Gå till innehåll

Fem smarta tips när du byter fonder i PPM 2019

Fler än var tredje svensk har planer på att byta fonder när de får sitt orange kuvert, visar en färsk Novus-undersökning. Skandia Time Global är en av de bästa fonderna i hela PPM-systemet de senaste åren. Här är fem smarta tips till dig som ska välja fond.

De kommande veckorna får miljontals svenskar sina pensionsuppgifter från Pensionsmyndigheten. Passa på att se över hela ditt pensionssparande: både den allmänna pensionen, tjänstepensionen och ditt privata pensionssparande. 

Enligt vår nya Novus-undersökning kommer 50 procent att se över sina fondval när de får sitt orange kuvert. Drygt var tredje, eller 34 procent, planerar att byta fonder.

Premiepension – gör ett aktivt fondval

Populär fond

En fond som går att välja i PPM är Skandia Time Global. Den har under lång tid gett god avkastning till spararna och utsågs till Årets Branschfond både 2016 och 2018 av Fondmarknaden.se.

Skandia Time Global har fem stjärnor hos det oberoende fondinformationsföretaget Morningstar. Fonden investerar globalt i bolag inom TIME-sektorerna, det vill säga telekom, information, media och underhållning (entertainment).

Läs intervjun med förvaltaren

Skandia Time Global har avkastat totalt över 614 procent de senaste tio åren, enligt Morningstar*. I PPM-systemet har värdeutvecklingen i fonden varit i snitt 22,7 procent om året efter rabatt under de senaste tio åren, enligt Pensionsmyndigheten*. 

Här är fem smarta tips hur du får koll på din pension och väljer rätt fond i PPM:


1. Skaffa totalbild över din pension

Den klassiska pensionspyramiden har ändrat form. En del kommer bara få 40 procent av sin slutlön från staten i pension. Det gör att tjänstepension och privat sparande ökar i betydelse. I alla fall för dig som vill komma upp i nivåer på runt 80 procent, där vi märker att många människors förväntan på pensionen ligger. Som tur är kan du som har långt kvar till pensionen verkligen påverka din situation själv och skaffa dig den pension du önskar. Logga in på minpension.se för att få en överblick över hela din pension. 

Börja pensionsspara privat

2. Fundera över hur aktiv till du vill vara

Ju mer aktiv du kan tänka dig att vara, desto spetsigare kan du placera. Du kan välja upp till fem fonder och på så sätt sprida riskerna geografiskt och mellan branscher. Vill du inte vara aktiv alls – välj bredare fonder, globala aktiefonder eller offensiva blandfonder.

3. Låt tiden kvar till pension hjälpa dig att hitta rätt risknivå

Har du långt kvar till pension, tio år eller mer, kan du välja aktiefonder för din premiepension eftersom det ger bättre möjlighet till avkastning över tid. Ju längre ifrån pension desto högre risk kan du ta. Börjar du däremot att närma dig pension kan det vara läge att dra ner på risken och välja till exempel en blandfond som inte bara investerar i aktier utan har delar av tillgångarna i räntebärande tillgångar.

4. Så kan du tänka kring risknivån

En tumregel när du har mindre än tio år kvar till pension är att ha motsvarande din ålder i räntefonder och därifrån välja om du vill ta högre eller lägre risk än så.

5. Stora rabatter

Avgiften är viktig men det är avkastningen som i slutändan avgör din pension. Inom premiepensionen är rabatterna stora och du kan hitta flera bra fonder som vi på Skandia förvaltar till ännu lägre kostnad än om du sparar privat. 

* Siffror från Morningstar per den 2 februari 2019. Siffror från Pensionsmyndigheten per den 31 januari 2019.

Andra läser om

Se fler nyheter

Tänk på

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fondens faktablad och informationsbroschyr finns på skandia.se/fonder. Denna produktinformation ska inte ses som placeringsrådgivning. Om du vill ha en personlig rådgivning utifrån dina individuella förutsättningar rekommenderar vi att du kontaktar en rådgivare.