Just nu är det många som kontaktar oss och p.g.a hög sjukfrånvaro har vi längre svars- och handläggningstider än normalt. Se om du hittar svar på din fråga här på sajten så länge.

Gå till innehåll

Nya betaltjänstlagen – så påverkar den dig

1 maj införs en ny betaltjänstlag i Sverige i enlighet med EU:s direktiv PSD2. Syftet är att förbättra kundskyddet vid betalningar, öka kundnyttan och gynna konkurrensen i den finansiella sektorn.

PSD står för Payment Services Directive, betaltjänstdirektiv, och är en del i EU-kommissionens strävan efter att skapa en gemensam marknad för finansiella tjänster.

Enligt Kristina Österholm, chef för affärsområde Vardagsbank i Skandia, öppnar lagen för nya möjligheter när det kommer till att skapa mervärden för kund.

– Ett exempel kan vara nya förbättrade betalningslösningar som gör bankärendena enklare och snabbare. Swish är ett klockrent exempel på vad som verkligen har förenklat kundernas vardag, säger hon.

Ökad öppenhet

Förändringarna sker i två steg. Det första införs 1 maj 2018 och handlar främst om förstärkt kundskydd genom ökade krav på transparens och tydlig information i samband med betaltjänster.

Det andra steget, som införs hösten 2019, innebär att betaltjänstlagen utökas till att omfatta nya typer av tjänster för att betala och att få kontoinformation.

Den nya lagen ställer ökade krav på banker att på ett säkert och reglerat sätt kunna ge tredjepartsaktörer åtkomst till kunders konton, när kunden önskar och godkänner det. Det sker via öppna applikationsprogrammeringsgränssnitt, så kallade API:er. 

PSD2 medför även bland annat krav på starkare identitetskontroller av användare när de betalar online. En ytterligare förbättring är att kundernas självrisk vid eventuella obehöriga transaktioner sänks.

– Den finansiella marknaden förändras och den nya lagen leder till ökad öppenhet och främjar rättvis konkurrens. Den öppnar för nya innovationer och stärker oss att fortsatt ligga i framkant inom den digitala utvecklingen. Vi måste leverera tjänster som kunderna har nytta av, säger Kristina Österholm.