Gå till innehåll

Tio tecken på stress – har du koll på kroppens varningssignaler?

Jobb, social status och vardagspussel. Tempot har skruvats upp i vårt samhälle och på många arbetsplatser. Men när är det dags att slå av på takten? Nedan listar vi tio vanliga tecken på att du utsatts för långvarig stress. – Det är oerhört viktigt att kunna förstå och tolka kroppens varningssignaler, säger Anders Hansen, överläkare i psykiatri och författare.

Kortsiktig stress är inte negativt – det behövs för att vi människor ska fungera. Men långvarig stress under månader och år, utan möjlighet till återhämtning, kan vara skadligt.

Hela sex av tio svenskar uppger att de har oroat sig för sin hälsa på grund av stress det senaste året. Det visar en ny undersökning gjord av Novus på uppdrag av Skandia. – Arbetsgivarna spelar en mycket viktig roll, säger Skandias hälsostrateg Kristina Hagström.

Har du koll på kroppens varningssignaler? De skiljer sig åt från person till person. Men enligt Anders Hansen är sömnproblem ofta ett tidigt tecken på att du utsatts för långvarig stress. 

– Sömnen är helt avgörande. Om vi inte sover ordentligt under en längre period kommer vi inte att fungera, säger han.

– Problem med sömnen klarar man inte hur länge som helst. Det är ett stort observandum. Då gäller det att fundera rejält om man inte kan skära ned sin belastning på något vis.

Andra varningstecken kan enligt överläkaren vara huvudvärk, koncentrationssvårigheter och minnesstörningar, där man till exempel plötsligt inte längre kommer ihåg sin pinkod. Vanligt är också att man blir irriterad över småsaker medan en del upplever känslomässig instabilitet, som att börja gråta vid "fel" tillfällen. 

Vidare kan det även ta kroppsliga uttryck som yrsel och buksmärta.

– Det är naturligtvis viktigt att utesluta att det inte är någonting annat, men om det inte är det, kan det mycket väl vara en följd av stress, säger Anders Hansen.

Men varför tycks vissa kunna leva med högt ställda krav i ett högt tempo, och samtidigt må bra? Svaret är egentligen enkelt: hur vi hanterar stress är individuellt.

– Man vet inte exakt vad det beror på att människor är olika tåliga för stress. Förmodligen handlar det delvis på genetik, som vi inte kan ändra på. Det kan också ha att göra med vår barndom och naturligtvis kan vi träna upp det här i viss utsträckning också men tveklöst finns ganska stora individuella skillnader i det här, säger Anders Hansen.

När man väl har fått en varningsflagga av sin kropp och hjärna är det hög tid att tänka till.

– De här varningssignalerna är viktiga och de ska vi ta på allvar. Att vi ofta får de här signalerna på att vi utsatts av för stark stress under lång tid av kroppen och hjärnan ska vi vara tacksamma för, för det ger oss en möjlighet att bromsa i tid. Det är mycket lättare att förebygga följder av stress än att behandla dem, säger Anders Hansen och avslutar:

– En viktig utgångspunkt när det gäller stress tror jag är att vi inser att vi kan inte plocka bort stressen ur våra liv helt och hållet. Vi lever i en värld där våra livspussel utsätts för stark stress. Det kommer vi inte runt. Men det är viktigt att försöka bli mer tolerant mot den.

Tio tecken på stress

1. Huvudvärk. Ett av de mest klassiska symtomen på överbelastning är huvudvärk. Det här kan yttra sig i en punktvis värk eller mer generell. I vissa fall kan det även resultera i migrän.

2. Sömnproblem. En av de första varningssignalerna, enligt överläkaren Anders Hansen. Om vi inte sover ordentligt under en längre period kommer vi inte att fungera. 

3. Glömmer och tappar ord. Svårigheter att koncentrera sig är väldigt vanligt under stressiga perioder när det är mycket att hålla reda på. Det kan även upplevas som att det är svårare att ta beslut, se mål och arbeta strukturerat. Det är inte lätt att hålla reda på allt när det är mycket att tänka på. Därför är det heller inte konstigt att korttidsminnet påverkas när du varit stressad under en längre tid.


 • 4. Spänningar och värk. Det är inte helt ovanligt att känna värk och spänning i nackregionen när stressnivån är hög. Det här beror till stor del av att ett högt tempo leder till att vi drar upp axlarna och har en försämrad arbetsställning.

  5. Nedsatt immunförsvar. De flesta av oss drabbas av en infektion eller förkylning ett par gånger om året. Vid långdragen stress påverkas vårt immunförsvar så att vår motståndskraft minskar.

  6. Oro och ångest. Det hör till vanligheterna att känna sig orolig och få ångest när stressnivån är hög. Känslan av att inte ha kontroll kan orsaka dessa känslor i vår kropp.

  7. Irritation och nedstämdhet. Även de här symtomen är ett resultat av att inte ha kontroll över situationen. Att lätt bli irriterad, känna sig nedstämd och gråta vid konstiga tillfällen hör inte till ovanligheterna.

  8. Hudirritation. Stress kan lätt orsaka olika sorters utslag på huden. Eksem och herpesinfektioner kan blomma upp under en tid när påfrestningar är större.

  9. Magproblem. Stress kan ta sig uttryck i en rad symtom från magtrakten. Många människor förlägger spänningar och oro till denna del av kroppen. Buksmärtor är ett vanligt varningstecken.  

  10. Hjärt- och kärlsjukdomar. Högt blodtryck kan bli följden av långvarig stress och är en riskfaktor för en rad sjukdomar, där en av de allvarligaste är hjärt- och kärlsjukdomar.

   

  Upplever du ovanstående tecken på långvarig stress bör du kontakta läkare. Ett uteslutande av annan sjukdom förutsätter en medicinsk undersökning. Medarbetare som har tjänstepension med sjukförsäkring hos Skandia har också hälsoförsäkring utan extra kostnad. Via Skandias hälsosluss får du och dina medarbetare kontakt med en hälso- och rehabvägledare. Hälsoförsäkringen hjälper med­arbetaren vid t.ex. ned­stämd­het, stress eller värk. 8 av 10 använder hälsoförsäk­ringen före­byggande för att undvika sjuk­skrivning. Läs mer om Skandias hälsoförsäkring

Visste du att?

Hjärnan påverkas av långvarig stress. När allt går bra är det lätt att missa varningssignalerna. Därför har vi på Skandia tjänstepension med förebyggande hälsoförsäkring.

Vi har en lång historia av att arbeta förebyggande. Vi vet att det ger resultat. Det är självklart omöjligt att helt undvika sjukdom, men våra kunders erfarenhet är att sjuktalen kan halveras med förebyggande insatser. Åtta av tio personer som kontaktar Skandias hälsosluss gör det i förebyggande syfte. Det ger oss möjlighet att fånga upp problemen i tid och förhindra sjukskrivningar.

Så funkar hälsoförsäkringen