Gå till innehåll

Fånga upp signalerna på ditt företag i tid

Att arbeta förebyggande mot sjukskrivningar kan bli avgörande. Inte bara för att minska mänskligt lidande och stora samhällsförluster. Utan även för ditt företag. – Åtta av tio personer som kontaktar oss gör det i förebyggande syfte, säger Samuel Kiros, hälso- och rehabvägledare på Sophiahemmet Rehab Center (SRC ) i Stockholm.

Behöver ditt företag hjälp att förebygga sjukskrivningar? Boka rådgivning med oss

57 miljarder kronor. Så mycket förlorar Sverige på sjukskrivningar under ett enda år, enligt en rapport från Skandias stiftelse Idéer för livet. Summan motsvarar byggnadskostnaden för hela 2,5 stycken fullt utrustade Nya Karolinska. Men det är inte bara samhället som förlorar stora summor pengar.

För en arbetsgivare på ett kompetensintensivt företag kan en sjukskrivning påverka hela årsresultatet.

Samuel Kiros berättar vad du som arbetsgivare kan tänka på för att förändra den här negativa trenden.

– Det är viktigt att ställa frågor om psykosociala faktorer. Regelbunden avstämning är bra för att fånga upp signaler i på stress och ohälsa i tid, säger han.

Till Hälsoslussen – en central del av Skandias Hälsokedja – kan alla som har tjänstepension med hälsoförsäkring ringa och få hjälp och stöd i tid för att undvika ohälsa som riskerar att leda till sjukskrivning. Den som ringer får kontakt med en hälso- och rehabvägledare på Sophiahemmet Rehab Center. 

– Åtta av tio personer som kontaktar oss gör det i förebyggande syfte. Det ger oss möjlighet att hjälpa både individer och företag med ett hållbart hälsoarbete och på så sätt fånga upp problemen i tid och förhindra att en anställd exempelvis går in i väggen, säger Samuel Kiros.

– Arbetsgivaren ansvarar både för rehabilitering och för det förebyggande hälsoarbetet. Individens ansvar är att uppmärksamma arbetsgivaren på att man inte mår bra eller presterar sämre av någon anledning. En arbetsgivare behöver få en signal om att något är fel eller att arbetsbelastningen är för tuff för att kunna agera och göra omfördelningar.

Samuel Kiros får medhåll av David Strömbeck, vd på företaget Onelab, som jobbar med företagshälsovård.

– Det finns en del studier som visar att psykisk ohälsa ökar hos yngre individer, men också att sjukskrivningar ökar generellt till följd av svår stress. Vad vi tycker oss se på arbetsplatser är att de som inte har kontroll över sin arbetssituation och inte upplever stöd från kollegor är extra utsatta.

Bilden: Det finns enligt David Strömbeck en skillnad mellan olika branscher.

– I Stockholm jobbar var tionde person inom it-sektorn. I den här gruppen anger 13 procent att de har akuta sömnbesvär. Det är mycket högre än snittet i Sverige eller andra yrkeskategorier. En annan sak inom den sektorn är att den fysiska aktiviteten är lägre och blodtrycket högre.

– Andra utsatta yrkesroller – där stress är kopplat till arbete eller arbetsbelastning – är konsulter, jurister och advokater. Vi kan även se att det till viss del är ett storstadsfenomen. Om man jämför samma bransch, till och med samma företag, utanför Stockholm är det en stor skillnad: storstadsborna är mer stressade, säger David Strömbeck.  

– Vi ser också en ökning av antalet sjukskrivningar här på SRC, men inte alls i samma hastighet som i samhället i stort. Det beror på att vi har förmånen att kunna fånga upp signaler på ohälsa tidigt.

De flesta klienter som Samuel Kiros möter är mellan 30 och 50 år. Men den grupp som ökar mest är mellan 25 och 40.

– Vi är mer tillgängliga och uppkopplade i dag och många glömmer återhämtning och pauser. Stress kan oftast härledas både från arbete och privatliv, för även roliga saker tar energi och de flesta känner höga krav på prestation både på jobbet, i familjen och bland vänner, säger Samuel Kiros.

Bilden: Samuel Kiros poängterar vikten av förebyggande insatser och tidig hälsovård för att förhindra sjukskrivningar.

Men vad ska man göra för att inte riskera att stressen tar över på arbetsplatsen? Vad ska arbetsgivaren vara uppmärksam på för att se till att ens anställda inte hamnar i riskzonen?

– Medarbetarna är en av de större tillgångarna en arbetsgivare har och det är nästan alltid lönsamt att investera i hälsa på arbetsplatsen. Det finns mycket man kan göra, börja med att prata om det på arbetsplatsen. Hålla utbildningar och låta cheferna lyfta upp ämnet som en naturlig del av arbetslivet – inte som en svaghet, säger David Strömbeck.

Det finns mycket för cheferna att göra för att säkerställa att arbetsmiljön är god och arbetsbördan rimlig. Men lika viktigt är det att lära känna sig själv och sin egen stresshantering för att kunna veta när det är dags att sakta ner.

– Man ska vara lyhörd och lyssna på sin kropp och sina känslor. De kan komma smygande gradvis under lång tid, vilket ibland gör det svårt att upptäcka själv. Sedan är det väldigt viktigt att våga söka hjälp, det upplevs nämligen ofta som ett misslyckande. Men det är viktigt att våga sätta stopp. Det handlar om att ta ett steg tillbaka och se det i ett större perspektiv och se sig själv som en individ som ska fungera i många år.

Visste du att?

Hjärnan påverkas av långvarig stress. När allt går bra är det lätt att missa varningssignalerna. Därför har vi på Skandia tjänstepension med förebyggande hälsoförsäkring.

Vi har en lång historia av att arbeta förebyggande. Vi vet att det ger resultat. Det är självklart omöjligt att helt undvika sjukdom, men våra kunders erfarenhet är att sjuktalen kan halveras med förebyggande insatser. Åtta av tio personer som kontaktar Skandias hälsosluss gör det i förebyggande syfte. Det ger oss möjlighet att fånga upp problemen i tid och förhindra sjukskrivningar.

Så funkar hälsoförsäkringen