Gå till innehåll

Räntan på skattekontot slopas

I tider av nollränta på många sparkonton har Skatteverkets skattekonto varit en vanlig plats att spara pengar på, med motsvarande 0,8 procent ränta och fria uttag. Men från och med 1 januari 2017 slopades räntan helt.– I dag skulle jag säga att valet för den som vill spara på längre sikt står mellan investeringssparkonto (ISK) och kapitalförsäkring, säger Stefan Linder, pensions- och sparspecialist på Skandia.

Beräkningar från Skatteverket visar att det finns stora tillgångar utöver vanliga flöden på våra skattekonton. Tidigare i år fanns det 22 miljarder extra, förmodat strategiskt placerade, kronor som njöt av en hygglig ränta på Skattekontot. Ungefär 12 miljarder tillhörde företag medan tio miljarder kom från privatpersoner.

Eftersom det är omöjligt att veta hur stor del av dessa pengar som ändå är till för att betala skatt är det svårt att uppskatta konsekvenserna av räntesänkningen. Men Stefan Linder tror att det kan ske ganska stora uttag nu.

− Man kan utgå från att en stor del kommer att tas ut, så det är många miljarder som i så fall behöver hitta en ny plats på marknaden, säger han. Det är onödigt att ha sina pengar liggande på ett nollräntekonto. Folk kommer att söka efter alternativa lösningar.

Hur ska du placera dina pengar? Här analyserar Skandia placeringsläget just nu

Varför gör Skatteverket så här – är det inte bra att de har pengar liggandes?
− Nej, för det kostar dem pengar och Skatteverket vill inte agera bank. Enligt rådande finansiella förutsättningar ligger det här helt i linje med Magdalena Anderssons budgettänk. Staten räknar med att spara 730 miljoner kronor under 2017 med den här åtgärden.

Sparform beror på risk och tid

Så var ska pengarna hamna istället för att göra större nytta? Stefan Linder menar att det beror på vilken placeringshorisont man tänker sig, och vilken risknivå man vill lägga sig på.

− Vanliga sparkonton har i regel nära noll eller ingen ränta alls just nu, och om man hittar alternativ med högre ränta bör man fråga sig om institutet har insättningsgaranti. På så sätt har man sina pengar säkrade även om banken mot förmodan skulle gå omkull. Dessutom ska man hålla koll på eventuella avgifter och inlåsningseffekter – vissa garanterar till exempel en högre ränta mot att du låser in pengarna under en viss tid.

Stabilt sparande på lång sikt

För sparande på längre sikt tipsar Stefan Linder bland annat om blandfonder som ett alternativ bland flera tänkbara, där olika tillgångsslag tillsammans ger en väl avvägd nivå gällande risk och säkerhet.

− I dag skulle jag säga att valet för den som vill spara på längre sikt står mellan investeringssparkonto (ISK) och kapitalförsäkring. Det är två snarlika sparformer som kan fyllas med olika innehåll så den passar både den som vill kunna spara stabilt och tryggt eller den som vill vara mer offensiv i sitt sparande. Man sparar med redan skattade pengar och betalar en årlig schablonskatt löpande, så det blir ingen skatteeffekt vid försäljning. Med ISK är pengarna dessutom oftast tillgängliga inom någon dag ifall du behöver få loss dem.

Passar en kapitalförsäkring för alla?
− Generellt skulle jag rekommendera kapitalförsäkring om syftet med sparandet är på längre sikt eller till pension. Då kan det vara en fördel att man inte frestas av att det är enkelt att få ut pengar snabbt, även om det går. Sen finns det i dagsläget fler möjligheter att anpassa utbetalningarna på ett sätt som passar för dina pensionsplaner.

Återbäringsränta på över fem procent senaste 15 åren – så fungerar sparande med Kapitalförsäkring Traditionell 

Tänk på

En placering i en försäkring med traditionell förvaltning är förenad med viss risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Överskott från vår kapitalförvaltning fördelas till försäkringen med en återbäringsränta. Beroende på resultatet i kapitalförvaltningen kan ditt försäkringskapital både öka och minska i värde. I en försäkring traditionell förvaltning finns dock en garanti när det blir dags för utbetalning, vilket innebär att du inte kan få mindre än vad vi har garanterat dig. Garantin baseras på en viss del av den premie du betalar in. Informationen i artikeln är inte avsedd som rådgivning. Behöver du rådgivning utifrån dina personliga förutsättningar, kontakta gärna en rådgivare.