Gå till innehåll

Vad du borde göra med skatteåterbäringen

Ifjol fick 3,7 miljoner personer tillbaka sammanlagt 29 miljarder kronor på skatten före midsommar. Men vad gör vi med pengarna? Här är några smarta alternativ för årets skatteåterbäring.

Förr spenderade många sina "extrapengar" på nöjen, resor och konsumtion. Men sedan pengarna började betalas ut före sommaren har den bilden förändrats.

Allt fler uppger nu att de hellre sparar skatteåterbäringen. Enligt en Sifo-undersökning svarar endast 14 procent att de använder pengarna till vardagskonsumtion. Motsvarande siffra år 2006 var 32 procent. Istället uppger dubbelt så många nu jämfört med för tio år sedan att de kommer spara långsiktigt.

Men vad sparar vi till − och hur gör vi det på bästa möjliga sätt?

Några av alternativen kan vara att spara till barnen, amortera på bolånet och/eller planera för nästa års drömresa. Men för den som ligger efter med det privata pensionssparandet kan det också vara tillfälle för att ge pengarna möjlighet att växa på sikt.

Den 1 januari i år slopade regeringen räntan på skattekontot. Och för den som planerar att spara hela eller delar av sin skatteåterbäring långsiktigt, är inte heller sparkontot något alternativ i dagens lågräntemiljö. 

− Man ska förstås ha en buffert i vardagsekonomin – och den kan absolut ligga på ett sparkonto − men det handlar snarare om utgifter som kan dyka upp under det närmaste året. För pensionssparande är det viktigt att låta pengarna jobba åt dig och ge dem chansen att växa. Då måste du också ta någon form av risk, säger Skandias pensionsekonom Mattias Munter.

Tid för privat pensionssparande

När avdragsrätten för privat pensionssparande slopades 2016 ökade ansvaret på den enskilde individen att hitta nya sätt att få avkastning på sitt sparande. Enligt en färsk Novus-undersökning har 45 procent av pensionsspararna valt Investeringssparkonto (ISK) eller kapitalförsäkring som lösning. Inom dessa sparformer är det enkelt att spara långsiktigt i breda tillgångsslag.

Så sparar du tryggt, enkelt och med möjlighet till god avkastning

Men det finns fortsatt ett dilemma.

− Uttag från ISK och kapitalförsäkring går inte att låsa fram till pensionen, säger Mattias Munter. Pensionssparandet riskerar därför snabbt att blandas ihop med sparandet till båten eller sommarhuset.

Med andra ord ställer det ytterligare krav på vår disciplin som sparare.

− Jag brukar prata om mentala konton, och jag tror mycket på att vara tydlig inför sig själv. Mitt tips är helt enkelt att öppna ännu ett ISK eller en kapitalförsäkring som du döper till ”Pension”. Det är en viktig poäng. Då kan du också börja se tydligt hur de olika korgarna fylls på. Att bara spara utan ordentliga mål är nästan omöjligt. Däremot är det enkelt att med kapitalförsäkring precisera när pengarna som finns där ska betalas ut automatiskt – exempelvis vid 65 års ålder och 20 år framåt.

Låt pengarna växa

För ett långsiktigt sparande i kapitalförsäkring finns även traditionell förvaltning som ett intressant och väl beprövat alternativ, tipsar Mattias Munter. Det innebär att försäkringsbolaget sköter alla placeringar och erbjuder en garanti i botten. Pengarna växer med en återbäringsränta som har varit 5,1 procent i genomsnitt de senaste 15 åren.

– Kapitalförvaltningen styrs inte av något jämförelseindex utan målet är att med ett balanserat risktagande skapa så bra avkastning som möjligt – oavsett vad det är för väder på kapitalmarknaderna, säger Mattias Munter.

Vi kan hjälpa dig komma igång med ditt sparande! Boka en rådgivning

Kan man förlora sina pengar?
– Med allt sparande finns såklart risken att värdet minskar, men syftet med återbäringsräntan är att jämna ut avkastningen över tid så att de tillfälliga svängningarna inte blir så kännbara. Det finns dessutom alltid en garanterad utbetalningsnivå i traditionell förvaltning. Man kan säga att det är ett bekvämt medelrisksparande som passar utmärkt för pensionssparande.

 

Tänk på

Eftersom det här handlar om sparande i någon form vill vi påminna om att en investering i finansiella instrument innebär en risk. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras  kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationen utgör inte rådgivning. Du kan dock alltid få råd om placeringar anpassade efter din finansiella situation från en rådgivare.