Gå till innehåll

Inga förändringar av 3:12-regelverket vid årsskiftet

Regeringens förslag om ändrade skatteregler för fåmansaktiebolag uteblir. De nya reglerna skulle bland annat innebära högre skatt på utdelning och en rad andra förändringar för Sveriges företagare. Det har kommit mycket kritik till regeringens förslag från både remissinstanser och oppositionen.

När fåmansbolagsutredningen tillsattes så var utgångspunkten att se över generationsskiften i fåmansaktiebolag. Senare utökades till en allmän översyn av hela 3:12-regelverket och även att förändringarna skulle innebära skatteintäkter.

Regeringens remitterade föreslag var bland annat stora förändringar vid beräkning av det så kallade gränsbeloppet. Detta skulle i praktiken innebära att många företagare skulle få sämre möjligheter att ta ut utdelning till relativt låg beskattning. Alliansen och SD tillkännagav att de hade för avsikt att motverka sådana skattehöjningar eftersom de ansåg att de var skadliga för Sverige och företagandet.

Efter hot om misstroendevotum i riksdagen valde därför regeringen att backa från de förslagna förändringarna i lagstiftningen. 

– Debatten har mest handlat om skattehöjningar. Det finns fortfarande anledning att se över hela reglerna. Regelverket är komplicerat och det skulle behöva förenklas och förbättras, säger Staffan Husell, affärsspecialist små- och ägarledda företag, Skandia. 

Vi har bland annat många familjeföretag i Sverige som står inför generationsskifte, där det är mer skattemässigt gynnsamt att sälja verksamheten till en extern köpare än inom familjen, berättar Staffan.