortsatt att känsligheten för bakslag är stor. Det bör man som sparare vara inställd på. Sammantaget har vi fortsatt en positiv syn på aktier, men vår optimism är inte översvallande utan snarare behärskad.

Handla med aktier

Vi gör det enklare för alla att handla med aktier, med smarta verktyg och kunniga aktiemäklare.

Spara hos oss

Tänk på

Tänk på att en investering i finansiella instrument alltid är förknippad med en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vid produkter med garanti kan du dock aldrig få lägre än det garanterade beloppet. Informationen i denna artikel ska inte i något avseende betraktas som ett råd inför tilltänkta investeringar eller andra transaktioner. Du ansvarar själv fullt ut för dina investeringsbeslut och du bör därför alltid ta del av detaljerad information innan du fattar ditt beslut om en investering. Du kan alltid få råd om placeringar anpassade efter din finansiella situation från en rådgivare.