Gå till innehåll

Nya regler stärker kundskyddet: "Alla tjänar på det här"

Vid årsskiftet infördes nya regler för EU:s värdepappersmarknad. MiFID2 berör alla banker och värdepappersbolag och syftar till att stärka konsumentskyddet och tilltron till finansbranschen. – Alla tjänar på det här, säger Bosse Ågren, försäljningschef för Skandia.

Den 3 januari 2018 trädde det nya direktivet om marknader för finansiella instrument, MiFID2, i kraft och till sommaren kommer det nya direktivet om försäkringsdistribution, IDD. Syftet är att kunderna bättre ska förstå vilka produkter de köper och hur mycket de kostar.

Stärkt skydd

I Sverige har vi redan ett starkt kundskydd inom bank och försäkring genom befintliga regelverk. Nu blir skyddet ännu starkare.

– Med frågor kring kundens erfarenheter och kunskaper om produkterna ska vi bedöma lämpligheten i att kunden handlar med vissa värdepapper eller tecknar en viss produkt, säger Bosse Ågren, som välkomnar det nya regelverket.

– Det är vårt ansvar att dokumentera och säkerställa att våra kunder förstår och kan hantera egenskaperna för de aktuella produkterna. Det här sker redan i dag, men kraven på dokumentation ökar.

– Kunden kommer också ha en klarare bild av vilka kostnader och avgifter som tas ut för produkter och tjänster.

Tydligt och transparent

MiFID2 antogs av EU-parlamentet i maj 2014 och kompletterar därmed MiFID-reglerna från 2004. Likaså är IDD en vidareutveckling av EU-direktivet IMD från 2002. Bakgrunden är erfarenheter från den senaste finanskrisen och den snabba utvecklingen av produkter och tjänster på marknaden.

Direktiven består av hundratals bestämmelser och skapar enligt Finansinspektionen lika villkor på finansmarknaderna genom att öka kraven på att offentliggöra positioner, bud och transaktioner samt att stärka investerarskyddet.

Det handlar i praktiken om en utökad styrning för hur finansmarknadens aktörer ska ge kunderna tydlig och transparent information och rådgivning om erbjudanden och produkter, utifrån vad som är lämpligt och passar för kundens behov och situation.

– Det har varit onödigt komplicerat på sina håll i den finansiella sektorn och här kan både vi och andra företag vara lite självkritiska. De nya reglerna ökar kundskyddet ytterligare och kommer att göra oss bättre på att berätta för våra kunder vilka delar de betalar för och varför, säger Johanna Cerwall, vd för Skandiabanken.

– Det blir helt enkelt tydligare vad vi erbjuder och lovar, något som jag tror kommer göra att ännu fler känner sig ännu nöjdare.

– Både Skandia och våra kunder tjänar på det här. Kraven hjälper oss som kundägt bolag att än mer stå på kundens sida genom ökad transparens och ett ökat kundskydd, säger Bosse Ågren.