Gå till innehåll

”Att pensionsspara är att hantera osäkerhet”

Det finns förutsättningar för stigande börser även 2017 - trots nya kursrekord. Men höga värderingar, politiska risker och en stimulansfest som nått sin kulmen riskerar att sätta krokben för uppgången i år. Sparar du långsiktigt till pensionen finns ytterligare faktorer att ta hänsyn till. − Att pensionsspara är att hantera osäkerhet, säger Skandias pensionsekonom Mattias Munter och listar tio viktiga frågor som alla bör ta hänsyn till.

Den 9 mars är det åtta år sedan index över världens samlade börser bottnade ur efter finanskrisen. Ett globalt aktieindex har sedan dess klättrat drygt 200 procent i svenska kronor medan Stockholmsbörsen stoltserar med en uppgång på över 280 procent*.

Hur mycket måste du spara för att få pensionen du önskar? Räkna här!

Rallyt under de gångna åtta åren har med andra ord varit både långt och stort. Frågan alla nu ställer är: Orkar börsen klättra uppåt ytterligare ett år?

− Med en ljusning i konjunkturen och vändning upp för bolagsvinsterna finns faktiskt förutsättningar för stigande börser även 2017, säger Johan Lundqvist, ekonom på Skandia.

Men det finns också en rad orosmoln som kan dämpa börshumöret, skriver Skandia i sitt marknadsbrev för mars 2017.

− Börsen är just nu som en bil som kör med fullt gaspåslag på en dimmig motorväg. Det går förmodligen bra, men om inte farten sänks är det risk att föraren behöver tvärnita, eller ännu värre krocka. Då vill vi inte vara utan krockkudde i form av räntefonder i portföljen, säger Johan Lundqvist.

− Vad  som skulle   behöva  ske nu är  att börsuppgången   tar  en  paus  och   låter   vinsterna växa ikapp, så att värderingarna blir mindre ansträngda. Om börsen istället fortsätter att rusa uppåt så kommer det mynna ut i en sättning längre fram, säger Johan Lundqvist.

Att hantera osäkerhet

Sparar du långsiktigt till din pension finns även ytterligare risker att ta hänsyn till.

− Att pensionsspara är att hantera osäkerhet, säger Mattias Munter.

− Den största osäkerhetsfaktorn av alla är ju hur länge vi kommer att leva. Möjligheten finns att ta ut allting utöver den allmänna pensionen på så kort tid som fem år men då är naturligtvis risken mycket stor att man överlever sitt pensionskapital och att pensionen blir mycket låg trots att du har många friska och aktiva år framför dig. Att planera för ett långt och aktivt liv är bättre än alternativet.

Hur ska du ta ut din pension? Här kan du planera direkt

Vetskapen om att mycket kan förändras ställer krav på en regelbunden översyn av det långsiktiga pensionssparandet, menar Mattias Munter, som listar en rad frågor som vi alla måste ta hänsyn till.

− Pension är enkelt, men vi måste vara beredda på att hantera en del osäkerhet på vägen. En regelbunden besiktning gör resan säkrare för alla inblandade, säger Mattias Munter.

* Avser MSCI AC World respektive MSCI Sweden inklusive återinvesterade utdelningar
i svenska kronor under perioden 2009-03-09 – 2017-02-20.

Tänk på

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Mer detaljerad information om fonderna och riskerna finns i fondernas faktablad som finns i anslutning till respektive fond i fondlistan. Denna produktinformation ska inte ses som placeringsrådgivning. Kontakta en rådgivare om du önskar personlig rådgivning utifrån dina individuella förutsättningar. Du kan alltid få råd om placeringar anpassade efter din finansiella situation från en rådgivare.