Gå till innehåll

Nytt amorteringskrav? Tänk på det här när du ska köpa bostad

Det darrar på bostadsmarknaden. Vår sparekonom Maria Landeborn är skeptisk till förslaget på nytt amorteringskrav – men förklarar varför man ändå ska våga köpa bostad.

Tänk på

Eftersom det här handlar om sparande i någon form vill vi påminna om att en investering i finansiella instrument innebär en risk. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras  kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationen utgör inte rådgivning. Du kan dock alltid få råd om placeringar anpassade efter din finansiella situation från en rådgivare.