Gå till innehåll

"Bästa sättet att tjäna pengar på längre sikt"

Börserna i Asien har rusat under året med stora uppgångar i kinesiska teknikbolag. Och det finns mer att hämta på sikt, skriver Skandias ekonomer i Marknadsbrevet för december. – Att fokusera på kvalitet är det bästa sättet att tjäna pengar, säger Niraj Bhagwat, ansvarig förvaltare för fonden Skandia Asien, och berättar om sin framgångsrika investeringsfilosofi.

Regionen Asien har utvecklats bäst i världen 2017, med en uppgång på 27 procent i svenska kronor*. Främsta orsaken stavas en stark kinesisk tekniksektor.

– Många teknikbolag växer så det knakar och de surfar på vågen av globalisering, teknisk utveckling och ökad internettäthet. Aktierna må ha stigit mycket på kort tid men med tanke på tillväxten och vinstutvecklingen går det ändå inte bara att avfärda det som en bubbla, skriver Skandias sparekonom Maria Landeborn i Marknadsbrevet.

Läs hela analysen i Skandias Marknadsbrev för december

Stenhårt urval

Niraj Bhagwat är baserad i Singapore och leder förvaltarteamet bakom Skandia Asien. Han beskriver sin investeringsfilosofi som "bottom up", där man kontinuerligt kvalitetsgranskar hundratals bolag med fokus på bland annat affärsmodell, företagskultur, företagsledning och historisk utveckling.

Det stenhårda urvalet kokar ned i en fond med ett 50-tal aktier.

– Vi har hela Asien som arbetsfält och träffar 1.000 företag om året. Det gäller att fokusera på rätt bolag. Om ett företag kan ha bättre kassaflöde och vinst än sina konkurrenter, då har det förmodligen en bättre affärsmodell. Bolagsstyrningen är extremt viktig. Om du inte är fokuserad på bolagsstyrning kommer du inte att få någon bra avkastning, säger Niraj Bhagwat.

– Hållbarhet är en viktig del och då inte enbart miljömässiga och sociala faktorer. Vi väljer bolag som gör gott för sina intressenter, för att det ligger i deras eget intresse. Att vi har flera personer i teamet som är dedikerade till ESG (Environmental, Social and Governance), är till stor hjälp i våra investeringsbeslut.  

Stark utveckling

Skandia Asien har stigit med 35 procent sedan årsskiftet och 78 procent på fem år*. Men marknader går upp och ned och Niraj Bhagwat talar om vikten av en långsiktig placeringsstrategi.

– Asien är kanske det enda stället i världen som inte bara ger tillväxt för nästa femårsperiod, utan också för kommande 50 år. Oavsett om man är ung eller gammal måste man därför ha Asien i sin portfölj, säger han.

– Länder som Indien och Indonesien har en stor och mycket ung befolkning, där hälften av invånarna är under 30 år. Dessutom är skuldnivån låg, vilket sammantaget skapar tillväxt för flera decennier framöver.

Över alla gränser

På den amerikanska börsen handlas fem it-bolag som har kommit att kallas FAANG – Facebook, Amazon, Apple, Netflix och Alphabet (f.d. Google). Uppgången i dessa aktier får den genomsnittliga börsutveckolingen i USA att blekna.

Men i Kina har utvecklingen för teknikaktier varit ännu mer explosiv. Bolag som Baidu, Alibaba och Tencent (även kallade BAT) har fått se sina aktiekurser stiga med mellan 50 och 110 procent i år. Under tredje kvartalet 2017 hade Weibo, ofta beskrivet som ett kinesiskt Twitter, 376 miljoner aktiva användare varje månad, vilket är 46 miljoner fler än Twitter.

Efter den extremt starka utvecklingen, där många teknikbolag nu handlas till höga värderingar, finns enligt Skandias Marknadsbrev risk för rekyl. Men på längre sikt ser man Asien som en region att övervikta i portföljen.

– När folk tänker på teknologinationer i regionen nämns ofta Kina, Korea och Taiwan, där stora delar av världens mobiltillverkning sker. Men vad många inte vet är att det finns spännande investeringsmöjligheter i exempelvis Thailand och Malaysia – länder man kanske inte alltid förknippar med teknologi, säger Niraj Bhagwat.

Det är härifrån många av komponenterna i våra Kinatillverkade mobiltelefoner kommer. Det är också här många teknikkomponenter i våra bilar tillverkas.

– Som "bottom up"-investerare fokuserar jag på bra bolag och är inte begränsad av landsgränser eller sektorer. Vi vill verkligen köpa de bästa företagen som tjänar pengar till sina investerare och det leder oss till dessa bolag som andra kanske inte alltid tittar på, säger Niraj Bhagwat.

Indiska fastigheter

En annan sektor med potential är enligt Niraj Bhagwat indiska fastigheter.

– Folk över hela världen vill äga en lägenhet eller ett hus. Vad som gör mig entusiastisk över just Indien är att landet har en väldigt ung befolkning och samtidigt en av de lägsta andelarna av bostadsägande.

Men inte bara det. Från och med ifjol pågår också ett paradigmskifte i den indiska fastighetsbranschen. För första gången i landets historia har det instiftats konsumentlagar som skyddar köpare på bostadsmarknaden.

– Sådana lagar har funnits länge i exempelvis Sverige, Europa och USA men nu ökar alltså tryggheten även i Indien.  Allt detta gör den indiska fastighetsmarknaden extra intressant, säger Niraj Bhagwat. 

Komplex marknad

Asien är en komplex marknad med stor skillnad mellan olika länder. Alla har sin egen kultur och valuta och Niraj Bhagwat talar om vikten av lokal närvaro i jakten på kvalitetsbolag.

– Varje enskild marknad föder nya investeringsidéer, som gör det mycket spännande. Det är också en av anledningarna till att Asien bör vara en del av alla sparares portfölj.

 

* Avkastningshistoriken är beräknad i svenska kronor efter avdrag för avgifter, per 2017-11-30. Hänsyn till inflation är inte tagen. 

Tänk på

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Mer detaljerad information om fonderna och riskerna finns i fondernas faktablad som finns i anslutning till respektive fond i fondlistan. Denna produktinformation ska inte ses som placeringsrådgivning. Kontakta en rådgivare om du önskar personlig rådgivning utifrån dina individuella förutsättningar. Du kan alltid få råd om placeringar anpassade efter din finansiella situation från en rådgivare.