Gå till innehåll

Skandias miljardsatsning på onoterade bolag

Skandia har investerat nästan 40 miljarder kronor i onoterade bolag de senaste tio åren. – Det gör oss till en av Sveriges största ägare av onoterade bolag, säger Jonas Nyquist, chef för området Private Equity och Infrastruktur på Skandia.

Så fungerar Kapitalförsäkring Traditionell

Skandia förvaltar ca 390 miljarder kronor i traditionell förvaltning åt omkring 1,4 miljoner kunder. Kapitalet placeras i en rad olika tillgångar, för att sprida riskerna och ge högre avkastningspotential. I portföljen finns en väl avvägd mix av bland annat räntebärande papper, noterade och onoterade aktier, fastigheter, råvaror och infrastruktur. 

– Skandias kapitalförvaltning ska med ett balanserat risktagande skapa så bra avkastning som möjligt – oavsett vad det är för väder på kapitalmarknaderna, säger Jonas Nyquist.

Började tidigt

Skandia har byggt upp ett av Sveriges största innehav i teknik- och bioteknikbolag. 2007 uppgick investeringarna i venture capital, det vill säga placeringar i fonder som investerar i onoterade uppstartsbolag, till ca 2 miljarder kronor. Idag ligger marknadsvärdet på ca 13 miljarder kronor. Under samma period har investeringarna i buyouts, det vill säga placeringar i fonder som investerar i onoterade, mogna bolag, ökat från ca 2 till ca 26 miljarder kronor. 

– Vi började tidigt investera i alternativa tillgångsslag i livbolaget och har skapat en mycket gynnsam position på marknaderna. Vårt långsiktiga arbete där vi är ute och träffar förvaltare kontinuerligt i kombination med den avkastning vi levererar gör att vi har stora möjligheter att investera i nya attraktiva fonder. Det ena ger det andra. Och vinsterna hamnar i form av avkastning hos våra kunder, som i ett ömsesidigt bolag också är ägare, säger Jonas Nyquist.

Lyckad börsnotering av Snap

Ett exempel på en lyckad investering är börsintroduktionen av Snap, som ligger bakom den populära meddelandetjänsten Snapchat. Noteringen på Nasdaq den 2 mars gör Snap till den största börsintroduktionen av ett teknologibolag i USA sedan Alibaba 2014.

Skandias andel är efter börsdebuten värd cirka 400 miljoner kronor och Skandia kunder med traditionell förvaltning har hittills sett en värdeökning på omkring 300 miljoner kronor på investeringen.

– Att börsintroduktionen av Snap blev lyckosam var viktigt för hela venture capital-industrin, eftersom antalet börsintroduktioner av teknologibolag minskat under ett antal år. Detta har byggt upp en kö av börsintroduktioner som är planerade för 2017. Nästa börsintroduktion som rör Skandias kunder är planerad för senare i mars månad, säger Jonas Nyquist.

Är du med och delar på 13 miljarder?

Hög snittavkastning

I tider när räntan är nära noll och då börserna är högt värderade letar förvaltare efter alternativ till de traditionella tillgångsslagen obligationer och aktier. På Skandia inleddes den processen på allvar redan för 10 år sedan i och med att Skandia då fattade ett strategiskt beslut att öka andelen onoterade innehav till 10 procent av balansräkningen under loppet av en femårsperiod. Omkring 65 procent av investeringarna går till USA, där Skandia är delägare i bolag som Uber och Twitter. 

– Snittavkastningen på Skandias portfölj för onoterade innehav ligger på 13 procent om året under de senaste tio åren, säger Jonas Nyquist.

Bekväm sparform

Traditionell förvaltning är en bekväm sparform för den som inte själv vill bevaka och hantera oväntade händelser på kapitalmarknaden. Men det är också ett sätt för privatpersoner att kunna investera i onoterade bolag som exempelvis Spotify, iZettle och Klarna, där Skandia har stora innehav.

– Skandia är idag en av de största i Sverige på investeringar i onoterade bolag som inte handlas på börsen, säger Jonas Nyquist.

Ett annat område som Skandia har satsat på infrastruktur, där investeringar sker i exempelvis förnyelsebar energi, transport, telekommunikation, och miljöservice. Skandias team för infrastrukturinvesteringar lyckades under 2016 skapa 18 procents avkastning på infrastrukturinvesteringarna. 

– Det finns ett fortsatt stort behov av investeringar inom infrastruktur i många länder. Infrastruktur är en väldigt bred tillgångsklass som innefattar många olika sektorer och det bidrar till att det finns många goda investeringsmöjligheter. Våra investeringar sker via fonder och förvaltare. Ett exempel på en direktinvestering är våra fyra vindkraftsparker i Sverige som vi äger tillsammans med Vattenfall, säger Jonas Nyquist.

 

Tänk på

En placering i en försäkring med traditionell förvaltning är förenad med viss risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Överskott från vår kapitalförvaltning fördelas till försäkringen med en återbäringsränta. Beroende på resultatet i kapitalförvaltningen kan ditt försäkringskapital både öka och minska i värde. I en försäkring traditionell förvaltning finns dock en garanti när det blir dags för utbetalning, vilket innebär att du inte kan få mindre än vad vi har garanterat dig. Garantin baseras på en viss del av den premie du betalar in. Informationen i artikeln är inte avsedd som rådgivning. Behöver du rådgivning utifrån dina personliga förutsättningar, kontakta gärna en rådgivare.