Gå till innehåll

Drabbas inte av börseufori

Det pågår ett närmast outtröttligt börsrally i brist på andra alternativ. Det konstaterar Skandias sparekonom Maria Landeborn i nya numret av Placeringsutsikter. – Man ska inte lockas att placera pengar på börsen som ska vara buffert eller utgöra en krockkudde i en portfölj, säger hon.

Vi lever i en värld med kapital i överflöd, låga räntor och en till synes outtröttlig börsuppgång. Varken Brexit, politisk oro eller dålig statistik har förmått skapa annat än tillfälliga hack i kurvan.

Bara det senaste året har världsindex stigit med närmare 25 procent i svenska kronor – en närmast ofattbar siffra med tanke på att börsen redan innan det stigit 7 år i rad.

Och visst går det att peka på faktorer som kan motivera uppgången, menar Maria Landeborn.

– Konjunkturen står på stadigare ben och bolagsvinsterna revideras upp. Men dessutom svämmar marknaden över av likviditet till följd av låga räntor och centralbankernas obligationsköp, och de pengarna letar avkastning. I brist på andra alternativ flödar kapital in på aktiemarknaden och börsrallyt är i full gång, säger hon.

Risk för chocker

Konjunkturen håller att få upp farten och ekonomin står på stadigare ben. Men finns det något som skulle kunna sätta käppar i hjulet för den ekonomiska återhämtningen? 

Johan Lundqvist, makroekonom på Skandia, ser fortsatt låg risk för recession, men räknar med att ekonomin utsätts för nya chocker.

– Under de senaste åren har chocker och kriser fått begränsad spridning, men med en uttömd penningpolitisk arsenal är sårbarheten stor. Riskbilden fortsätter därmed vara förhöjd, säger han.

– Konjunkturer dör inte av hög ålder. Ofta är det chocker av olika slag eller penningpolitisk åtstramning som får festen att ta slut.

Saknas alternativ

Den kanske enskilt viktigaste anledningen till börsyran är att det helt enkelt inte finns några alternativ till aktier. På engelska går det under benämningen ”TINA – There Is No Alternative”. 

Räntor ger som bekant ingen avkastning alls. Hedgefonder som grupp har underpresterat de senaste åren. Allt som ger avkastning, som aktier och fastigheter, är dyrt. Och hur skulle det kunna se ut på något annat sätt när det finns närmast oändligt mycket kapital som ska placeras och utbudet av risktillgångar är begränsat?

Maria Landeborn höjer dock ett varningens finger.

– Börsuppgången kan mycket väl fortsätta ett tag till, och det betyder att aktiedelen i portföljen automatiskt växer. Man ska dock inte lockas att dessutom placera pengar på börsen som ska utgöra en krockkudde i portfölj eller vara en buffert. För det är risken alltför hög, säger hon.

USA för dyrt, Europa köpvärt

Nästan samtliga aktiemarknader är dyra, skriver Skandia i Placeringsutsikter. Men dyrast av allt är USA.

– Den amerikanska konjunkturen är stark och börsen har utvecklats väl under en lång period. Förväntningarna är höga och det är även värderingen av amerikanska aktier. Det drar kraftigt ner oddsen för att de ska kunna ge en god avkastning framöver och vi väljer därför att vikta ner USA, säger Maria Landeborn. 

I Europa och tillväxtregionerna är värderingen enligt analysen mer realistisk med en tillväxt på väg tillbaka. På sikt bör det gynna aktiekurserna.

– Trots att Europa rankas lågt av Skandias värdeindikator anser vi att det är en av de mest köpvärda marknaderna just nu. Tillväxten är på väg tillbaka och bolagsvinsterna ökar, säger Maria Landeborn. 

Trots att börsuppgången redan pågått i över åtta år kan den mycket väl fortsätta. Men Maria Landeborn anser inte att det är läge att öka risken i portföljen just nu.

– Däremot kan man vikta om bland aktiemarknaderna och öka i de regioner där de långsiktiga förutsättningarna ser mest attraktiva ut. Och i händelse av en tvåsiffrig rekyl kan den som har pengar på sidlinjen välja att öka aktieexponeringen.

"Håll huvudet kallt"

Marknaden väljer för närvarande att fokusera på goda nyheter. Men det är enligt Skandias sparekonom viktigt att inte blunda för riskerna.

– Penningpolitiken är redan är uppskruvad till max, vilket gör oss sårbara om något skulle hända. Det inte finns ammunition att ta av om någon form av chock skulle utlösa en ny lågkonjunktur, säger Maria Landeborn.

Hur bör man tänka som sparare?
Som Skandia konstaterat tidigare handlar det om att omvärdera sina förväntningar på hur hög avkastningen ska vara i dagens lågräntemiljö.

– I en värld med nollräntor kommer inte räntefonder att få pengarna att växa, men de kan skydda kapitalet i händelse av börsfall. Att sälja sina räntefonder när värderingen på aktier är hög är som att säga upp sin brandförsäkring bara för att det inte brunnit på senare år, säger Maria Landeborn.

Tänk på

Tänk på att en investering i finansiella instrument alltid är förknippad med en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vid produkter med garanti kan du dock aldrig få lägre än det garanterade beloppet. Informationen i denna artikel ska inte i något avseende betraktas som ett råd inför tilltänkta investeringar eller andra transaktioner. Du ansvarar själv fullt ut för dina investeringsbeslut och du bör därför alltid ta del av detaljerad information innan du fattar ditt beslut om en investering. Du kan alltid få råd om placeringar anpassade efter din finansiella situation från en rådgivare.