Gå till innehåll

Sparviljan fortsatt hög – men trendbrott i optimismen

Sparviljan bland hushållen är fortsatt hög. Men sommarens skakiga börsläge har fått optimismen och riskviljan att avta, visar Skandias senaste Plånboksindex. – Det pekar på en medvetenhet och ett sunt förhållningssätt, säger Skandias sparekonom Maria Landeborn, som tipsar om flera smarta sätt att se över sin portfölj.

Under det senaste året har hushållens optimism kring den egna ekonomin stadigt ökat till följd av låga räntor, stark konjunktur och stigande börs och bostadspriser.

Men i kvartal tre bryts alltså trenden, visar Skandias Plånboksindex. Istället märks nu ett ökat behov av att trygga sin privatekonomi snarare än att göra mer riskfyllda investeringar.

– Hushållens reaktion är rationell, säger Maria Landeborn.

– Varken börs eller bopriser kan stiga hur länge som helst och det är rimligt att ta höjd för att boendekostnaden kommer att stiga framöver till följd av högre räntor och större amorteringar. Även om inget talar för att sötebrödsdagarna ännu är över, så är det klokt att fundera på och förbereda sig för att framtiden kan komma att se annorlunda ut.

Flera orsaker

Hushållens minskade riskvilja kan ha olika förklaringar. Världspolitiken domineras just nu av nyheter om spänningar mellan Nordkorea, Ryssland och USA. Under sommaren backade Stockholmsbörsen samtidigt som bopriserna utvecklades svagt. Dessutom ser en första räntehöjning från Riksbanken ut att komma under nästa år liksom ytterligare en skärpning av amorteringskraven.

– Sammantaget leder detta till en ökad försiktighet såväl för investeringar som för konsumtion. Skiftet vi ser är än så länge snarast en normalisering av optimismen, men om utvecklingen fortsätter kan det få effekter på hur hushållen hanterar sina utgifter och sitt sparande framöver. I kvartal tre ser vi framför allt att det är ren nöjeskonsumtion som begränsas, säger Maria Landeborn.

Sprida riskerna

Hur bör man då tänka som sparare när börsen befunnit sig i en stigande trend i över åtta år och värderingarna är höga? Först och främst gäller det att spara regelbundet, helt enkelt minska risken för att köpa och sälja vid fel tillfälle.

– Månadssparande i fonder är ett smart sätt att sprida riskerna. När börsen går ned köper du billigare och förr eller senare kommer att vända upp igen, säger Maria Landeborn.

Den som sparar i aktier eller aktiefonder bör alltid ha en sparhorisont på åtminstone 5-10 år och med historiskt höga värderingar bör man vara beredd på att det kan bli lite skakigt längs vägen.

− För en långsiktig sparare gäller det att ha en långsiktig strategi, säger Skandias sparekonom.

− Självklart ska man ha en buffert i vardagsekonomin, som helst finns lättåtkomlig på ett sparkonto. Men det handlar snarare om utgifter som kan dyka upp under det närmaste året. För långsiktigt sparande är det viktigt att ge pengarna möjlighet att växa. Då måste du också vara beredd att ta någon form av risk, säger hon.

Här kan du läsa hela Skandias rapport 

Tänk på

Eftersom det här handlar om sparande i någon form vill vi påminna om att en investering i finansiella instrument innebär en risk. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras  kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationen utgör inte rådgivning. Du kan dock alltid få råd om placeringar anpassade efter din finansiella situation från en rådgivare.