Gå till innehåll

Så mycket PPM-pengar får du i år

I december varje år betalas PPM-pengarna ut. I år startar utbetalningarna på måndagen den 11:e december och det handlar om 39,5 miljarder som ska placeras i de fonder spararna valt (eller inte valt). PPM-spararna får i snitt cirka 7 000 kronor per person i år. Maximalt kan man få strax över 11 000 kronor. Förutom PPM-pengarna sätts också 255 miljarder av till inkomstpensionen i år, och dessutom betalar arbetsgivarna cirka 191 miljarder kronor i tjänstepension till sina anställda.*

Viktigaste inte PPM, utan…

40 miljarder låter mycket, men för de allra flesta är PPM-pengarna en väldigt liten del av den framtida pensionen. Det viktigaste är därför inte att fokusera på att välja PPM-fonder, utan att ha koll på det totala pensionssparandet.

Det enklaste sättet att få en samlad överblick att besöka www.minpension.se och göra en pensionsprognos. Där finns en sammanställning över hela den allmänna pensionen inklusive PPM, tjänstepension och eget pensionssparande. Även om det bara är just en prognos, så ger det ändå en fingervisning om ifall ditt nuvarande sparande räcker till, eller om du behöver avsätta mer pengar för att inte tvingas sänka levnadsstandarden kraftigt som pensionär.

Blir din pension låg?

Om din framtida pension väntas bli låg är det läge att göra något åt det, och ju förr desto bättre. Ju tidigare du börjar spara, desto mer hinner pengarna växa innan du ska använda dem.

Koll på tjänstepensionen

Har du en arbetsgivare som saknar tjänstepensionsavtal finns mycket att vinna på att antingen byta arbetsgivare, eller att ta upp saken med arbetsgivaren. Även om företaget saknar tjänstepension idag, finns ju möjlighet att teckna ett avtal för de anställda. Förutom själva avsättningarna till pensionen ger det även tillgång till sjukförsäkring, efterlevandepension för anhöriga om man går bort och premiebefrielseförsäkring som gör att pengar fortsätter avsättas till pensionen även om den anställde blir långvarigt sjuk.

Glöm inte eget sparande!

Att ha ett eget sparande är också viktigt. Idag är det enkelt att öppna ett ISK eller en Kapitalförsäkring via nätet och starta ett autogiro som gör att ett valfritt belopp dras från ditt konto när lönen kommer, och placeras i de fonder du väljer. Ett litet sparande är bättre än inget alls.

Friskt vågat, hälften vunnet

Av erfarenhet vet jag att många tycker att det är lite läskigt att ta risk genom att placera pengar på börsen. Vem vet om den kommer att gå upp eller ner? Svaret på frågan är att börsen alltid kommer att gå både upp och ner över tid. Men på riktigt lång sikt, säg 10 år eller mer, är chansen väldigt god att du får en positiv avkastning på sparpengarna om du väljer aktier. För att pengarna ska växa måste man dock våga satsa på aktiefonder i ett långsiktigt sparande, och undvika räntefonder och sparkonton som inte ger någon avkastning att tala om. Stirra dig sedan inte blind på hur börsen går idag, nästa vecka eller ens nästa år, utan låt det där månadssparandet löpa på, år efter år.

Men åter till steg nummer 1 – börja med att göra en pensionsprognos för att få koll på din ekonomiska framtid. Gå in på www.minpension.se.

 *Källa: Pensionsmyndigheten

Tänk på

Eftersom det här handlar om sparande i någon form vill vi påminna om att en investering i finansiella instrument innebär en risk. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras  kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationen utgör inte rådgivning. Du kan dock alltid få råd om placeringar anpassade efter din finansiella situation från en rådgivare.