Gå till innehåll

"Kommer revolutionera det mesta i våra liv"

För investerare har den datadrivna kvantitativa analysen vunnit mark tack vare allt bättre verktyg. − Big Data kommer att revolutionera det mesta i våra liv, säger Gary Chropuvka, chef för det team som förvaltar Skandias fond Skandia USA med hjälp av den allt mer avancerade tekniken.

Läs mer om fonden Skandia USA

Begreppen Big Data och Smart Data är orden på mångas läppar – och det är inte konstigt. En smartare hantering av stora datamängder kommer i ökande utsträckning att ha en betydande inverkan på våra vardagliga liv, från transporter och sjukvård till shopping, spel och ekonomi.

Enligt Wikipedia utgörs Big Data av "digitalt lagrad information av sådan storlek (vanligen terabyte och petabyte), att det är svårt att bearbeta den med traditionella databasmetoder". Det är alltså först efter själva analysen av datan som den blir användbar, relevant och smart.

Att kunna sortera och analysera stora mängder data är för många företag och samhällsfunktioner en viktig framgångsfaktor. För investerare har kvantitativa metoder hittills främst analyserat skeenden som redan inträffat. Att krydda marknadsdata med mer prediktiva analyser och ”mjuka värden” har varit betydligt svårare.

Den kvantitativa analysen måste helt enkelt kompletteras med mänsklig erfarenhet för att bli användbar.

− Data i sig själv är ofta meningslös, men med de rätta verktygen och med mänsklig vägledning skapas information som är värdefull. Vårt team har funnits i 28 år, vilket gör att vi kan kombinera dessa resultat med våra unika marknadsinsikter, säger Gary Chropuvka.

6,5 miljarder år HD-film

Mängden data är enorm. Den data som finns lagrad i världen i dag motsvarar ungefär 6,5 miljarder år av HD-film och ökar exponentiellt i takt med att allt fler delar av våra samhällen − och kroppar − blir uppkopplade och mätbara. Den som kan tolka denna data har mycket att vinna.

Gary Chropuvka drar sig minnes en fascinerande studie från Cambridge och Stanford.

− Forskarna kom fram till att Facebook kan lära känna dig bättre än dina kollegor bara genom att analysera tio likes. Efter 70 likes känner de dig bättre än dina vänner och efter 150 likes bättre än dina familjemedlemmar. Jag är övertygad om att Big Data kommer att revolutionera våra liv inom alla tänkbara områden.  

Datafloden tilltar alltså, men även de analytiska verktygen blir allt bättre, med maskinell inlärning och artificiell intelligens som snabbt utvecklar en mjukvaras kvalitet.

Gary Chropuvka förklarar hur Big Data har revolutionerat hans arbetssätt.

− Inom kvantinvesteringar har vi alltid haft en enorm bredd, eftersom vi kan följa 13 000 företag varje dag. Men i och med den utveckling som just nu pågår inom Big Data kan vi dessutom få ett helt annat djup i våra analyser.  

Enkelt förklarat syftar han bland annat på att man i dag kan analysera mer än bara siffror kring ett företag. Textanalys möjliggör till exempel en översikt kring vilka värdeord som används om varumärket i sociala medier; hur aktörerna längre bort i leverantörskedjan mår; eller hur besläktade branschbegrepp används i nyhetsrapportering eller inom akademisk forskning.

Gary Chropuvka menar att den här typen av omfattande analyser inte är så främmande som man kan tro.

− Det är bara att se på hur vi resonerar när vi ska köpa en ny lägenhet, säger han. Ekonomiska aspekter och husets infrastruktur är själva grunden, men efter det frågar vi förstås vad som händer i området kring huset: hur är skolorna? Finns det kriminalitet? Vilken typ av grannar får vi? Den här typen av frågeställningar använder vi även för företag vi vill investera i, eftersom svaren snabbt kan avslöja framtida trender och prissättningar.

USA går som tåget

Aktiekurserna i USA växer så det knakar. I Skandias senaste utgåva av Placeringsutsikter påpekas för att det ligger väldigt höga förväntningar i prissättningen av de amerikanska aktierna.

Gary Chropuvka och teamet bakom Skandias USA-fond analyserar noggrant den växande strömmen data för att hitta bolag som är fortsatt undervärderade.

− Vi menar att den här strategin skapar en utmärkt möjlighet till att investera i den amerikanska aktiemarknaden. Med hjälp av big data kan vi erbjuda en riktigt bra portfölj till en rimlig risknivå med långsiktig potentiell avkastning. Men det mänskliga omdömet är fortfarande viktigast av allt i slutändan.

Är investering en vetenskap eller konstform?
− Jag skulle vilja säga både och. Vi spenderar mycket tid på vetenskapsbiten men själva konsten är att tolka datan och förstå vilka faktorer som driver vinster och avkastning. Då får vi ett informationsövertag framför våra konkurrenter, vilket är oerhört viktigt idag.

Tänk på

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Mer detaljerad information om fonderna och riskerna finns i fondernas faktablad som finns i anslutning till respektive fond i fondlistan. Denna produktinformation ska inte ses som placeringsrådgivning. Kontakta en rådgivare om du önskar personlig rådgivning utifrån dina individuella förutsättningar. Du kan alltid få råd om placeringar anpassade efter din finansiella situation från en rådgivare.