Gå till innehåll

Spännande rapportflod stundar

Hör Maria Landeborns kommentar i Sveriges Radios P1 Morgon

Rapportsäsongen ligger framför oss och förväntningarna är högt ställda efter att både aktiekurser och värderingar stigit under hösten. Bara under september steg Stockholmsbörsens breda index med 5,5 procent. Det innebär att vi nu är tillbaka på nästan samma nivå som när börsen toppade före sommaren.

P/E-talen har stigit 

Börsuppgången innebär att P/E-talet för de 30 största bolagen på Stockholmsbörsen nu har klättrat upp emot 18, vilket kan jämföras med det historiska snittet som ligger på drygt 14. Högre värderingar än ”normalt” är dock inget konstigt med tanke på den allt starkare konjunkturen i världen, högre vinstprognoser och den globala lågräntemiljön som gör att det saknas alternativ till aktier.

Även om det alltså kan finnas fog för högre värderingar än vanligt, innebär höga värderingar också att förväntningarna är högt ställda. Dessutom är fallhöjden större för de bolag som inte når ända fram.

Höga förväntningar på cykliska bolag

Inom verkstad och industri är förväntningarna höga på att den goda konjunkturutvecklingen också avspeglas i resultaten. Även återhämtningen i dollarn har bidragit till att lyfta kurserna den senaste tiden. Några cykliska bolag att hålla ögonen på är Atlas Copco (rapport onsdag 18/10), Volvo (20/10), Sandvik (24/10) och SKF (31/10).

Byggsektorn följs med intresse

Andra bolag som kommer att följas med stort intresse är byggbolagen och bostadsutvecklarna efter den senaste tidens rapportering om den allt trögare utvecklingen på bostadsmarknaden. Många av aktierna har tagit rejält med stryk på börsen och nu återstår att se om det är så illa som marknaden tror. Aktiekurserna för byggbolagen JM (rapport 26/10), NCC (26/10) och Peab (9/11) har alla fallit med runt 20 procent de tre senaste månaderna, och flera av bostadsutvecklarna har drabbats betydligt hårdare än så.

Veckans intressantaste rapport... 

Onsdagen den 18:e oktober går startskottet för rapportsäsongen. Då får vi bland annat rapporter från Atlas Copco och Handelsbanken. En av de mest spännande dagarna den här veckan är dock fredag, då hårt pressade Ericsson släpper sin delårsrapport.

Tänk på

Tänk på att en investering i finansiella instrument alltid är förknippad med en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vid produkter med garanti kan du dock aldrig få lägre än det garanterade beloppet. Informationen i denna artikel ska inte i något avseende betraktas som ett råd inför tilltänkta investeringar eller andra transaktioner. Du ansvarar själv fullt ut för dina investeringsbeslut och du bör därför alltid ta del av detaljerad information innan du fattar ditt beslut om en investering. Du kan alltid få råd om placeringar anpassade efter din finansiella situation från en rådgivare.