Gå till innehåll

Nedräkningen pågår?

Det blev som väntat ingen ränteförändring i USA igår när centralbanken Fed släppte sitt räntebesked. Sannolikheten för en höjning var 0,0 procent inför mötet, så gårdagens räntebesked var något av en ickehändelse. Fokus ligger istället på att Donald Trump redan idag ska meddela vem som tar över efter Janet Yellen när hennes förordnande går ut i början av nästa år. Det blir med största sannolikhet en herre vid namn Jerome Powell, men någon större omläggning av penningpolitiken ska vi nog inte vänta oss till följd av chefsbytet.

USA och Fed är som bekant inne i en räntehöjningscykel. Räntan har redan höjts fyra gånger och i december är det förmodligen dags för en femte höjning. Prissättningen på marknaden indikerar över 90 % sannolikhet för en decemberhöjning, enligt Bloomberg. Hur många det blir därefter är mer osäkert.

Men oavsett om Fed fortsätter att höja i rask takt eller får ta det lite långsammare nästa år kan det vara relevant att fundera på hur de pågående räntehöjningarna påverkar utsikterna för börsen. Det blev lite stökigt efter den första höjningen i december 2015, men därefter har börsen som bekant ångat på i stark fart i såväl USA som på andra håll. Naturligtvis inte tack vare räntehöjningarna utan trots dem. Bränsle har kommit från förbättrad konjunktur och stigande bolagsvinster.

Om vi tittar på historiken finns det dock skäl att vara på sin vakt. Stigande räntor är generellt sett negativt för aktier. Ser vi till de två senaste räntehöjningscyklerna så har femårsavkastningen varit negativ för den som investerade på börsen i samband med den första räntehöjningen. Den blåa kurvan i grafen nedan visar hur börsen (amerikanska S&P 500) gick efter att Fed började höja räntan sommaren 1999 och den röda hur börsen gick efter att räntan började höjas sommaren 2004. Den gröna kurvan visar var vi är nu. Vi kan konstatera att börsen redan har stigit mer, så här knappt två år efter första höjningen, jämfört med vid de två tidigare höjningscyklerna. 

Naturligtvis är det så att den här typen av historiska jämförelser främst ska ses som kuriosa. Det är ingen prognos. Bara för att börsen har stått på minus fem år efter första höjningen de två senaste gångerna, betyder det såklart inte att den behöver göra det den här gången. Men helt ointressant är det ju inte. Just nu går allt som på räls för konjunkturen och börsen. Tillväxt och bolagsvinster ökar, börserna noterar rekord av allehanda slag på löpande band – det verkar inte finnas någon ände på optimismen. Kanske är det just denna utbredda optimism som gör att jag känner att vi bör hålla lite extra koll på de hot som marknaden av allt att döma bortser ifrån. Huruvida framtida räntehöjningar är ett hot eller ej kommer i hög grad styras av inflationen. I år har den mattats av. Den är närmast uträknad och allt oftare hör jag resonemang om att inflation är ett förlegat fenomen. Jag är inte lika övertygad. Jag skulle inte räkna ut inflationen. Och om - eller när - den dyker upp – då stiger räntorna, och då får vi nog anledning att plocka fram den här grafen igen. 

Tänk på

Eftersom det här handlar om sparande i någon form vill vi påminna om att en investering i finansiella instrument innebär en risk. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras  kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationen utgör inte rådgivning. Du kan dock alltid få råd om placeringar anpassade efter din finansiella situation från en rådgivare.