Gå till innehåll

"Antalet fondval måste minska"

Ett nytt fondtorg som bygger på en princip av relevant valfrihet. Sju upphandlade och kvalitetssäkrade alternativ som ersätter dagens djungel av hundratals PPM-fonder. Det är två av förslagen i en ny rapport framtagen av pensionsutredaren Mats Langensjö, på uppdrag av Skandia.

Svenska folket har tröttnat på pensionssystemet.

Bara 1 procent har mycket högt förtroende för PPM, enligt en Novus-undersökning, medan hela 42 procent svarar att förtroendet för premiepensionssystemet är lågt.

– Det är oroväckande siffror, men det är samtidigt inte särskilt överraskande. Allt färre kommer att få en statlig pension som de kan leva på, säger Skandias pensionsekonom Mattias Munter.

– Många upplever att de saknar kunskap att välja rätt bland alla 800 PPM-fonder, vilket också påverkar den allmänna inställningen till premiepensionssystemet, säger han.

En vanliga uppfattning är svenska löntagare automatiskt får ut 80 procent av lönen i pension när de slutar jobba. Men den allmänna pensionen landar i regel på runt 50 procent av slutlönen, medan resten utgörs av tjänstepension och privat pensionssparande.

Mats Langensjö, författare till rapporten, konstaterar att pensionssystemet i grund och botten handlar om att säkerställa en stabil och rimlig inkomst till miljontals människor efter avslutat arbetsliv. Utmaningen är alla de rörliga och osäkra variabler som kan ge stora effekter både på kort och lång sikt.

Läs rapporten

Förändringar i exempelvis inträdesålder, arbetslöshet, verklig pensionsålder, löneinflation och inte minst avkastning på pensionskapitalet, kan vara skillnaden mellan en dräglig pension och en där individen tvingas till kompletterande ersättning från samhället för att täcka grundläggande behov. 

– Premiepensionen ska skapa en kvalificerad och långsiktig kapitalförvaltning för att maximera pensionsutfallet. Självklart är avkastningen viktig men det handlar också om att minimera förluster och anpassa portföljallokeringen efter externa förutsättningar, säger Mats Langensjö, som tidigare utrett det svenska AP-fondsystemet.

Den väsentliga frågan är vad som är nyttig struktur för att maximera och bygga en god pension.

– För det första, skall det finnas ett pensionssyfte i själva förvaltningen. Sedan är frågan, om det är ett fondbolags rättighet och om det är i pensionsspararens intresse att tillhandahålla ett brett fondtorg inom det allmänna pensionssystemet. Det viktiga valet är risknivå och allokering, vilket kan uppnås på ett betydligt mer effektivt sätt.

Måste göras om

Den framtida omfattningen på premiepensionssystemet som ett av världens största fonderade pensionssystem, gör att staten behöver inta ett betydligt mer professionellt förhållningssätt till hur medlen förvaltas.

Premiepensionen bör enligt Mats Langensjö ses som ett fonderat tvångssparande där staten har ett moraliskt ansvar att kvalitetssäkra vilka alternativ som finns i systemet.

– Individen har ofta varken intresse eller förmåga att välja mellan en uppsjö av fonder, säger han.

Mats Langensjö menar att dagens fondtorg måste göras om enligt en princip av relevant valbarhet, med sju upphandlade och kvalitetssäkrade alternativ som pensionsspararen får välja mellan när han/hon ska placera sina premier. Om inget val placeras premierna i AP7 Såfa, lyder rapportförfattarens förslag.

– Jag menar att en ambitionsgrad borde specificeras som del av kvalitetssäkringen. Förslagsvis som en ambition att nå procent av slutlön eller livsvarig nivå i kronor. Om inte ett upphandlat alternativ klarar att uppfylla målen bör de bytas ut i en upphandling som annars sker automatiskt.

Övriga fondalternativ bör finnas kvar, menar Mats Langensjö, men det bör göras tydligt för individen när han eller hon lämnar de kvalitetssäkrade alternativen och när individen inte längre kan förvänta sig samma ambitionsgrad. Om inte ett upphandlat alternativ klarar av att uppfylla målen bör det bytas ut i en ny upphandling.

– Staten har ett stort ansvar att ”hjälpa” individen att fatta rätt beslut och upprätta legitimiteten för systemet. Antalet fondval måste minska och ersättas av relevanta och kvalitetssäkrade portföljval, säger Mats Langensjö. 

Långsiktig förvaltning

Tidigare statliga utredningarna har bara haft mandat för kosmetiska förändringsförslag. Rapporten är ett konkret inspel till hur premiepensionssystemet skulle kunna se ut.

– System måste bygga på långsiktig och effektiv kapitalförvaltning för pensionssyfte. Hittills har fokus varit på maximal valfrihet och daglig handel, något som få utnyttjar. Erfarenheter från vår traditionella livförvaltning visar att onoterade investeringar lämpar sig särskilt bra för den inneboende långsiktigheten i just pensionssparande, säger Frans Lindelöw, koncernchef på Skandia.

Slutligen vill rapporten även inspirera till en bredare debatt om viktiga tjänstepensionsfrågor, exempelvis flytträtt. 

– Flytt måste handla om att ta kunden till ett bättre läge eftersom du i regel inte kan få tillbaka samma villkor som innan flytten om du skulle ångra dig. Idag är många inte ens medvetna om att man flyttat sin tjänstepension. Att införa en slags betänketid är klokt för att inte kunden ska hamna i dyrare, mer riskabla eller på annat sätt olämpliga lösningar, säger Frans Lindelöw.