Gå till innehåll

Skandias återbäringsränta 40 % i juli

Just nu går det extra bra för dina pensionspengar! Tack vare hög avkastning under en längre tid höjer vi återbäringsräntan kraftigt för juli månad. Så här har vi räknat.

Under juli månad höjde vi återbäringsräntan till hela 40 procent för dig som sparar i traditionell försäkring. Från och med den 1 augusti 2018 återgick återbäringsräntan till 6 procent, alltså samma nivå som före 1 juli.

– Våra förvaltare har under en längre tid skapat bra avkastning. För att du som befintlig kund ska få del av detta höjde vi räntan rejält under en juli månad, säger kapitalförvaltningschef Lars-Göran Orrevall.

Hur fungerar återbäringsränta?

Traditionell livförsäkring är en unik sparform där förvaltarna har en möjlighet att investera i alternativa tillgångar som infrastruktur, fastigheter och onoterade bolag. Det är investeringar i aktier och de olika alternativa tillgångarna som gett den höga avkastningen under de senaste åren. Avkastningen har i genomsnitt legat på knappt 8,5 % årlig avkastning den senaste fem åren, och det trots att räntorna varit låga och i vissa fall negativa.

– Vi delar inte ut avkastningen direkt utan istället fördelas värdeuppgången ut med hjälp av återbäringsräntan. 

– Man kan säga att vi sparar lite extra i de gemensamma ladorna i bra tider för att kunna ta av i sämre tider. Återbäringsräntan är ett effektivt sätt att parera för kortsiktiga svängningar på finansmarknaden och att göra dessa mindre kännbara för kunderna.

Hur påverkar höjningen i juli våra kunders kapital?

– Det är först i slutet av året som vi vet exakt hur hög den genomsnittliga återbäringsräntan under 2018 blir, eftersom återbäringsräntan kan ändras under de resterande månaderna. Om man omvandlar 40 procent under juli månad ger det en månadsränta på 2,84 procent. Så självklart kommer höjningen i juli att bidra positivt till kapitalet på årsbasis.

Vilka omfattas av höjningen?

– Alla sparare i traditionell försäkring med en försäkringstid på över fem år får del av den höjda räntan. Även nya försäkringar som inbetalts under juli har fått del av räntan eftersom de kunderna inte haft kännedom om räntan och därför inte kunnat agera i spekulationssyfte.

Fakta kollektiv konsolideringsgrad

Som en effekt av en hög kollektiv konsolideringsgrad (KKG) höjde Skandia återbäringsräntan till 40 procent under juli månad på traditionellt förvaltat försäkringskapital.

KKG är ett mått som visar relationen mellan de fördelningsbara tillgångarna och värdet av kundernas samlade försäkringskapital. Är KKG 100 procent motsvarar värdet på tillgångarna exakt kundernas försäkringskapital.

Vid utgången av maj var nivån 113 procent och det medförde en tillfällig höjning av återbäringsräntan under juli månad. Eftersom KKG varit hög är det förenligt med Skandias riktlinjer att genomföra en kraftig höjning av återbäringsräntan under en begränsad tid.

Tänk på

En placering i en försäkring med traditionell förvaltning är förenad med viss risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Överskott från vår kapitalförvaltning fördelas till försäkringen med en återbäringsränta. Beroende på resultatet i kapitalförvaltningen kan ditt försäkringskapital både öka och minska i värde. I en försäkring traditionell förvaltning finns dock en garanti när det blir dags för utbetalning, vilket innebär att du inte kan få mindre än vad vi har garanterat dig. Garantin baseras på en viss del av den premie du betalar in. Informationen i artikeln är inte avsedd som rådgivning. Behöver du rådgivning utifrån dina personliga förutsättningar, kontakta gärna en rådgivare.     

Andra läser om

Skyhög tillväxt i sikte

Efter fjolårets tvärnit för världsekonomin väntas en massiv rekyl i år. Med en tillväxttakt på omkring 5,5 procent för ...  Läs mer

Se fler nyheter