Gå till innehåll

Har du koll på ditt nya arbetsmiljöansvar?

I syfte att minska den stegrande ohälsan på jobbet så kom Arbetsmiljöverket med nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö i mars 2016. De nya reglerna ger ditt företag ett ökat ansvar att arbeta förebyggande med bland annat ohälsosam stress.

Bland annat innebär föreskriften att du som chef och ledare behöver vara uppmärksam och kunna fånga upp tidiga tecken på ohälsa och stress hos medarbetare för att snabbt kunna erbjuda åtgärder som kan hjälpa medarbetaren. 

Ett nytt förslag från Regeringen med start 1 juli 2018 är att företaget i samråd med den anställde alltid ska ta fram en handlingsplan för att komma tillbaka i arbete senast 30 dagar efter att en medarbetare blivit sjukskriven.

Om reglerna inte följs kan Arbetsmiljöverket kräva vitesförläggande böter och de gör löpande arbetsplatsinspektioner för att kontrollera arbetsgivarnas arbete kopplat till nya ansvaret.

– Företag behöver lägga mer tid på sitt arbetsmiljöarbete och här kan Skandia ge stöd och bidra med specialistkompetens för att underlätta för chefer och ledare att ta sitt arbetsmiljöansvar, säger Jenny Wiener, affärsansvarig hälsa på Skandia.

Vår hälsoförsäkring hjälper idag många kundföretag att få friskare medarbetare. Fokus ligger på det förebyggande, att erbjuda rätt hjälp till medarbetare för att undvika sjukskrivning och rehabilitering till redan sjukskrivna, så att de snabbt kan komma tillbaka till jobbet, berättar Jenny.

 

Vill du veta mer om Skandias hälsoförsäkring?

Läs föreskriften i sin helhet på Arbetsmiljöverket