Gå till innehåll

”Jag skulle inte investera i något annat än tech idag”

Fondmarknaden har utsett Skandia Time Global till ”Årets bästa branschfond 2016”. Vi har träffat förvaltaren bakom fonden, Erling Thune, som pekar ut de hetaste teknologiska trenderna just nu och i framtiden. – Jag skulle inte investera i något annat än tech idag, säger han.

Läs mer om Skandia TIME Global

Skandia TIME Global har avkastat 24,34 procent under 2016 och presterat en genomsnittlig årsavkastning om 23,96 procent på fem år. Avkastningen hittills i år ligger på 15,9 procent*.

”I en kategori där många olika branschinslag förekommer har vi utsett en fond som placerar huvudsakligen inom teknologisektorn och uteslutande i stora bolag, i stora marknader och vars risk ligger i genomsnittet för sin kategori. Fonden har, trots större nedgångar i vissa placeringar, lyckats att erövra förstaplatsen vilket vi ser som ett starkt tecken”, lyder Fondmarknadens motivering till utmärkelsen.

Fonden har en historik av att hitta vinnande bolag inom sektorerna telekom, information, media och entertainment (underhållning).

– Vi är fyra personer i gruppen, som var och en är specialister inom varje område vi analyserar; hårdvara, mjukvara, telekom och media. Det är en specialistansats till investeringsarbetet, säger Erling Thune.

Fonden investerar i dag i upp till 500 olika bolag, för närvarande med en global fördelning på cirka 50 procent i USA, 40 procent i Europa och 10 procent i Asien.

– Vi investerar inte i 500 bolag men det är så stort investeringsuniversum vi rör oss i, säger Erling Thune.

– De största innehaven är Google, eller Alphabet som det heter nu, Ericsson och Facebook.

Den har kallats ”framtidens globalfond” på grund av att dessa branscher kommer att vara en stor del av våra liv. Vad ser du för teknologiska trender just nu och i framtiden?
– Det är ett stort tema, men jag skulle inte investera i något annat än tech idag. Om du ser på branscherna vi analyserar och hur de äter sig in i andra branscher, så kommer detta att förändra världen på fem eller tio år. Det är svårt att säga, men de områden vi först tror kommer att bli påverkade av ”machine learning” – artificiell intelligens – är traditionell detaljhandel i USA, eftersom aktörer som Amazon tar allt större del av branschen.

Vilka bolag skulle kunna gynnas av de trenderna?
– De är många. Men Google och Facebook är de två största innehaven i fonden. De arbetar med just dessa områden. Det kan verka gå långsamt, men du kan tänka dig skaleffekterna de bolagen har. De har inga kostnader för marknadsföring utan kan bara ändra sin plattform. Det är en otroligt stark plattform som Facebook har, och Google likadant.

Vem skulle Skandia TIME Global passa och varför?
– Vi kan investera i alla typer av bolag som jag nämnde – Ericsson, Google, Apple, Verizon, Disney – universumet är gigantiskt. Det du köper av oss är egentligen vår förmåga att skapa överavkastning, men du behöver titta på historiken och bilda dig din egen uppfattning. Jag tycker inte man ska vara orolig för en techbubbla. Det är min mening. Men man ska titta på fondens avkastningshistorik och risktexter och bilda sig sin egen uppfattning. 

Fondmarknaden.se presenterar årets branschfond inom tolv kategorier.

Läs mer på Fondmarknaden.se.

*Avkastning fram till 31 maj 2017. Avkastningshistoriken är beräknad i svenska kronor efter avdrag för avgifter. Hänsyn till inflation är inte tagen.

Tänk på

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Mer detaljerad information om fonderna och riskerna finns i fondernas faktablad som finns i anslutning till respektive fond i fondlistan. Denna produktinformation ska inte ses som placeringsrådgivning. Kontakta en rådgivare om du önskar personlig rådgivning utifrån dina individuella förutsättningar. Du kan alltid få råd om placeringar anpassade efter din finansiella situation från en rådgivare.